Reklam

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Olacağı Açıklandı Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Yapılacaktır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere,
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslarda” yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve
sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 37 (otuz
yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Alınacak Meslekler

 • Büro Personeli Kadın / Erkek,
 • Diğer Sağlık Personeli Kadın / Erkek,
 • Destek Personeli Kadın / Erkek,
 • Destek Personeli (Hasta Bakımı) Kadın / Erkek,
 • Destek Personeli (Bahçıvan) Erkek,

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

1-) Büro Personeli Kadın / Erkek, Hakkında Nitelikler

 • Lisans / Ön lisans
 • KPSS (P3 – P93) 2020
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Yükseköğretim Kurumlarının; Büro
  Yönetim ve Sekreterlik, Gazetecilik,
  Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe,
  İşletme, Maliye, İş İdaresi, Lisans
  Programlarından birinden mezun olmak.
  – KPSS’den en az 65 puan almış olmak.
  – 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu
  olmak.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve
  Hastanesinde; yazı işleri, faturalandırmamuhasebe-maaş, hasta kabul, tanıtım, personel
  işleri, öğrenci işleri, depo birimi, arşiv birimi,
  taşınır işlemleri ve görevlendirildikleri
  birimlerde görev tanımlarına uygun olarak
  yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve
  işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Yükseköğretim Kurumlarının Büro
  Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
  Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi,
  Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön
  lisans programlarının birinden mezun
  olmak.
  – KPSS’den en az 65 puan almış olmak
  – 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu
  olmak.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve
  Hastanesinde; Yazı işleri, faturalandırmamuhasebe-maaş, hasta kabul, personel işleri,
  öğrenci işleri, depo birimi, arşiv birimi, taşınır
  İşlemleri ve görevlendirildikleri birimlerde görev
  tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından
  verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere
  istihdam edilecektir.

2-) Diğer Sağlık Personeli Kadın/Erkek, Hakkında Nitelikler

 • Ortaöğretim / Ön lisans
 • KPSS (P94 – P93) 2020
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Sağlık Teknisyeni olarak istihdam
  edilmek üzere; Ortaöğretim Kurumlarının
  Acil Sağlık Hizmetleri Alanı-Acil Tıp
  Teknisyenliği Dalından mezunu olmak.
  – KPSS’den en az 65 puan almış olmak
  – 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu
  olmak.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve
  Hastanesinde; Kliniklerde yaşanabilecek acil
  durumlarda, ameliyat öncesinde ve sonrasında
  ilaçları oral veya parenteral yolla vermek, damar
  yolu açmak, hastayı stabil hale getirebilmek, acil
  durumlarda hastayı ambulansta stabil halde
  emniyete almak ve bu şekilde en yakın
  hastanenin acil servisine ulaştırmak ve ilk
  yardım tedavisini devralan acil servis
  personeline hastanın durumunu rapor etmek,
  gerektiğinde ambulansı kullanmak ve
  görevlendirildikleri birimlerde görev
  tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından
  verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere
  istihdam edilecektir
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş
  Sağlığı Bölümü Önlisans Programı mezunu
  olmak.
  – KPSS’den en az 65 puan almış olmak
  – 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu
  olmak.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve
  Hastanesinde; Öğretim Üyeleri ve Öğretim
  Elemanları için çalışma ortamını hazırlamak,
  hastayı diş ünitine yerleştirerek yardımcı olmak,
  tedavi sırasında acil gereksinim duyulan
  malzemeleri getirip hazırlamak, 4 elli diş
  hekimliği tekniğiyle rahat ve ergonomik açıdan
  konforlu çalışılabilmesi için hasta başında
  hekime yardımcı olmak, tedavi bittikten sonra
  diş ünitinin bir sonraki hastada kullanılabilmesi
  için temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri ve
  görevlendirildikleri birimlerde görev
  tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından
  verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere
  istihdam edilecektir.

