Reklam

KVKK Bilişim Personeli Alımı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu emrinde istihdam edilmek üzere 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Reklam

KVKK Bilişim Personeli Alımı Bilişim Personeli Alımı Yapacağı Açıklandı. Başvurularını 11.11.2022-25.11.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar

KVKK Bilişim Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

KVKK Bilişim Personeli Alımı

Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
I. BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR
a. KVKK Bilişim Personeli Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,
elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat,
eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik
ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece B Grubu pozisyonları için başvuru
yapabilir),
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin
kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç)
yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim
personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim
ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
e. Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı
öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma,
yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme
yeteneklerine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR
Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1. Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) KVKK Bilişim Personeli AlımıBüyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol
açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000
(on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği veya Sistem Uzmanı olarak en
az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
b) Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve önleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, E-posta Güvenliği
Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi ve DDoS Atak Engelleme Sistemi
hakkında iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
c) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) yönetimi
konusunda bilgi sahibi olmak ve siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,
d) Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
e) Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek geliştirmeleri (Java, C#,
JavaScript, Powershell, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede yazılım bilgisine sahip olmak,
f) Sanallaştırma teknolojilerinin (Wmware, Hyper-V vb.) güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g) Yazılım ve veri tabanı güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
h) Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,
i) Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,
j) Network güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak ve network penetrasyon testi yapabilmek,
k) Son kullanıcı ve son kullanıcı cihazları (Antivirüs vb.) güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
l) Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan vb. zafiyet testi araçlarından en az birini ileri seviyede
kullanabiliyor olmak,
m) Windows, Linux ve Unix tabanlı işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve zararlı analizi yapabilmek
n) E-Posta sistemleri güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak,
o) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) yönetim ve dokümantasyonu konularında bilgi sahibi olmak.
p) Uygulamalı CEH eğitimi almış olmak ve belgelemek (Online eğitim kabul edilmeyecektir),
Tercihen;
a) Tercihen Global Information Assurance Certification (GIAC) Penetration Tester (GPEN), Web Application
Penetration Tester (GWAPT), Licensed Penetration Tester (LPT), CISSP (Certified Information Systems
Security Professional) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
b) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı eğitimi sertifikasına sahip olmak,

2. Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a)KVKK Bilişim Personeli Alımı  En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Active Directory, Exchange vb. Microsoft ürünlerinin kullanıldığı ve sanal
sistemlerin bulunduğu bilgi işlem merkezlerinde, en az 5 (beş) yıl sistem uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış
olmak,
b) Microsoft Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, WSUS, Failover Cluster mimarisi vb. konularda bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
c) Microsoft Exchange Server kurulum, yapılandırma ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) PowerShell scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Uygulama sunucularının (IIS vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
f) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda
kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak
g) Veri depolama ve SAN cihazlarının yönetimi konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile
ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,
h) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak
i) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
j) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,
• Microsoft Certified: Solutions Associate (MCSA)
• Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)
• Microsoft Certified: Azure Fundamentals
• Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

Advertisement. Scroll to continue reading.

3. Ağ Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
a) KVKK Bilişim Personeli Alımı Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına
yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut iç veya dış en az 1.000
kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağlarında en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi
olmak ve belgelemek,
b) Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
c) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN),
Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
d) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
f) Ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve
yönetiminde deneyim sahibi olmak,
g) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi
ve deneyim sahibi olmak,
h) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Antivirüs, Web Gateway, DDoS, E-mail Gateway, vb.) hakkında bilgi
sahibi olmak,
i) Windows, Linux ve Unix tabanlı işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
j) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4- IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal
Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda
deneyim sahibi olmak,
k) Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
l) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında deneyim sahibi olmak,
m) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında deneyim sahibi
olmak,
n) DNS, DHCP konularında bilgi sahibi olmak,
o) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
p) Sistem odası taşıması ve tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
q) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.
Tercihen;
a) CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCT sertifikalarına sahip olmak,
b) Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında deneyim sahibi olmak,
c) CEH, GPEN, OSCP, CISSP, CSSLP sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak.
d) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında
bilgi sahibi olmak,

