Reklam

Millî Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Alımı

EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI 750 Personel Alımı, SINAVI DUYURUSU

Reklam

Millî Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Alımı, BAŞVURU SÜRECİ Yarışma sınavı duyurusunun yayımlanması. 04.04.2022 TKB Sınav ücretinin aday tarafından yatırılması ve aday başvurularınınhttp://www.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden alınması. (saat23:59:59’a kadar)  

Millî Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ  

Millî Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Alımı

1. GENEL ESASLAR
a) İl milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edilmek ve Bakanlığımıza bağlı her derece ve
türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim,
değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere Millî Eğitim
Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda yer verilen
alanlarda ve belirtilen sayıda, yarışma sınavı yoluyla ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı
yapılacaktır.
b) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 (iki) aşamadan oluşacaktır. Yazılı sınav
sonrasında başarılı olan adaylar arasından, alanlar bazında en yüksek puandan başlamak
üzere alınması planlanan eğitim müfettiş yardımcısı kadrosunun 2 (iki) katı aday sözlü
sınava girmeye hak kazanacaktır.
c) Sınavın Adı: Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı
ç) Sınavın Yapılacağı Yer: Ankara
d) Sınavın Tarihi ve Saati: 26 Haziran 2022 – saat:10.00
2. EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCISI ATAMASI YAPILACAK ALANLAR VE
KADRO SAYILARI
a) 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar uyarınca
Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonucuna göre toplam 750 (yedi yüz elli)
eğitim müfettiş yardımcısı ataması yapılacaktır. Atama yapılacak alanlar ve kadro sayıları
Tablo-1’de gösterilmiştir.
b) Sınavı kazanan adayların müktesep kadro derecesi atanabilecekleri kadro derecenin üstünde
olanlar, belirlenen eğitim müfettiş yardımcılığı kadrolarına atanmayı kabul etmiş
sayılacaklardır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Alımı

Millî Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

c) Yarışma sınavına herhangi bir alandan yeterli başvurunun olmaması veya yapılan yazılı
sınav sonucunda alım yapılacak alanların birinden belirlenen sayı kadar başarılı aday
bulunamaması halinde, yazılı sınav sonrasında eksik kalan kontenjanlar dengeli olacak
şekilde öncelikle;
 Mesleki ve Teknik Eğitim ile Teknoloji Tasarım,
 İHL Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
 Almanca, İngilizce ile Arapça,
 Sosyal Bilgiler, Tarih ile Coğrafya,
 Fizik, Kimya, Biyoloji ile Fen Bilimleri,
 Felsefe ile Rehberlik,
 İlköğretim Matematik ile Matematik,
 Beden Eğitimi, Müzik ile Görsel Sanatlar,
 Okul Öncesi, Özel Eğitim ile Sınıf Öğretmenliği,
 Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe,
alanları arasında, ‘Sınav Kurulu’ kararıyla dağıtılacaktır.
ç) Yukarıda açıklandığı şekilde yapılan dağıtım sonrasında da kontenjan açığı olması halinde,
boş kontenjanların dağıtımı yine ‘Sınav Kurulu’ kararıyla diğer alanlar arasında yapılacaktır.
3. BAŞVURU İŞLEMLERİ
3.1. Yazılı Sınava Katılacaklarda Aranacak Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek
olarak;
1) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere, başvuru tarihinin son
günü itibarıyla öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen
Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak, 

