Reklam

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 144 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı, Başvurular Başladı. (KPSS Şartı Aranmamaktadır) Sınav yapılmak şartıyla 144 sözleşmeli personel Alımı, Duyuruldu. Başvurular 15- 29 nisan 2022 arasında yapılacaktır,

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

1.Grup:
Unvanı: Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Kadro Adedi: 52
Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1-Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

2-Lise ve dengi okul mezunu olmak.
(KPSS Şartı Aranmamaktadır) 

2.Grup:
Unvanı: Büro Personeli Alımı
Kadro Adedi: 6
Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavlarında KPSSP3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak.

3.Grup 

Unvanı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lisans)
Kadro Adedi: 40
Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un
10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık
Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
3-Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik
Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara
başvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak
kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi
içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama
işlemleri yapılmayacak, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)
4-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
5-Ön lisans programı mezunu olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

4.Grup 

Reklam

Unvanı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ön Lisans)
Kadro Adedi: 30
Sınav Usulü: KPSS P93 + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında
KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un
10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık
Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
3-Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik
Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara
başvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak
kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi
içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama
işlemleri yapılmayacak, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)
4-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
5-Herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olmak.

5.Grup 

Unvanı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lise)
Kadro Adedi: 16
Sınav Usulü: KPSS P94 + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında
KPSS P4 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un
10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık
Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
3-Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik
Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara
başvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak
kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi
içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama
işlemleri yapılmayacak, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)
4-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
5-Lise ve dengi okul mezunu olmak.

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı,  SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı, Genel Şartlar
2.1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak,
2.2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve
(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
2.3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
2.4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
2.5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya
hak kazanmamış olmak.
2.6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş
olmak.
2.7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
olmak.
2.8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.9. Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından yalnızca
birine müracaatta bulunabilecektir.
2.10. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev
yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde
belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi
tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
2.11. Büro Personeli pozisyonu için ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavından KPSSP(3) puan türünden 60(altmış) ve üzerinden KPSS puanı
almış olmak.
2.12. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları
için KPSSP(93), ve ortaöğretim mezunları için KPSS (94) puan türünden 60(altmış) ve
üzerinden KPSS puanı almış olmak.
2.13. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonları için KPSS puan şartı aranmaz.
2.14. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından daha önce aynı unvan için yapılan sözlü
sınava katılmaya hak kazanmamış olmak. (Aynı unvan için daha önce yapılan sözlü sınava
katılmaya hak kazanan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir)
2.15. Sınava ilişkin bilgiler kısmında yer alan başvuru özel şartlarını taşımak.

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı, BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ 

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı, Başvurular 15 Nisan 2022 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp, 24 Nisan 2022 tarihinde saat:
23.59’da sona erecektir.
3.2. Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet
şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
3.3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru
yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla
yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.
3.4. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine
denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
3.5. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından
otomatik olarak gelmektedir.
3.6. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf formatında başvuru sırasında
e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.
3.7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için istenen Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına
sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler
için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya
hak kazananlara ilişkin duyuru yapıldıktan itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı
Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek,
ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.
(Not: Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı, Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikası veya
bunlar için başvuruda bulunulduğuna ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış
belgelerin tam ve okunaklı bir şekilde Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir.
Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı yükleyecek adayların kartlarının ön ve arka yüzlerinin
ikisini birden tam ve okunaklı olarak Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Aksi
takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir)
3.7. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
3.8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda
bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.
Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ
Müracaatlar tamamlandıktan sonra,
4.1. Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların
belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru
şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
4.2. Başvurusu kabul edilenlerden;
a) KPSS+ Sözlü sınava tabi tutulacak adaylar: Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik
Görevlisi pozisyonu için başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adayların KPSS puan
sıralamasına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, her unvan için ayrı ayrı olmak
üzere alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınavına çağrılacaktır. Son adayla aynı
puana sahip adayların tamamı sınava çağrılır.
b) Uygulamalı+Sözlü sınava tabi tutulacak adaylar: Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
pozisyonu için başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adayların tamamı uygulamalı
sınava çağrılır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puana sahip adaydan
başlanarak sıralanması sonucunda, alınacak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınavına
çağrılacaktır.

