Reklam

Maliye Bakanlığı İç Denetçi Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sınav İle 130 Denetçi Alım İlanı Duyuruldu.05/12/2021 Sınav Yapılacaktır.

Reklam

Maliye Bakanlığı İç Denetçi Alımı Yapacaktır. T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Yaptığı Açıklamada 05/12/2021 tarihinde

Ankara’da İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı yapacağını duyurdu.

Maliye Bakanlığı İç Denetçi Alımı

https://www.hmb.gov.tr/duyuru/2021-ic-denetim-aday-belirleme-sinavi-ilani-ve-basvuru-kilavuzu

 

Maliye Bakanlığı İç Denetçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

İç Denetçi Aday Belirleme Sınavına katılabilmek için:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek,
3- Aşağıda belirtilen süre zarfında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa
(Kanun) tabi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde (Kanuna ekli (I)-(IV)) sayılı
cetvellerde yer alan kamu idareleri ile mahalli idarelerde çalışmış olma şartını yerine getirmek:

Advertisement. Scroll to continue reading.

a) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla denetim elemanı
olarak en az beş yıl.

Reklam

b) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla uzman olarak en
az sekiz yıl.

c) Araştırma görevliliğinde geçen süreler dâhil olmak üzere, doktora unvanını almış
öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl.

d) Müdür ve daha üstü unvanlarda en az sekiz yıl.

e) Hâkim, savcı, kaymakam, Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu, hukuk müşaviri,
müşavir hazine avukatı, hazine avukatı, avukat, doktor, eczacı, diş hekimi, veteriner, mimar, şehir
plancı, şehir ve bölge plancı ve muvazzaf subaylık ile komiserlik ve üzeri görevlerde sekiz yıl.

f) Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Harita
Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik
Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Ziraat
Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve
Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olarak “Mühendis” kadro unvanıyla en az sekiz yıl
görev yapanlar aday belirleme sınavına katılabilirler.
4- Yukarıda belirtilen meslek mensuplarından lisans mezuniyeti Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve
Sistem Mühendisliği olanlar Bilgi Teknolojileri kontenjanı kapsamında sınava gireceklerdir.
5- Sınavın son başvuru tarihinden (03/11/2021) önceki iki yıl içinde alınmış olması
kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az elli puan almış olmak ya da
ÖSYM Başkanlığı Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak,
6- Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak (03/11/1976
tarihinden sonra doğanlar bu sınava başvurabileceklerdir.).
7- Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.
8- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (Kurul) belirlediği mesleki ahlak kurallarına ve
kamuda uygulanan genel etik kurullara uygun özgeçmişe sahip olmak.

Sınav Başvurusu:  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Sınava girecek adaylar, ön başvurularını 21 Ekim-03 Kasım 2021 tarihleri arasında
Kurulun 4. Cadde (Kazakistan Caddesi) No: 112 Kat: 4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta
yoluyla yapabileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kurul, adayların başvuru
koşullarını taşıyıp taşımadıklarının kontrolünü yaparak koşulları taşıyan adayları ÖSYM’ye
bildirecektir.
Sınav başvuru belgeleri ve sınava ilişkin detaylı açıklamalara https://www.hmb.gov.tr/
icdenetim -koordinasyon-kurulu internet adresinde yayınlanacak olan Sınav Başvuru
Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kurul tarafından ön başvurusu kabul edilip ÖSYM’ye bildirilen adaylar, ÖSYM’ye
başvurularını 08-11 Kasım 2021 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya ÖSYM Aday
İşlemleri Mobil Uygulamasından veya https://ais.osym.gov.tr

internet adresinden yapacaklar ve
sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

ÖSYM’ye yapılacak başvuruların şekli,
sınav öncesi ve sınav esnasında uyulacak kurallar, sınavın değerlendirilmesi ve itirazlara ilişkin
esas ve usuller ÖSYM Başkanlığınca yayımlanacak sınav kılavuzunda yer alacak olup, adayların
sınav kılavuzunda yapılan açıklamalara titizlikle uymaları gerekmektedir.
Sınava girecek adaylar 08-12 Kasım 2021 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet
sayfasında e-İşlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına
280,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır.
08-11 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç
Başvuru Günü 16 Kasım 2021 tarihi olacaktır.

Sınav Tarihi, Sınav Yeri ve Başlama Saati: 

Sınav 05/12/2021 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve
120 dakika (2 saat) sürecektir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

 

Sınav Konuları: 

Reklam

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi
ile Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (GYGK):
1) Türkçe,
2) Matematik,
3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
4) Temel Yurttaşlık Bilgisi
Alan Bilgisi Testi (AB):
1) Genel Muhasebe
2) Türkiye Ekonomisi

Başvuru Kılavuzu  Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız. 

https://www.hmb.gov.tr/duyuru/2021-ic-denetim-aday-belirleme-sinavi-ilani-ve-basvuru-kilavuzu

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMURALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*