Reklam

Memur Alımı Belediye Yapılacağı Duyuruldu

Belediye Başkanlığına İlk defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanı duyuruldu.

Reklam

Belediye Memur Alımı Yapılacağı Duyuruldu Bafra Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS p u a n türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla,
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Belediye Memur Alımı kadro unvanı ne olacaktır?

Zabıta Memuru ,Mühendis ,Şehir ve Bölge Plancısı, Mimar, Sosyal Hizmet Uzmanı, Memur, Tahsildar Alımı

Belediye Memur Alımı

Belediye Memur Alımı

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin
(A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
Türk vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

Reklam

İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı
Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin
(A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre
zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak.
Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.)

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru sırasında;

Reklam

Adaylar Başvuru formunu 01/11/2021 tarihinden itibaren Belediyemizden veya
www.bafra.bel.tr internet adresinden temin edebileceklerdir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, ( Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi,
(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
Son 6 ay içerisende çekilmiş 2 adet biyometrik veya vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.
(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

Reklam

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Advertisement. Scroll to continue reading.

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08/11/2021 gününden 12/11/2021 günü mesai bitimine kadar
(mesai günlerinde saat 08.30-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne
(Bafra Belediyesi Ana Hizmet Binası Büyükcami mah.Camikebir sok. No:1 Bafra/Samsun) müracaatlarını yapabileceklerdir.
Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] mail adresine,
Şahsen veya iadeli taahütlü posta yolu ile Bafra Belediye Başkanlığı Bafra/Samsun adresine gönderilebilecektir.
(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)

Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde
boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Bafra Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne
istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Memur Alımı Başvuru kılavuzuna detaylı bakmak için tıklayınız. 

İLANI YAYINLANAN YER TIKLAYINIZ:

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*