Reklam

Kütahya Belediyesi İşçi Alımı 50 İşçi Alımını Duyurdu

KÜTAHYA BELEDİYESİ ÖZEL GÜVENLİK VE PERSONEL A.Ş 50 İŞÇİ ALIMINI AÇIKLADI.

Reklam

Kütahya Belediyesi İşçi Alımı,

Kütahya Belediyesi İşçi Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

1- ASFALT İŞÇİSİ ALIMI ŞARTLAR NELERDİR?   

Açık iş Sayısı: 20 Kişi ( ERKEK) 

Kütahya Belediyesi İşçi Alımı 50 İşçi Alımını Duyurdu 

Vardiyalı Sistem ( Şartlara göre değişiklik arz edebilir) Belediyemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere asfalt serim, tamir ve bakım işlerinde belirsiz süreli çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır. İşe başlatılacak personel, Fen işleri müdürlüğüne bağlı Asfalt Biriminde veya gerek görüldüğü takdirde Belediyemizin diğer birimlerinde görevlendirilebilecektir. İşe alınacak adayların deneme süresi 2 ay olup. 2. Ayın sonunda performansından memnun kalınmayan işçilerin sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanunu 15. maddesi gereğince “İŞVEREN TARAFINDAN FESH EDİLECEKTİR”

ASFALT İŞÇİSİ ALIMI İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI NELERDİR? 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;
2- En az 20-50 yaş aralığında olmak;
3- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak,
4- Askerlik durumu itibariyle;
A – Askerlikle ilgisi bulunmamak,
B — Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- 22/5/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

7- İşe başlatılacak personelin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.
8- İş başlatılacak personelin sahada çalışabilecek, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, kronik rahatsızlığı bulunmayan (astım alerji, bel-boyun fıtığı, kalp rahatsızları, hipertansiyon ve şeker hastalığı vb.), Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirebilecek kapasitede olması gerekmektedir.
9- İşe başlatılacak personelin fiziksel ve zihinsel herhangi bir engelinin bulunmaması gereklidir.

Reklam

10- İşe başlatılacak personelin Kütahya/Merkez’de ikamet etmesi gerekmektedir.

2-KAMYON ŞOFÖRÜ ALIMI ŞARTLAR NELERDİR?   

Açık iş Sayısı: 10 Kişi ( ERKEK) 

Kütahya Belediyesi İşçi Alımı 50 İşçi Alımını Duyurdu

Vardiyalı Sistem ( Şartlara göre değişiklik arz edebilir) Belediyemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere asfalt serim, tamir ve bakım işlerinde belirsiz süreli çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır. İşe başlatılacak personel, Fen işleri müdürlüğüne bağlı Asfalt Biriminde veya gerek görüldüğü takdirde Belediyemizin diğer birimlerinde görevlendirilebilecektir. İşe alınacak adayların deneme süresi 2 ay olup. 2. Ayın sonunda performansından memnun kalınmayan işçilerin sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanunu 15. maddesi gereğince “İŞVEREN TARAFINDAN FESH EDİLECEKTİR”

KAMYON ŞOFÖRÜ ALIMI İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI NELERDİR?  

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;
2- En az 20-50 yaş aralığında olmak;
3- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak,
4- Askerlik durumu itibariyle;
A – Askerlikle ilgisi bulunmamak,
B — Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- 22/5/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak,

7- İşe başlatılacak personelin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.
8- Şoför olarak işe başlatılacak personelin, kamyon kullanmaya uygun gerekli mesleki yeterlilik belgelerinin, ehliyetlerinin (en az “C Sınıfı sürücü belgesi”) ve SRC 2- SRC 4 ve psikoteknik belgelerinin bulunması, alanında deneyimli olması gerekmektedir.
9- Şoför olarak işe başlatılacak personelin; ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.
10- işe başlatılacak personelin Kütahya/Merkez’de ikamet etmesi gerekmektedir.