Reklam

2) 2022 yılının Ocak ayının birinci gününde 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
(01.01.1987 ve sonrasında doğanlar sınava başvurabileceklerdir.)
3) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte 8 (sekiz)
yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az 3 (üç) yıl Bakanlığa bağlı resmî
eğitim kurumlarında görev yapmış olmak şartları aranacaktır.
b) 8 (sekiz) yıllık sürenin hesabında resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında
yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik
eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine
getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecektir.
3.2. Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri
3.2.1. Başvuru Ücreti ve Ödeme İşlemleri
a) Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 160 TL’yi (yüz altmış Türk Lirası KDV dâhil),
16-27 Mayıs 2022 (saat 23:59:59’a kadar) tarihleri arasında; MEB Destek Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına; https://odeme.meb.gov.tr internet
adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar
Bankası ve Türkiye Halk Bankasının ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı
üzerinden yatırılabilecektir. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen T.C. kimlik no ve
telefon numarasının adaya ait olması ve güncel telefon numarası bildirmesi zorunludur.
b) Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri
gider ödemeyecektir.
c) Adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra, 16-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında
http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru yapacaklardır. Başvuru yapmayan
adaylar ücretlerini yatırmış olsalar dahi sınava alınmayacaklardır.
ç) Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar veya başvuruları geçerli
olduğu halde sınava girmeyen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava alınmayan, sınavdan
çıkarılan, başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan ve birden fazla sınav ücreti yatıran
adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.
d) Sınav ücretini yatıran ve başvuru kaydını tamamlayan adayın başvurusu gerçekleşmiş
olacaktır.
e) Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusunu yapmayan adaylara ait ücretler ya da yanlış yatırılan
ücretler, adaylara iade edilir. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadesi, sınavın
tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner
Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın yapılır. Ücretlerin
hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı
ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile
sorgulama yaptırılarak iade edilir.
f) Bu duyuruda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara herhangi bir
ücret ödenmeyecektir. 

3.2.2. Aday Başvuru İşlemleri
a) Başvurular, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan “Elektronik Başvuru Formu”
doldurulmak suretiyle 16-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Bankaya ücret
yatırılmaması veya yanlış T.C. kimlik numarasıyla yatırılması hâlinde başvuru ekranı
açılmayacaktır. Başvurular 27 Mayıs 2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.
b) Elektronik başvuru formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet
süresi vb. bilgilerin, aday tarafından başvuru öncesinde MEBBİS’te yer alan modüller
üzerinden kontrol edilerek varsa yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir.
c) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruya uygun olarak tamamlanmasından ve
başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumludur.
ç) Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
d) Sınava başvuran adaylar ilgili mevzuatta ve duyuruda yer alan düzenlemeleri kabul etmiş
sayılırlar. Bakanlığın http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr/ internet
adreslerindeki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Bu nedenle ilgililerin belirtilen
internet sayfalarını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
4. EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI
4.1. Yazılı Sınav
4.1.1. Sınav Konuları
a) Yazılı sınav, Sınav Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Ölçme, Değerlendirme
ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.
b) Adaylar, hizmetin gerektirdiği mesleki yeterliliğin tespiti için yapılacak olan yazılı sınava
tabi tutulacaklardır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Alımı

Millî Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Alımı

4.1.2. Sınav Giriş Belgesi
a) Adaylar, Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavına ait fotoğraflı sınav giriş belgelerini
16 Haziran 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden
alabileceklerdir.
b) Adaylara ayrıca “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” gönderilmeyecektir.
c) Fotoğraflı sınav giriş belgesinde, adayın kimlik bilgileri ile sınavın yapılacağı bina, salon ve
sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen bina, salon ve
sırada sınava girecektir.
4.1.3. Sınavın Uygulaması
a) Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 26 Haziran 2022 Pazar günü saat 10.00’da
Ankara’da merkezî sistemle tek oturum hâlinde yapılacak ve 120 dakika sürecektir. Sınavda
100 adet sorudan oluşan A-B soru kitapçığı kullanılacaktır.
b) Adaylar sınava gelirken yanlarında, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik
numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü
belgesi, geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak
kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Fotoğraflı
sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C. geçici kimlik
belgesi ile sınava alınabilecektir.
c) Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı,
insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında;
çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya
mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap
makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. 

araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri
bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.
ç) Koronavirüs tanılı veya temaslısı olan aday/adaylar olması durumunda, Sağlık Bakanlığı
Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “Covid-19 Kapsamında Kurum
ve Kuruluşlar Tarafından Ölçme/Değerlendirme Amaçlı Yapılan Yazılı Sınavlarda (Ulusal
Sınavlar Hariç) Alınması Gereken Önlemler” doğrultusunda ve Sağlık Bakanlığı Halk
Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 14 Ocak 2022 tarihli Güncel Dönemde Covid-19 İlişkili
İzolasyon ve Karantina Uygulamaları Rehberine göre işlem yapılacaktır.
d) Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavının soruları ve cevap anahtarı 27 Haziran 2022
tarihinde http://www.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlanacaktır.
4.1.4. Sınavın Değerlendirmesi
a) Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak
70 (yetmiş) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında
[Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
b) Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır.
Aday puanları virgülden sonra iki basamak olacak şekilde açıklanacaktır.
c) Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
ç) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu Kararı ile belirlenmesi
durumunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri
dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
d) Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline
karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan
değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
e) Sınav sonuçlarıyla ilgili MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacak, internet duyurusu geçerli
sayılacaktır.
4.1.5. Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde
Bakanlığın http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr/ internet adreslerinde
ilân edilecektir.
4.1.6. Sınav Sonuçlarına İtiraz
a) Adaylar; sınav sorularına, cevap anahtarına ve/veya sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını,
sınav sorularının ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr/ ve/veya
http://odsgm.meb.gov.tr/ internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş
günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten
itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve
Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV
dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-itiraz modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr/) 

