Reklam

Mehmetbey Üniversitesi 59 Personel Alımı

Mehmetbey Üniversitesi 59 Personel Alımı Olacağı Açıklandı. Detayların Hepsi İlgili Yazımızda.

Reklam

Mehmetbey Üniversitesi 59 Personel Alımı, Yapılacaktır.

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak
üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması
esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 59 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 59 Personel Alımı, Alınacak Meslek Dalları

 • Biolog,
 • Laborant,
 • Diğer Sağlık Personeli,
 • Destek personeli,
 • Mühendis,
 • Büro personeli,
 • Tekniker,
 • Programcı,
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 59 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) Biolog, Hakkında Nitelikler

 • Erkek/ Kadın
 • KPSS (P3)
 • Biyoloji, Biyomühendislik veya Moleküler Biyoloji ve Genetik
  bölümlerinin birinden lisans mezun olmak.

2-) Laborant, Hakkında Nitelikler

 • Erkek/ Kadın
 • KPSS (P93)
 • Laboratuvar Teknolojisi veya Pataloji Laboratuvar Teknikleri
  önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3-) Diğer Sağlık Personeli, Hakkında Nitelikler

 • Erkek/ Kadın
 • KPSS (P94)
 • Ortaöğretim Kurumlarının Diş Protez Alanı
  – Diş Protez
  Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı ve
  Dalları mezunu olup oto elektrik üzerine en az iki yıl deneyimi
  olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım
  Teknoloji ve Dalları, Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak
  veya ortaöğretim kurumları mezunu olup Milli Eğitim
  Bakanlığınca düzenlenen Bahçe Bakımı ve Peyzaj Geliştirme ve
  Uyum Eğitimi kurs bitirme belgesine sahip olmak. Vardiyalı
  çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
  Alanı ve Dallarından mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel
  durumu bulunmamak
 • Ortaöğretim Kurumları Elektrik
  – Elektronik Teknolojisi alanı
  Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalından mezun olmak.
  Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının birinden mezun olmak.
  Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
  Alanı ve Dallarından mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel
  durumu bulunmamak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı
  Mutfak Dalından mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel
  durumu bulunmamak.

4-) Mühendis, Hakkında Nitelikler

 • Erkek/ Kadın
 • KPSS (P3)
 • Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
  Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği
  bölümlerinin birinden mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel
  durumu bulunmamak.
 • Fakültelerin Elektrik
  -Elektronik Mühendisliği bölümün mezunu
  olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak

5-) Büro Personeli, Hakkında Nitelikler

 • Erkek/ Kadın
 • KPSS (P3)
 • Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Yönetimi ve
  Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik
  önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Yönetimi ve
  Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik
  önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Yönetimi ve
  Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik
  önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları
  Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Fakültelerin Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu
  Yönetimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak
 • Meslek Yüksekokullarının Maliye, Muhasebe ve Vergi
  Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Muhasebe ve Muhasebe
  önlisans programlarının birinden mezun olmak.

6-) Tekniker, Hakkında Nitelikler

 • Erkek/ Kadın
 • KPSS (P93)
 • Meslek Yüksekokullarının Atık Yönetimi önlisans programından
  mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar
  Programlama Web Teknolojileri ve Programlama Bilgisayar
  Teknolojisi ve Programlama önlisans programından mezun
  olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Elektrik
  -Elektronik, Elektrik
  -Elektronik Teknikerliği, Elektronik,
  Elektronik Yüksek Teknisyenliği, Elektronik Teknolojisi önlisans
  programlarının birinden mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel
  durumu bulunmamak.
 • Elektrik programı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
  Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Ortaöğretim Kurumları Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı
  Haberleşme Sistemleri dalından mezun (İnternet Data Telefon)
  olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Ortaöğretim Kurumları Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı
  Güvenlik Sistemleri dalından mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya
  engel durumu bulunmamak.

7-) Programcı, Hakkında Nitelikler

 • Erkek/ Kadın
 • KPSS (P93)
 • Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili
  bölümlerinden önlisans düzeyinde mezun olmak veya önlisans
  mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin
  ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim
  Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde
  YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
  .NET, C#, ASP.NET MVC sertifikalarından en az birine sahip
  olmak.

