Reklam

Milli Savunma Bakanlığı Çok Sayıda İşçi Alımı

Milli Savunma Bakanlığına 18 farklı ilde 89 farklı kadroya 1.098 işçi alımı gerçekleştireceğini ilan etti. Detaylar İlgili İlan Yazımızda.

Reklam

Milli Savunma Bakanlığı Çok Sayıda İşçi Alımı, Faklı meslek Dallarında çok sayıda işçi Alımı Yapılacağı Açıklandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzeriden başvuruları toplamaya başladı. En az lise mezunu ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayağını açıkla MSB, KPSS şartı aramaksızın noter huzurunda çekilecek kura ile kadrolara atama işlemi gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanlığı Çok Sayıda İşçi Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Milli Savunma Bakanlığı Çok Sayıda İşçi Alımı

Milli Savunma Bakanlığı en az ilkokul mezunu 89 farklı kadroya 1.098 işçi alımı gerçekleştireceğini ilan etti. İŞKUR üzerinden başvuruları toplayan bakanlık KPSS şartı aramaksızın kura ile görevlendirme yapacak.

Milli Savunma Bakanlığı’nın ilanında, meslek ve pozisyona göre başvuran kişilerde farklı nitelikler aransa da genel başvuru şartları şunlar olarak belirtildi:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Reklam

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Reklam

7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1.  Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecektir.

Reklam

2.  Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:30’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

3. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri Millî Savunma Bakanlığı resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

4. Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

5. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.

6. Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7. Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

8. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

9.  İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

AŞAĞIDAKİ LİNKTEN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

Milli Savunma Bakanlığı İlan Listesi

 

