Reklam

Memur Alımı Belediyeye

Niğde Bahçeli Belediye Başkanlığı, 2 Farklı Alanda Memur Alımları Yapılacağını Duyurdu !

Reklam

Memur Alımı Belediyeye,  Memur Alımı Belediye Başkanlığına Duyuruldu

Memur Alımı Belediyeye Şartlar Nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak Niğde ili Bahçeli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek
üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, adedi, derecesi, nitelikleri, KPSS taban puanı, KPSS puan türü ve diğer şartları taşımak sureti ile (kaydıyla)
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yolu ile  Bahçeli Belediyesine memur alımı yapılacaktır.  

Reklam

 Memur Alımı Belediye Başkanlığına Meslek Dalları

Memur Alımı Belediyeye

BAŞVURULARDA GEREKEN GENEL ŞARTLAR:

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak olan adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.
maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

Advertisement. Scroll to continue reading.

a) T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi (bile); kasten işlenen bir suçtan dolayı
1 (bir) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak
ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

BAŞVURULARDA GEREKEN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen memur kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenim ile ilgili
olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden,
belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Memur Alımı Belediyeye, Sınava girmek isteyen adaylar kurumumuzdan veya https://www.bahceli.bel.tr/ resmi internet adresi üzerinden temin
edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir:

Reklam

a) Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
b) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir)
d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu
mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir)
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
g) Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak). Belirtilen başvuru
tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurular da fotokopisi gönderilen belgelerin aslının
sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri
Belediyemizce tasdik edilecektir)

4- Memur Alımı Belediyeye, BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

– Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 08/12/2021–10/12/2021 tarihleri arasında müracaatları yapılacaktır
– Elektronik ortamda, Belediyemiz http://[email protected]   veya https://www.bahceli.bel.tr/ internet adresine gönderilebilecektir
– Şahsen veya posta yoluyla Bahçeli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi No 16 BOR / NİĞDE
adresine mesai saatleri içinde müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır
– Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır

 Memur Alımı Belediye, Başkanlığına SINAV YERİ VE SINAV ZAMANI DETAYLAR

Ayniyat memuru ve ambar memuru alımı için sözlü sınav yapılacak olup, 27/12/2021 tarihinde saat 10:30’da başlamak
üzere, Başkanlığımız Hizmet Binasındaki adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün
devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve / veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMURALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*