😎 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hakkında Nitelikler

 • Erkek/ Kadın
 • KPSS (P93)
 • -Meslek yüksekokullarının ön lisans programının herhangi
  birinden mezun olmak,
  -İlk başvuruda, ilana son başvuru tarihi itibariyle, atanmaya hak
  kazanan adaylar için ise evrak teslimi için belirlenen tarih
  itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik
  görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
  -10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
  Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
  -Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
  -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik
  hastalığı bulunmamak, bedensel engeli, şaşılık, görme engeli,
  yürüme engeli, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik, yüz
  çehresinde dikkat çeken sabit iz ve benzeri engelleri
  bulunmamak.
  -Erkek adaylar için 170 cm kadın adaylar için 165 cm’den kısa
  boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı
  ile kilosu arasındaki farkın 15’ten fazla 13’ten az olmaması.
  (Örneğin 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’den az olmaması
  gerekmektedir.)
  -Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

*Destek personeli pozisyonlarına alınacak olanlar; temizlik, basit bakım ve onarım,
ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma
gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde istihdam edileceklerdir.

A – GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
3- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lise
mezunları için 2020 KPSS (P94), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lisans mezunları
için 2020 KPSS (P3) puan türü esas alınacaktır.
4-Tecrübe istenen pozisyonlar için adaydan başvuruda bulunacakları pozisyonda
çalıştıklarını gösterir belgenin (Kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış veya barkotlu hizmet belgesi)
taranarak sisteme yüklenmesi gerekecektir.
5- 18 yaşını doldurmuş olup 01 Ocak 1992 ve sonrasında doğmuş olmak,
6- Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda
çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla htps://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkotlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.
7- Yetki belgesi/sertifika istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları
pozisyon için istenen belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi gerekecektir.
8- Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden
İşe Alınma başlıklı Ek 1. Maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden
istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler
atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
9- Kamu görevinden ihraç edilenler başvuru yapamayacaklardır

Advertisement. Scroll to continue reading.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1- Mehmetbey Üniversitesi 59 Personel Alımı, Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren
01.08.2022 tarihi saat 17.00’ a kadar Üniversitemiz https://kmu.edu.tr web sayfasında duyurular
bölümünden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuruda kimlik, e-Devlet Kapısından da
alınabilecek mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, tecrübe belgesi, SGK tescil ve hizmet
dökümü ve ilave belgeleri sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya
posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Mehmetbey Üniversitesi 59 Personel Alımı, Adaylar https://kmu.edu.tr adresinde ana ekranda yapılan duyuru üzerinden giriş
yaptıktan sonra online başvuru sisteminde başvurmak istediği unvanı seçip, istenen bilgiler tam ve
eksiksiz doldurup istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuruyu Tamamla” butonuna
tıkladığında online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir kadro ilanına
başvuru yapabilecektir. İlgili komisyonca evrak incelemesi adayın online başvuruda eklediği
belgeler üzerinden yapılacak olup okunaklı olmayan belgeler dikkate alınmayacak ve başvuru
geçersiz sayılacaktır.
3- Mehmetbey Üniversitesi 59 Personel Alımı, İstenilen bilgiler doldurulup belgeler yüklenip “Başvuruyu Tamamla” butonuna
tıklandıktan sonra başvuru süresince güncelleme yapılamayacak olup tüm sorumluluk adaya aittir.
(Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).
4- Mehmetbey Üniversitesi 59 Personel Alımı, Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek kendilerine bir ücret ödenmiş
ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

C – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Mehmetbey Üniversitesi 59 Personel Alımı, KPSS puan sıralaması sonrasında asil ve yedek adaylar belirlenecektir. KPSS
puanlarının eşit olması halinde doğum tarihi önce olana, doğum tarihlerinin aynı olması halinde
mezuniyet diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Asil ve yedek adaylar ile programcı
pozisyonu yazılı ve/veya sözlü sınavıyla ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim
edilme yeri) başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 iş günü içerisinde Üniversitemiz
www.kmu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara
ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir tebligat yapılmayacaktır.
2- Mehmetbey Üniversitesi 59 Personel Alımı, İlan edilen her bir pozisyonun üç katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak
atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları
taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama
yapılacaktır.
3- Mehmetbey Üniversitesi 59 Personel Alımı, İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam
Reklam

Mehmetbey Üniversitesi 59 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*