İLMESLEKİLAN NO
ADANAGenel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı00007163776
ADANADiğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri00007164036
AFYONKARAHİSARDiğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri00007164051
AFYONKARAHİSARMarangoz00007165137
ANKARAİnşaat Boyacısı/Boyacı00007161429
ANKARAİnşaat Boyacısı/Boyacı00007161446
ANKARAİnşaat Boyacısı/Boyacı00007161462
ANKARAAşçı00007161681
ANKARAAşçı00007161740
ANKARAAşçı00007161745
ANKARAİnşaat Ustası00007161751
ANKARAAşçı00007161756
ANKARAElektrikçi (Genel)00007161795
ANKARAİnşaat Ustası00007161929
ANKARAElektrikçi (Genel)00007161934
ANKARATemizlik Görevlisi00007161947
ANKARAİnşaat Ustası00007161962
ANKARATerzi00007162152
ANKARABahçıvan00007162787
ANKARABahçıvan00007162789
ANKARAFayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi00007162827
ANKARABahçıvan00007162853
ANKARAİş Makineleri Operatörü00007162954
ANKARATornacı (Torna Tezgahı Operatörü)00007162978
ANKARAİş Makineleri Operatörü00007162997
ANKARAUçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)00007163155
ANKARAUçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)00007163195
ANKARAYapı Yalıtımcısı(Isı Yalıtımcısı/İzolasyoncu (Sanayi Tipi Kazan-Boru))00007163247
ANKARASıhhi Tesisatçı00007163360
ANKARAHidrolik Pnömatikçi00007163557
ANKARAKalorifer Tesisatçısı00007163564
ANKARAKaynak Teknisyeni00007163589
ANKARAUçak Elektroniği Teknisyeni00007163961
ANKARAGenel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı00007163977
ANKARAUçak Elektroniği Teknisyeni00007163980
ANKARADiğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri00007163990
ANKARADiğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri00007164025
ANKARADiğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri00007164037
ANKARADiğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri00007164048
ANKARAUçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni00007164183
ANKARAElektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)00007164313
ANKARAMalzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi00007164247
ANKARASıcak Demirci00007164444
ANKARAUçak Gövde Motor Teknisyeni00007164447
ANKARAPlastik Mamuller İmal İşçisi00007164458
ANKARAMarangoz00007165103
ANKARAMobilya Döşeme İşçisi00007165134
ANKARAMarangoz00007165143
ANKARAMarangoz00007165149
ANKARAMarangoz00007165294
ANKARASaraç00007165441
ANKARAMakine Montaj ve Bakım Onarımcısı00007165628
ANKARATır-Çekici Şoförü00007166436
ANKARAMetal Yüzey Kaplamacı00007167009
BALIKESİRElektrikçi (Genel)00007161966
BALIKESİROtomotiv Elektrikçisi00007164233
DİYARBAKIRElektrikçi (Genel)00007161931
DİYARBAKIRİş Makineleri Bakım ve Onarımcısı00007162564
DİYARBAKIRDiğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri00007163484
DİYARBAKIRSıhhi Tesisatçı00007163500
DİYARBAKIRGenel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı00007163779
DİYARBAKIROto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)00007164046
DİYARBAKIRFırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Pişirici (Ekmek))00007164261
DİYARBAKIRRadyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt)00007164276
DİYARBAKIRMarangoz00007165124
ELAZIĞElektrikçi (Genel)(Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü))00007162923
ELAZIĞOto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)(Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı)00007164300
ERZİNCANAşçı00007161712
ERZİNCANDiğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri00007164065
ERZİNCANSaraç00007165445
ERZURUMBahçıvan00007162796
ERZURUMGenel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı00007163989
ERZURUMDiğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri00007164044
ERZURUMMarangoz00007165261
ESKİŞEHİRAşçı00007161760
ESKİŞEHİRTemizlik Görevlisi00007161940
ESKİŞEHİRUçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)00007163257
ESKİŞEHİRUçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)00007163279
ESKİŞEHİRSıhhi Tesisatçı00007163450
ESKİŞEHİRUçak Elektroniği Teknisyeni00007164001
ESKİŞEHİRUçak Elektroniği Teknisyeni00007164024
ESKİŞEHİRElektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)00007164315
ESKİŞEHİRUçak Gövde Motor Teknisyeni00007164396
ESKİŞEHİRUçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri00007168222
HATAYAşçı00007161696
HATAYDiğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri00007163479
HATAYOto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)00007164041
MERSİNSoğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)(Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı)00007161414
MERSİNArmadör İşçisi00007161622
MERSİNAşçı00007161670
MERSİNElektrikçi (Genel)00007161773
MERSİNElektronik Teknisyeni00007162734
MERSİNTesviyeci00007162815
MERSİNİş Makineleri Operatörü00007162871
MERSİNHidrolik Pnömatikçi00007163553
MERSİNMotor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi00007163701
MERSİNKaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)00007163822
MERSİNDiğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları00007163959
MERSİNKompresörcü (Gemi)00007164146
MERSİNMarangoz00007165091
İSTANBULİnşaat Boyacısı/Boyacı00007161387
İSTANBULAğır Silah Bakım Onarımcısı00007161437
İSTANBULŞoför-Yük Taşıma00007161457
İSTANBULŞoför-Yük Taşıma00007161465
İSTANBULŞoför-Yük Taşıma00007161486
İSTANBULArmadör İşçisi00007161610
İSTANBULDoğal Gaz Tesisat Teknisyeni00007161615
İSTANBULTaşlama Tezgâh İşçisi00007161633
İSTANBULDökümcü (Metal)00007161643
İSTANBULAşçı00007161664
İSTANBULAşçı00007161701
İSTANBULİnşaat Ustası00007161708
İSTANBULElektrikçi (Genel)00007161715
İSTANBULAşçı00007161749
İSTANBULTekne Montaj İşçisi00007161793
İSTANBULElektrikçi (Genel)00007161902
İSTANBULTemizlik Görevlisi00007161957
İSTANBULElektrikçi (Genel)00007161958
İSTANBULTerzi00007161987
İSTANBULİskele Kurulum Elemanı-İnşaat (Metal-Ahşap)00007162130
İSTANBULElektronik Teknisyeni00007162714
İSTANBULTesviyeci00007162757
İSTANBULTesviyeci00007162768
İSTANBULFiberglasçı00007162854
İSTANBULElektrikçi (Genel)(Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü))00007162913
İSTANBULMarangoz(Gemi Marangozu)00007162924
İSTANBULTornacı (Torna Tezgahı Operatörü)00007162958
İSTANBULGemici00007162989
İSTANBULİnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))00007163120
İSTANBULMetal Sac İşleme İşçisi00007163141
İSTANBULBrülör Bakım Ve Onarımcısı00007163158
İSTANBULGemi İzolasyoncusu00007163212