3-BEDEN İŞÇİSİ ALIMI ŞARTLAR NELERDİR?  

Açık iş Sayısı: 10 Kişi ( ERKEK) 

Vardiyalı Sistem ( Şartlara göre değişiklik arz edebilir) Belediyemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere asfalt serim, tamir ve bakım işlerinde belirsiz süreli çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır. İşe başlatılacak personel, Fen işleri müdürlüğüne bağlı Asfalt Biriminde veya gerek görüldüğü takdirde Belediyemizin diğer birimlerinde görevlendirilebilecektir. İşe alınacak adayların deneme süresi 2 ay olup. 2. Ayın sonunda performansından memnun kalınmayan işçilerin sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanunu 15. maddesi gereğince “İŞVEREN TARAFINDAN FESH EDİLECEKTİR”

BEDEN İŞÇİSİ ALIMI İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI NELERDİR? 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;
 2. En az 20-50 yaş aralığında olmak;
 3. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak,
 4. Askerlik durumu itibariyle;
 5. – Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 6. — Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 7. 22/5/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak,
 9.  İşe başlatılacak personelin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.
 10. iş başlatılacak personelin sahada çalışabilecek, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, kronik rahatsızlığı bulunmayan (astım alerji, bel-boyun fıtığı, kalp rahatsızları, hipertansiyon ve şeker hastalığı vb.), Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirebilecek kapasitede olması gerekmektedir.
 11. İşe başlatılacak personelin fiziksel ve zihinsel herhangi bir engelinin bulunmaması gerekmektedir.

İşe başlatılacak personelin tercihen parke taşı ve kilit taşı döşeme işlerinde tecrübeli olması gerekmektedir

12- İşe başlatılacak personelin Kütahya/Merkez’de ikamet etmesi gerekmektedir.

4- BEKO LODER ALIMI ŞARTLAR NELERDİR?  

Açık iş Sayısı: 4 Kişi ( ERKEK) 

Vardiyalı Sistem ( Şartlara göre değişiklik arz edebilir) Belediyemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere asfalt serim, tamir ve bakım işlerinde belirsiz süreli çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır. İşe başlatılacak personel, Fen işleri müdürlüğüne bağlı Asfalt Biriminde veya gerek görüldüğü takdirde Belediyemizin diğer birimlerinde görevlendirilebilecektir. İşe alınacak adayların deneme süresi 2 ay olup. 2. Ayın sonunda performansından memnun kalınmayan işçilerin sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanunu 15. maddesi gereğince “İŞVEREN TARAFINDAN FESH EDİLECEKTİR”

BEKO LODER ALIMI İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI NELERDİR? 

Advertisement. Scroll to continue reading.
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;
 2. En az 20-50 yaş aralığında olmak;
 3. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak,
 4. Askerlik durumu itibariyle;
 5. – Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 6. — Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 7. 22/5/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak, İşe başlatılacak personelin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.
 9. Operatör olarak işe başlatılacak personelin gerekli operatörlük belgesine (Kazıyıcı-Yükleyici (Beko-Loder) sahip olması ve belge ile alakalı her türlü resmi işlemlerin tamamlanmış olması gerekmektedir.
 10. Operatör olarak işe başlatılacak personelin; ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olması gerekmektedir.
 11. İşe başlatılacak personelin Kütahya/Merkez’de ikamet etmesi gerekmektedir.

5-GREYDER OPERATÖRÜ ALIMI ŞARTLAR NELERDİR?  

Açık iş sayısı: 2 Kişi ( ERKEK)  

Vardiyalı Sistem ( Şartlara göre değişiklik arz edebilir) Belediyemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere asfalt serim, tamir ve bakım işlerinde belirsiz süreli çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır. İşe başlatılacak personel, Fen işleri müdürlüğüne bağlı Asfalt Biriminde veya gerek görüldüğü takdirde Belediyemizin diğer birimlerinde görevlendirilebilecektir. İşe alınacak adayların deneme süresi 2 ay olup. 2. Ayın sonunda performansından memnun kalınmayan işçilerin sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanunu 15. maddesi gereğince “İŞVEREN TARAFINDAN FESH EDİLECEKTİR”

GREYDER OPERATÖRÜ ALIMI İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI NELERDİR? 