4.4. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma
şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların
sınavları geçersiz sayılacak ve ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.
4.5. Sınavlara katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin ilan www.millisaraylar.gov.tr internet
sitesinde yayımlanacaktır. Ayrıca, adaylar başvuruların değerlendirilmesine ilişkin
bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde
bulunulmayacaktır.
4.6. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar, sınavlara katılmaya hak kazanan adayların ilan
edilmesinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak
şahsen ve posta yoluyla ilanda belirtilen adrese yapılabilir. İtirazlar en geç 5 (beş) işgünü içinde
incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir.
5- GİRİŞ SINAVININ İLAN EDİLMESİ, SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ,
SONUÇLARI VE İTİRAZ
Giriş sınavı uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınav olmak üzere yapılır.
Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı, UYGULAMALI SINAV
5.1.1. Uygulamalı Sınav ile ilgili duyurular, sınava girmeye hak kazanan adaylara ait günlük
katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve diğer bilgiler Kariyer Kapısı ile Başkanlığımız
www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden
yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde
bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak
kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
5.1.2. Uygulamalı sınavda adayların;
a) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyma Bilinci
b) Alet Edevat Seçme Ve Kullanma Becerisi
c) Malzeme Seçme Ve Kullanma Becerisi
d) Zamanı Kullanma Becerisi
e) İşin Niteliğine Uygun Yapılması Becerisi
yönlerinden değerlendirilerek yukarıda yazılı özelliklerin her biri için 20 puan verilmek
suretiyle değerlendirilir.
5.1.3. Uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.
5.1.4. Uygulamalı sınav sonuçları Kariyer Kapısı ve Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr
internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
5.1.5. Uygulama sınav sonuçları ile ilgili itirazlar uygulama sınav sonucunun ilan edilmesinden
itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililerin eposta adresine bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
5.2. SÖZLÜ SINAV
5.2.1. Sözlü Sınav ile ilgili duyurular, Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız
www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde “Duyurular/Milli Saraylar Personel Alımına İlişkin
Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Kariyer Kapısı ve Resmi internet sitesi üzerinden
yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde
bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak
kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
5.2.2. Sözlü sınavda adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, (a) bendi için 50 puan (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin
her biri için 10 puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
5.2.3. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.
5.2.4. Sözlü sınav sonuçları Kariyer Kapısı ve Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr
internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
Ayrıca adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.
6.SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN VE İTİRAZ
6.1. Büro Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; Adayların sözlü
sınavdan almış oldukları puanları ile sınav başvurusunda bulundukları KPSS puanlarının
aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı belirlenir.
6.2. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için; Adayların uygulamalı sınavdan
almış oldukları puan ile sözlü sınavda almış oldukları puanların ortalaması alınarak başarı puanı
belirlenir.
6.3. Yapılan değerlendirme sonucunda başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak
suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday ile asıl aday
sayısının dörtte biri kadar yedek aday belirlenir ve Başkanlığın www.millisaraylar.gov.tr
internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer
Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat
yapılmaz. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla varsa yazılı, uygulamalı ve
sözlü sınav puanı, bunların eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması
halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.
6.4. Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü
içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah.
Dolmabahçe Cad.No:1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresine yazılı olarak şahsen veya posta
yoluyla itiraz edebilirler. İtirazlar en geç beş işgünü içerisinde incelenir ve sonuç ilgilinin eposta adresine bildirilir.
Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı, ATAMA İŞLEMLERİ
7.1. Atanmaya hak kazanan adaylar, atamaya esas istenilen belgelerle birlikte duyurulan süre
içinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı/Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.
7.2. Atama işlemlerinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
hükümleri uygulanacaktır.
7.3. Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir
mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
7.4. Asıl olarak kazanan adayların çeşitli sebeplerle atamalarının yapılmaması veya iptal
edilmesi ve benzeri nedenlerle bu pozisyonların boşalması halinde yeniden yapılacak ilk
sınavın duyuru tarihine kadar bu pozisyonlara, yedek listede yer alanların nihai başarı sırasına
göre atamaları yapılabilir. Bu şekilde atanamayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
7.5. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları
taşımadığı sonradan anlaşılan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav
7/7
sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Başkanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş
ise bu bedel yasal faizi ile birlikte ilgiliden tazmin edilecektir.
8. DİĞER HUSUSLAR
8.1. Sözleşmeli personel alımı ve sınav ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kariyer
Kapısı üzerinden ve https://www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Bu
kapsamda yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara
ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
8.2. İlan metninde belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
8.3. Personele ödenecek ücret:

Advertisement. Scroll to continue reading.

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı, UNVAN SÖZLEŞMEÜCRETİ BRÜT TUTAR NET TUTAR 

Reklam

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı

Reklam

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 4.960,66,   6.526,37,   5.818,41,
Büro Personeli 5.289,90 7.191,12   –  6.389,55
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 5.923,24,    7.824,45,  6.847,71, 

Advertisement. Scroll to continue reading.

* Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı, Yukarıda belirtilen Sözleşmeli Personel pozisyonlarına ilişkin brüt ücretlere her yıl için
memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacaktır.
* Aile Yardımı ve Çocuk Yardımı parası hesaplamaya dâhil edilmemiştir.
* Kıdem Yılı olarak 5 yıldan az olanlar dikkate alınmıştır.
* SGK Prim Matrahı üzerinden BES kesintisi yapılmıştır.
BİLGİ İÇİN: Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad. No:1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL Tel: 0 (212) 236 90 00
Kamuoyuna ilanen duyurulur   

Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet
şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*