İSTANBULBulaşıkçı (Stevard)00007163215
İSTANBULÇarkçıbaşı (Gemi)00007163259
İSTANBULDiğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri00007163483
İSTANBULHidrolik Pnömatikçi00007163550
İSTANBULFrezeci (Freze Tezgah İşçisi)00007163590
İSTANBULMotor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi00007163595
İSTANBULKaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)00007163707
İSTANBULDiğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle)00007163818
İSTANBULMotor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi00007163766
İSTANBULGenel Servis İşçisi (gemi)00007163925
İSTANBULDiğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları00007163941
İSTANBULMotor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi00007163946
İSTANBULGenel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı00007163992
İSTANBULKızakçı (Gemi)00007164104
İSTANBULOto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)00007164123
İSTANBULHasta ve Yaşlı Bakım Elemanı00007164137
İSTANBULKompresörcü (Gemi)00007164142
İSTANBULDiğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri00007164054
İSTANBULKonfeksiyon Makineleri Tamircisi00007164089
İSTANBULÇocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı00007164199
İSTANBULOtomotiv Elektrikçisi00007164185
İSTANBULYüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi00007164306
İSTANBULMakine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı00007164211
İSTANBULOtomotiv Elektrikçisi00007164224
İSTANBULFırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Pişirici (Ekmek))00007164266
İSTANBULPlastik Mamuller İmal İşçisi00007164293
İSTANBULRaspacı (Gemi)00007164326
İSTANBULMarangoz00007165413
İZMİRDizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı00007161335
İZMİRİnşaat Boyacısı/Boyacı00007161377
İZMİRAğır Silah Bakım Onarımcısı00007161451
İZMİRArmadör İşçisi00007161614
İZMİRTaşlama Tezgâh İşçisi00007161658
İZMİRİnşaat Ustası00007161736
İZMİRElektrikçi (Genel)00007161741
İZMİRElektrikçi (Genel)00007161783
İZMİRElektrikçi (Genel)00007161908
İZMİRİnşaat Ustası00007161910
İZMİRTekne Montaj İşçisi00007161911
İZMİRElektrikçi (Genel)00007161912
İZMİRİnşaat Ustası00007161939
İZMİRElektrikçi (Genel)00007161971
İZMİRİş Makineleri Bakım ve Onarımcısı00007162546
İZMİRElektronik Teknisyeni00007162721
İZMİRİş Makineleri Operatörü00007162769
İZMİRTesviyeci00007162784
İZMİRBahçıvan00007162805
İZMİRTesviyeci00007162825
İZMİRTesviyeci00007162855
İZMİRFiberglasçı00007162861
İZMİRTornacı (Torna Tezgahı Operatörü)00007162966
İZMİRİnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))00007163127
İZMİRMetal Sac İşleme İşçisi00007163145
İZMİRIsıtma Ve Sıhhi Tesisatçı00007163489
İZMİRHidrolik Pnömatikçi00007163497
İZMİRFrezeci (Freze Tezgah İşçisi)00007163593
İZMİRMotor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi00007163698
İZMİRMotor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi00007163702
İZMİRKaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)00007163806
İZMİRKaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)00007163838
İZMİRKaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)00007163845
İZMİRGenel Servis İşçisi (gemi)00007163943
İZMİRDiğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları00007163945
İZMİRDiğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları00007163963
İZMİRGenel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı00007163995
İZMİRDiğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri00007164045
İZMİRPlastik Mamuller İmal İşçisi00007164295
İZMİRRaspacı (Gemi)00007164399
İZMİRSıcak Demirci00007164442
İZMİRMarangoz00007165063
İZMİRMarangoz00007165113
İZMİROtomotiv Kaporta Ustası00007165160
KAYSERİTeknik Ressam00007162589
KAYSERİTornacı (Torna Tezgahı Operatörü)00007162988
KAYSERİFrezeci (Freze Tezgah İşçisi)00007163679
KAYSERİUçak Elektroniği Teknisyeni00007163936
KAYSERİUçak Gövde Motor Teknisyeni00007164055
KAYSERİOtomotiv Boya Ustası00007164061
KAYSERİUçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni00007164172
KAYSERİElektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)00007164308
KAYSERİUçak Gövde Motor Teknisyeni00007164418
KAYSERİPlastik Mamuller İmal İşçisi00007164443
KAYSERİKimya Teknolojisi Teknisyeni00007165493
KAYSERİOtomotiv Boya Onarımcısı00007167736
KOCAELİArmadör İşçisi00007161383
KOCAELİElektrikçi (Genel)00007161690
KOCAELİTekne Montaj İşçisi00007161768
KOCAELİİnşaat Ustası00007161951
KOCAELİElektrikçi (Genel)00007161963
KOCAELİElektronik Teknisyeni00007162703
KOCAELİİş Makineleri Operatörü00007162743
KOCAELİFiberglasçı00007162851
KOCAELİİnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))00007163103
KOCAELİMetal Sac İşleme İşçisi00007163132
KOCAELİGemi İzolasyoncusu00007163182
KOCAELİGemici00007163199
KOCAELİÇarkçıbaşı (Gemi)00007163263
KOCAELİHidrolik Pnömatikçi00007163495
KOCAELİDiğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları00007163935
KOCAELİGemi İdarecisi (Güverte Kaptanı)00007164202
KOCAELİMarangoz00007165421
KONYAMotor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi00007163708
MUĞLAArmadör İşçisi00007161617
MUĞLADökümcü (Metal)00007161646
MUĞLATaşlama Tezgâh İşçisi00007161688
MUĞLAElektrikçi (Genel)00007161767
MUĞLAElektronik Teknisyeni00007162728
MUĞLATesviyeci00007162800
MUĞLAİş Makineleri Operatörü00007162820
MUĞLAİnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))00007163131
MUĞLAMetal Sac İşleme İşçisi00007163152
MUĞLAMotor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi00007163686
MUĞLAKaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)00007163815
MUĞLADiğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları00007163953
MUĞLARaspacı (Gemi)00007164404
MUĞLAMarangoz00007165080
NİĞDETerzi00007161994
NİĞDEMetal Sac İşleme İşçisi00007163214
NİĞDEKaynak Teknisyeni00007163658
NİĞDEOto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)00007163785
NİĞDEDiğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri00007164057
NİĞDEOtomotiv Boya Ustası00007164067
NİĞDEPlastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı00007164310
NİĞDEMarangoz00007165282
SİVASSıhhi Tesisatçı00007163452
SİVASDiğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri00007164060
TEKİRDAĞAnahtarcı (Çilingir)00007161479
TEKİRDAĞElektrikçi (Genel)00007161922
TEKİRDAĞKalorifer Tesisatçısı00007163558
TEKİRDAĞMarangoz00007165129
TEKİRDAĞOto Camcısı

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*