Reklam

4. Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
a) KVKK Bilişim Personeli Alımı Bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi
konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP,
WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında
tecrübeye sahibi olmak
c) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere
uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,
d) ASP.NET MVC ile çok kullanıcılı bir projede uygulama geliştirmiş olmak,
e) .NET, .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework veya Web API teknolojileri
konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
f) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
g) CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTM gibi Web Teknolojilerine hâkim olmak,
h) Oracle, PostgreSQL, MySQL ve MSSQL ilişkisel veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak ve en az ikisini
kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,
i) Veritabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
j) RESTful, SOAP, WCF servisler hakkında bilgi sahibi olmak,
k) TFS, GIT, SVN Versiyon kontrol sistemlerini kullanmış, CI-CD ve DevOps süreçleri konusunda bilgi sahibi
olmak,
l) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
m) Web uygulamaları, Responsive Design, Javascript, Typescript konularında bilgi sahibi olmak,
n) Yazılım güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
Tercihen;
a) Mikroservis mimarisi ve DevOps konularında bilgi sahibi olmak.
b) Angular, React, VueJs ön yüz teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
c) Tercihen Asp.Net Zero Framework hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak4
d) PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak.
e) UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,
f) Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
g) Microsoft Certified Solution Developer: App Builder (MCSD App Builder), Microsoft Certified Solution
Developer: Web Applications (MCSD Web Applications) sertifikalrına (en az birine mi her ikisine mi) sahip
olmak

Reklam

5. Veritabanı Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
a) KVKK Bilişim Personeli Alımı En az 1.000 (bin) iç veya dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde veri tabanı
yöneticisi olarak en az üç (3) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
b) Postgre SQL ve MSSQL Server veri tabanı yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
c) NoSQL ve Hadoop sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalleştirme hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
e) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde
optimizasyonlar yapabilmek,
f) Veri tabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında tecrübeye sahip olmak,
g) Özel güvenlik ve denetim politikaları oluşturabilmek, tarama ve güvenlik filtreleri hazırlayabilmek,
h) Veri tabanı güvenliği sistemlerine hakim olmak,
i) Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance/SQL Tuning, PL/SQL konularına hakim
olmak,
j) Özel güvenlik ve denetim politikaları oluşturabilmek, tarama ve güvenlik filtreleri hazırlayabilmek,
k) Yazılım geliştirme ve entegrasyon temelli çalışmalarda bulunmuş, yazılım-sorgu irdeleme, analiz ve tasarım
kabiliyetli olmak,
l) Kurumsal veri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

II. SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ, KONULARI
KVKK Bilişim Personeli Alımı Sözlü sınav yeri ve tarihi başvuruların değerlendirilmesinin ardından www.kvkk.gov.tr internet adresinden ilân
edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
1. Java ile yazılım geliştirme,
2. Spring Framework,
3. JavaScript kütüphaneleri,
4. Mobil yazılım teknolojileri,
5. UNIX/LINUX işletim sistemleri,
6. Sunucu Sistemleri,
7. Disk Sistemleri ve SAN,
8. Bilişim Ağları (network),
9. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail Gateway, vb.),
10. Proje yönetimi ve süreç takibi,
11. Rekabet ve satın alma süreçleri,
12. 27001 Bilgi Güvenliği,
13. Altyapı ve donanım güvenliği,
14. CISSP ve CEH,
15. GIAC Sertifikalarından ilgili sertifika konuları,
16. Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar,
17. Zorunlu veya tercihen aranan şartlarla ilgili sözlü sınav esnasında gerektiğinde ilave sorular sorulacak ve
uygulamalı testler yapılacaktır.

BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

KVKK Bilişim Personeli Alımı Adaylar başvurularını 11.11.2022-25.11.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar belirtilen pozisyonlardan en az 2 (iki) tanesine başvurulabilecektir.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını
kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
– Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
1)Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.),
2)Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu
ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki
tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin
(B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik
kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
3)Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-vehizmet-dokumu adresinden alınan barkotlu belge,
4)Özel şartlarda istenilen sertifikalar ile bilgi ve tecrübeyi gösteren belgeler. (Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği
sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurumumuz tarafından doğrulanacaktır.)
5)Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir. Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin
asılları istenilebilecektir.
Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir.
Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
KVKK Bilişim Personeli Alımı Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu
(KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği
Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen YDS dengi sınavlardan alınan puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde
edilecek toplam puana göre belirtilen pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurulabilecektir. Her bir başvuru grubu için
ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel
pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre
yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan yahut 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate
alınacak olup yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Yukarıdaki değerlendirmeye göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.kvkk.gov.tr internet adresinden ilan
edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Sınav
Komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu
ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI
Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen
personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak belirlenecektir.
Asil aday sayısı kadar aday yedek olarak belirlenecek olup atanmaya hak kazanan ancak; süresi içinde geçerli başvuru
yapmayanlar, ataması yapılıp da çeşitli nedenlerle ayrılanlar, ataması yapılıp göreve başlamayan, ataması iptal edilen adayların
boşalan pozisyon unvanlarına yedek aday listesindeki sıraya göre 6 ay içerisinde atama yapılacaktır.
Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar ile bu adaylardan istenilecek belgeler www.kvkk.gov.tr internet adresinden ilan
edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET
KVKK Bilişim Personeli Alımı Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti
dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti
tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların
3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar
olacaktır. Ancak Kurumumuz, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak
atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*