üzerinden yapacaklardır. Adaylar, belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu
yapamayacaklardır.
b) İtirazlar başvuru tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde incelenerek ilgili adaya ve Teftiş
Kurulu Başkanlığına bildirilecektir. İtirazların değerlendirilmesinde e-itiraz modülüne
(https://eitiraz.meb.gov.tr/) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
c) Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar ÖDSGM
tarafından cevaplanarak adaylara bildirilecektir.
ç) Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan
adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
d) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap
anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr/ ve/veya
http://odsgm.meb.gov.tr/ adreslerinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük
dava açma süresini durdurmaz.
4.2. Sözlü Sınav
4.2.1. Sınava Girmeye Hak Kazananlar
a) Sözlü sınav, ‘Sınav Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Makam Onayı ile
oluşturulan sözlü sınav komisyonlarınca yapılacaktır.
b) Yazılı sınavda alanları itibarıyla en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen
kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Son adayla aynı puana
sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
c) Sözlü sınava girecek olan adayların sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri 10 Ağustos 2022
tarihinde http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilan
edilecektir.
4.2.2. Sınav Konuları
Sözlü sınava ilişkin konu başlıkları aşağıdaki gibi olacaktır.
1) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
5) Genel yetenek ve genel kültürü,
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.
4.2.3. Sınavın Uygulaması
a) Adaylar sınava, üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri
(Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile
gireceklerdir. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C. geçici kimlik
belgesi ile sınava alınabilecektir.
b) Aday, Covid-19 nedeniyle ve/veya diğer geçici süreli sağlık sorunu yaşaması sebebiyle
kendisi için belirlenen sözlü sınav gününde sınava katılamaması ve sözlü sınav için

belirlenen tarihler içerisinde (15-26 Ağustos 2022) durumunu sağlık raporuyla
belgelendirmesi koşuluyla, sınav takviminde belirtilen mazeret sözlü sınavı tarihleri
arasında, ‘Sınav Kurulu’ tarafından belirlenen bir günde sınava alınacaktır. Bu durumda olan
adaylar mazeretlerine ilişkin belgelerini mazeret sözlü sınav takviminden önce
[email protected] e-posta adresine gönderecekler veya elden ya da posta yoluyla Teftiş
Kurulu Başkanlığına ulaştıracaklardır. ‘Sınav Kurulu’ tarafından adayın mazeretine ilişkin
yapılan değerlendirme neticesinde alınan karar, ilgiliye elektronik posta veya diğer yollarla
bildirilecektir. Başvuruların Teftiş Kurulu Başkanlığına takvimde belirtilen süre içerisinde
ulaşmaması veya postadaki gecikmelerden aday sorumlu olacaktır.
c) Mazeretsiz olarak kendisi için belirlenen sözlü sınav gününde sınava gelmeyen aday sınava
alınmayacaktır.
ç) Adaylar, cep telefonları ile sınav salonuna alınmayacaklardır.
4.2.4. Sınavın Değerlendirmesi
a) Adayların sınavları, bu Duyurunun 4.2.2. alt bendinde yer verilen (1) nolu konu başlığı için
50 (elli) puan, (2), (3), (4), (5) ve (6) nolu konu başlıklarının her biri için 10’ar puan olmak
üzere toplam 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir.
b) Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyelerince 100 (yüz) tam puan üzerinden ayrı ayrı verilen
puanların aritmetik ortalaması sonucunda 70 (yetmiş) ve daha fazla puan alan adaylar
başarılı sayılacaktır.
4.2.5. Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Sözlü sınav sonuçları, sınavların bittiği tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde
Bakanlığın http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilân
edilecektir.
4.2.6. Sınav Sonuçlarına İtiraz
a) Adaylar, sözlü sınava ilişkin itirazlarını sonuçların ilânı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü
içinde e-itiraz modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaklardır.
b) Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.
c) İtirazlar başvuru tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve
sonucu Teftiş Kurulu Başkanlığınca e-itiraz modülü üzerinden adaya bildirilecektir.
ç) İtirazların değerlendirilmesinde, başvurunun e-itiraz modülüne giriş tarihi dikkate
alınacaktır.
d) Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen adayların itiraz başvuruları dikkate
alınmayacaktır. 