3-) Destek Personeli Kadın / Erkek, Hakkında Nitelikler

 • Ortaöğretim
 • KPSS (P94) 2020
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Ortaöğretim Kurumlarının Biyomedikal
  Cihaz Teknolojileri Alanı ve Dallarından
  mezun olmak,
  – KPSS’den en az 65 puan almış olmak
  – 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.
 • Üniversitemizin Birimleri/Diş Hekimliği
  Fakültesi ve bağlı birimlerindeki, medikal
  cihazların bakımı ve onarımı, çalışma
  sistemlerinin takibi ve doğabilecek arızalara
  yönelik önleyici tedbirleri almak ve
  görevlendirildikleri birimlerde görev
  tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından
  verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere
  istihdam edilecektir.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Ortaöğretim kurumlarının Tesisat
  Teknolojisi bölümünden mezun olmak,
  Doğalgaz iç Tesisatçılığı, Isıtma ve
  Doğalgaz, Doğalgaz işletme ve bakım
  operatörlüğü belgelerine sahip olmak.
  Mezuniyetinden sonra belgelendirmek
  şartıyla alanında en az 3(üç) yıl deneyime
  sahip olmak.
  – KPSS’den en az 65 puan almış olmak.
  – 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu
  olmak.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Üniversitemizin merkez ve merkez dışı
  yerleşkelerinde, doğalgazla yakma/Isıtma
  işlemler, tesisat sistemlerinin bakım
  /onarım hizmetleri ve görevlendirildikleri
  birimlerde görev tanımlarına uygun olarak
  yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve
  işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.
 • – Lise ve Dengi okullardan mezun olmak.
  – KPSS’den en az 65 puan almış olmak
  – 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi ve bağlı
  birimlerinde, açık ve kapalı alanlardaki Temizlik
  (tuvalet, cam, yüzey vb. temizlik işleri), basit
  bakım ve onarım, ütü, bahçe bakımı ve
  düzenlemesi, dağıtım ve taşıma, tıbbi atık
  toplama, çöp toplama ve bunları uygun yerlere
  taşıma ve görevlendirildikleri birimlerde görev
  tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından
  verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere
  istihdam edilecektir.
 • – Lise ve Dengi okullardan mezun olmak.
  -KPSS’den en az 65 puan almış olmak
  -01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.
 • Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi ve bağlı
  birimlerinde, açık ve kapalı alanlardaki Temizlik
  (tuvalet, cam, yüzey vb. temizlik işleri), basit
  bakım ve onarım, ütü, bahçe bakımı ve
  düzenlemesi, dağıtım ve taşıma, tıbbi atık
  toplama, çöp toplama ve bunları uygun yerlere
  taşıma ve görevlendirildikleri birimlerde görev
  tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından
  verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere
  istihdam edilecektir.
 • -Lise ve Dengi okullardan mezun olmak.
  -KPSS’den en az 65 puan almış olmak
  -01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Üniversitemizin Burdur Bucak ilçesinde bulunan
  birimlerinde görevlendirilecek, açık ve kapalı
  alanlardaki temizlik (tuvalet, cam, yüzey vb.
  temizlik işleri), basit bakım ve onarım, bahçe
  bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma, çöp
  atma ve görevlendirildikleri birimlerde görev
  tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından
  verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere
  istihdam edilecektir.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Lise ve Dengi okullardan mezun olmak.
  -KPSS’den en az 65 puan almış olmak
  -01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Üniversitemizin Burdur Gölhisar ilçesinde
  bulunan birimlerinde görevlendirilecek, açık ve
  kapalı alanlardaki temizlik (tuvalet, cam, yüzey
  vb. temizlik işleri), basit bakım ve onarım, bahçe
  bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma, çöp
  atma ve görevlendirildikleri birimlerde görev
  tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından
  verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere
  istihdam edilecektir.

4-) Destek Personeli (Hasta Bakımı) Kadın / Erkek, Hakkında Nitelikler 

 • Ortaöğretim
 • KPSS (P94) 2020
 • – Ortaöğretim kurumlarının Hasta ve Yaşlı
  Hizmetleri Alanı ve Dallarından mezun
  olmak,
  – KPSS’den en az 65 puan almış olmak.
  – 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi ve bağlı
  birimlerinde, hasta bakımı ve temizliği, klinik el
  aletlerinin temizliği, ütü, görevli olduğu
  kısımların temizlik hizmetleri, tıbbi atık toplama,
  çöp toplama ve bunları uygun yerlere taşıma ve
  görevlendirildikleri birimlerde görev
  tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından
  verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere
  istihdam edilecektir.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Ortaöğretim kurumlarının Hasta ve Yaşlı
  Hizmetleri Alanı ve Dallarından mezun
  olmak,
  – KPSS’den en az 65 puan almış olmak.
  – 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi ve bağlı
  birimlerinde, hasta bakımı ve temizliği, klinik el
  aletlerinin temizliği, ütü, görevli olduğu
  kısımların temizlik hizmetleri, tıbbi atık toplama,
  çöp toplama ve bunları uygun yerlere taşıma ve
  görevlendirildikleri birimlerde görev
  tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından
  verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere
  istihdam edilecektir.

