Mimar Sinan Güzel Sanatla Üniversitede Büro Personel Alımları Yapılacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Personel Alımları Yapılacağı Açıklandı

Büro Personeli Alımı Yapılacaktır

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye
ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2. maddenin (B) fıkrasına göre; üniversitemizde Sözleşmeli
Personel olarak istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSSP3 (Lisans) puan sırası esas alınmak sureti ile aşağıda
belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alımları yapılacaktır:

Büro Personeli Alımı

Büro Personeli Alımı Şartları  

büro-personeli-işçi-alımı

– Yukarıda belirtilen özel şartları taşıyor olmak
– 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

UYARI: 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası A (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir (1) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

– Diploma / mezuniyet belgesi aslı veya onaylı fotokopisi + Nüfus Cüzdanı aslı
– Fotoğraflı başvuru formu https://www.msgsu.edu.tr/ adresinden temin edilecektir)
– Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler
– KPSS – 2020 sınavı KPSSP3 sonuç belgesi
– Adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ile çalışma sürelerini, çalışmış oldukları kurumun antetli
(ıslak imza ve kaşeli) yazısı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

Adayların başvurularını, gerekli belgeler ile birlikte resmi gazetedeki ilan tarihinden itibaren (15) gün içerisinde
Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen yapmaları gerekmektedir (Posta yolu ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir). Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurulara, nitelikleri uygun olmayan veya eksik belge ile
başvuran adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Başvuru ve işe başlama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı bir
şekilde beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz ve hiçbir
hak talebinde bulunamazlar. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılır,
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.