Reklam

5. YARIŞMA SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLÂNI VE GEÇERLİK SÜRESİ
a) Yarışma sınavı puanı, sözlü sınav puanlarına yapılan itirazların sonuçlandığı tarihi takip
eden 5 (beş) iş günü içinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak
belirlenecektir.
b) Alanlara göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl,
asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenecektir.
c) Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihinden itibaren 6 (altı) ay geçerli olacaktır.
ç) Asıl aday listesinin son sırasında yer alan adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla;
yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı, hizmet puanı yüksek olan aday, yine puan eşitliği
hâlinde bilgisayar kurası ile belirlenen aday asıl aday listesinde yer alacaktır.
d) Yedek adaylardan eğitim müfettiş yardımcılığına atanacak adayların puanlarının eşit olması
halinde atanacak aday aynı usulle belirlenecektir.
e) Yarışma sınavı sonucunda eğitim müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazananlar ile yedek
adaylar, başarı listesinin belirlendiği tarihi takip eden 3 (üç) gün içinde
http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilân edilecektir. 

6. ATAMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Reklam

a) Eğitim müfettiş yardımcılığına atanmaya hak kazananların atamalarına ilişkin duyuru;
eğitim müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazananların ilan edildiği tarihten itibaren en
geç 10 (on) gün içinde http://www.meb.gov.tr/ internet adresinde yapılacaktır. Personel
Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuruda; başvuru tarihi, başvuru şekli, başvuruda
istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilecektir.
b) Başvurular, duyuru tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde başlatılacaktır. Başvuru
süresi 5 (beş) iş gününden az olmayacaktır.
c) Eğitim müfettiş yardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunanlar;
1) Görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalıkları olmadığına dair yazılı
beyanlarını,
2) Adli sicil kaydı yazılı beyanlarını,
3) Erkek adaylar için askerlikle ilişikleri olmadığına dair yazılı beyanlarını,
4) 4 adet vesikalık fotoğraflarını,
5) Diploma ya da diploma yerine geçen belgenin tasdikli örneğini başvuru süresi
içerisinde, Personel Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmayacak, atamaları yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecek ve bunlar hiçbir hak
talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacak ve idari işlem başlatılacaktır.
d) Eğitim müfettiş yardımcılığına atamalar Bakanlıkça yapılacaktır. Başvuruda bulunanların
atamaları, tercihleri de dikkate alınarak yarışma sınavı puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.
e) Puan yetersizliği nedeniyle tercihlerine atanamaması halinde, Bakanlıkça uygun görülen bir
il’e atanmak istediklerini belirtmiş olanların atamaları bilgisayar kurası ile yapılacaktır.
Bakanlıkça uygun görülen bir il’e atanmak istediklerini belirtmeyenlerin atamaları
yapılmayacak ve bunlar atama haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.
f) Ataması yapılan adayların, tebligat tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde yeni
görevlerine başlamaları gerekecektir. Yasal süresi içinde göreve başlamayan adayların
atamaları iptal edilecek ve bu sınav sonucuna dayalı atamaları yapılmayacaktır.

g) Yasal süresi içinde göreve başlamayıp ataması iptal edilen adayların yerine, aynı alandaki
yedek adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir. 

7. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

Bu Duyuru’da hüküm bulunmayan hallerde; Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri
Yönetmeliği, ‘Sınav Kurulu’ tarafından alınan kararlar ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 2022-
Pr.No:8 Numaralı Protokolde yer verilen hükümler uygulanacaktır. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

8. Millî Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Alımı, İLETİŞİM 

Advertisement. Scroll to continue reading.

MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı
Adres: Emniyet Mah. Gazeteci Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü D
Blok (Ek Bina) 3. Kat Yenimahalle/ANKARA
Telefon: (0312) 413 41 22
İnternet Adresi: http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr/ 

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*