5-) Destek Personeli (Bahçıvan) Erkek, Hakkında Nitelikler

 • Ortaöğretim
 • KPSS (P94) 2020
 • – Lise ve Dengi Okulların; Bahçecilik Alanı
  ve Dalları / Tarım Teknolojileri Alanı ve
  Dalları / Tarım Alanı ve Dallarının
  birinden mezun olmak.
  – B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  – KPSS’den en az 65 puan almış olmak,
  – 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak
 • Üniversitemizin merkez ve merkez dışı
  yerleşkelerindeki bahçe ve peyzaj alanlarında,
  ekim, dikim, çapa, budama, çim biçimi, bitki
  artıklarının toplanması, taşınması hizmetlerini
  yapmak, görevlendirildikleri birimlerde görev
  tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından
  verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere
  istihdam edilecektir.

A-GENEL ŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak
2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
4) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde
belirtilen genel şartlar aranır
a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) 657 sayılı Kanun’un 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak,
5)-Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3
– Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı
– Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
8) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre ilgili kişinin araştırma sonucu olumlu olmak.
10) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemize bağlı
(ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir.

B. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor
olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmadığını belgelendirmek.
3) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, MEB veya alındığı Üniversite
onaylı, ilgili sertifikalara sahip olmak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS
(B) grubu alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

Reklam

C. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir.),
2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
3) Diploma fotokopisi (onaylı) veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
4) 2020 KPSS (B) Grubu sınav sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
5) Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,
6) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),
7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu (Herhangi bir sağlık
kuruluşundan alınmış olmak.)
8) Nitelikler alanında istenen sertifikalar,
9) Onaylı Hizmet/ Mesleki Tecrübe Belgesi ve Sertifika (Başvurulan unvanda isteniyor ise); Hizmetin yerine getirildiği
kamu kurum ve kuruluşu/şirket hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirmeli ve bu belgeler ile birlikte
çalışılan sürelere ait SGK/ Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi gerekmektedir.

D.BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

1) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 (on beş) gün içinde www.mehmetakif.edu.tr
internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve
imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 20/07/2022 – 03/08/2022 (dâhil) tarihleri arasında Burdur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı ( İstiklal yerleşkesi içerisindedir.) adresinde olacak şekilde
posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan
başvurular, ilan şartlarına uygun olmayan başvurular, postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle eksik belge ibraz
edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Posta yoluyla yapılan başvurularda postanın en geç başvurunun son
günü mesai bitimine kadar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması
gerekmektedir.)
NOT: Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacak olup; başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge
ile başvuru yapılmamalıdır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Başvuru süresi sonunda
başvuru evrakları ilgili komisyonca incelenecektir.
2) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki
unvan için yapılan başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3) Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle değerlendirmeye
alınmayacaktır.
4) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı
tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde
bulunamaz.
5 ) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, KPSS de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz.
Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır
6) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli
olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan
niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi“ hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak
feshedilir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

E. SONUÇ

1) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Tüm başvurular ilgili alanların 2020 KPSS (B) grubu puanlarına göre değerlendirilecektir.
2) KPSS puanı aynı olan adaylar olması durumunda, diploma tarihi itibarı ile önce mezun olmuş olan, bunun da aynı
olması halinde yaşı büyük olan aday değerlendirmeye alınacaktır.
3) Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 7 (yedi) iş günü içerisinde web
sayfamızda duyurulacaktır.
4) Her kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman
bilgilerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi www.mehmetakif.edu.tr internet adresinden takip
edebileceklerdir.
6) Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
kazananlardan 2020 KPSS (B) Grubu puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.
7) Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde istenilen belgeleri
tamamlayarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi
gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.
(İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
8) Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde
olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
9) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.
İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir.
Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı,
soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar
dikkate alınmayacaktır.
10) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Yerleşmeye hak kazanan adaylarla arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi
imzalanacaktır
11) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru Başlangıç: 20/07/2022
Başvuru Bitiş : 03/08/2022 (Mesai Bitimi )
Başvuru Adresi : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İstiklal Yerleşkesi Değirmenler Mah. Cevat Sayılı Bulvarı 120/9 Rektörlük B Blok BURDUR
Tel: 0248 2131082

Reklam

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Reklam

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*