Reklam

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine 100 Personel Alımı

Faklı Meslek Dallarında Olmak Üzere 100 Personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Detayları İlgili Haberimizde

Reklam

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 100 sözleşmeli personel (4/B) alınacaktır

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine Personel Meslek Dalları nelerdir?

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Personel Alımı Yapılacaktır.  

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine

ARANILAN NİTELİKLER 

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)  ERKEK /KADIN  Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
b) Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 ncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
d) 1,60 cm ve üzerinde boya sahip olmak.
e) Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görevini yapmaya engel olacak
sağlık sorunu bulunmamak. (Atamaya hak kazanma durumunda tam
teşekküllü hastaneden heyet raporu istenecektir.)
g) 2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,

a) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
b) Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 ncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
d) 1,70 cm ve üzerinde boya sahip olmak.
e) Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.

f)Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görevini yapmaya engel olacak
sağlık sorunu bulunmamak. (Atamaya hak kazanma durumunda tam
teşekküllü hastaneden heyet raporu istenecektir.)
g) 2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak.
h) Askerliğini yapmış olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

(Erkek)  Şoför Personel Alımı Yapılacaktır.  

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine

Reklam

a) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) C, D ve E sınıfı ehliyete sahip olmak
c) SRC 2 belgesi sahibi olmak.
d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
e) Askerliğini yapmış olmak.
f) Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
g) 2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,

a) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) D ve E sınıfı ehliyete sahip olmak
c) SRC 1 ve SRC 2 belgesi sahibi olmak.
d) En az 3 (Üç) yıl süre ile şoför olarak çalışmak ve SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
e) Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
f) Askerliğini yapmış olmak.
g) Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
h) 2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,

Temizlik  Görevlisi  Personel Alımı Yapılacaktır. 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine  

Erkek/Kadın 

a) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Temizlik görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
c) Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
d) Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
e) 2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak

a) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Temizlik görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
c) Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
d) Askerliğini yapmış olmak.
e) Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
f) 2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,

Aşçı Personel Alımı Yapılacaktır.  

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine

Erkek/Kadın

a)Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü,
Mutfak veya Aşçılık Dalı Mezunu veya Ortaöğretim Kurumlarının
herhangi bir alanından mezun olup M.E.B. Onaylı 3308 sayılı Kanuna
göre Aşçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak.
b) Her türlü mutfak iş ve işlemlerinde mutfak görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
c) Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
d) Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
e) 2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,

Basit Bakım Personel Alımı Yapılacaktır. 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine  

a)Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerinin Makine, Bilgisayarlı Makine İmalatı (CNC) veya tesviye
bölümlerinden birinden mezun olmak.
b) Destek görevlisi (Basit Bakım ) olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
c) Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
d) Askerliğini yapmış olmak.
e) Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
f) 2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,

a) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı İnşaat Boyacısı
(11UY0023-3) alanında Mesleki Yeterlilik Sertifikasına/Belgesine sahip
olmak veya İnşaat Boyacısı alanında (SGK Meslek Kodu : 7131.01)
belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hizmeti bulunmak
c) Destek görevlisi (Basit Bakım ) olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
e) Askerliğini yapmış olmak.
f) Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.

a) Orta Öğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve iklimlendirme dalından mezun olmak.
b) Destek görevlisi (Basit Bakım ) olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
c) Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
d) Askerliğini yapmış olmak.
e) Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
f) 2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,

a) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı Sıvacı (11UY0024-3)
alanında Mesleki Yeterlilik Sertifikasına/Belgesine sahip olmak veya
Sıvacı
olarak (SGK Meslek Kodu: 7123.03) belgelendirmek kaydıyla en az 1
(bir) yıl hizmeti bulunmak.
c) Destek görevlisi (Basit Bakım ) olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
e) Askerliğini yapmış olmak.
f) Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
g) 2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine Personel Alımı İçin GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
9- 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı
ile ilgili özürlü bulunmamak.
10- 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
11- KPSS’ de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır,
12- Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
14- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde
feshedilecektir.
15- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik
tanınacaktır.
16- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.
17- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde belirtilen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
18- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin
taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

Reklam
Reklam

19- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine Personel Alımı İçin BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ NE ZAMAN ?

Başvuru Yeri / Adresi : https://www.dpu.edu.tr/index/duyuru/2088/sozlesmeli-4b-personel-alim-ilani
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez / KÜTAHYA
Başvuru Tarihleri :
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz
doldurarak istenen belgelerle birlikte ŞAHSEN yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 12/01/2022 (Mesai Başlangıcı 08:30’da)
Başvuru Bitiş Tarihi : 26/01/2022 (Mesai Bitimi 17:00’da) 

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Web Sitemizin  İçinde Benzer Personel Alımı İlanlarına Bakmak İçin Tıklayınız.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*