 •  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;
 • En az 20-50 yaş aralığında olmak;
 • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle;
 • – Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • — Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 22/5/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak,
 •  İşe başlatılacak personelin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.
 • Operatör olarak işe başlatılacak personelin gerekli operatörlük belgesine (Greyder Operatörü) sahip olması ve belge ile alakalı her türlü resmi işlemlerin tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Operatör olarak işe başlatılacak personelin; ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olması gerekmektedir.

İşe başlatılacak personelin Kütahya/Merkez’de ikamet etmesi gerekmektedir.

 6-EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ ALIMI ŞARTLAR NELERDİR? 

Açık iş sayısı: 1 Kişi ( ERKEK) 

Vardiyalı Sistem ( Şartlara göre değişiklik arz edebilir) Belediyemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere asfalt serim, tamir ve bakım işlerinde belirsiz süreli çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır. İşe başlatılacak personel, Fen işleri müdürlüğüne bağlı Asfalt Biriminde veya gerek görüldüğü takdirde Belediyemizin diğer birimlerinde görevlendirilebilecektir. İşe alınacak adayların deneme süresi 2 ay olup. 2. Ayın sonunda performansından memnun kalınmayan işçilerin sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanunu 15. maddesi gereğince “İŞVEREN TARAFINDAN FESH EDİLECEKTİR”

EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ ALIMI İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI NELERDİR? 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;
 • En az 20-50 yaş aralığında olmak;
 • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karş suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle;
 • – Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • — Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 22/5/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak, 7- İşe başlatılacak personelin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.
 • Operatör olarak işe başlatılacak personelin gerekli operatörlük belgesine (Ekskavatör Operatörü) sahip olması ve belge ile alakalı her türlü resmi işlemlerin tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Operatör olarak işe başlatılacak personelin; ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olması gerekmektedir. İşe başlatılacak personelin Kütahya/Merkez’de ikamet etmesi gerekmektedir.  

 

7-BULDOZER OPERATÖRÜ ALIMI ŞARTLAR NELERDİR?  

Açık iş sayısı: 1 Kişi ( ERKEK)  

Reklam

Vardiyalı Sistem ( Şartlara göre değişiklik arz edebilir) Belediyemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere asfalt serim, tamir ve bakım işlerinde belirsiz süreli çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır. İşe başlatılacak personel, Fen işleri müdürlüğüne bağlı Asfalt Biriminde veya gerek görüldüğü takdirde Belediyemizin diğer birimlerinde görevlendirilebilecektir. İşe alınacak adayların deneme süresi 2 ay olup. 2. Ayın sonunda performansından memnun kalınmayan işçilerin sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanunu 15. maddesi gereğince “İŞVEREN TARAFINDAN FESH EDİLECEKTİR”

BULDOZER OPERATÖRÜ ALIMI İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI NELERDİR?  

I- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;

 1. En az 20-50 yaş aralığında olmak;
 2. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karş suçlardan mahkum olmamak,
 3. Askerlik durumu itibariyle;
 4. – Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 5. — Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 6. 22/5/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak,
 8.  İşe başlatılacak personelin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.
 9. Operatör olarak işe başlatılacak personelin gerekli operatörlük belgesine (Buldozer Operatörü) sahip olması ve belge ile alakalı her türlü resmi işlemlerin tamamlanmış olması gerekmektedir.

10. Operatör olarak işe başlatılacak personelin; ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olması gerekmektedir.

11. İşe başlatılacak personelin Kütahya/Merkez’de ikamet etmesi gerekmektedir

8- İŞ MAKİNELERİ BAKIM ve ONARIMCISI ALIMI ŞARTLAR NELERDİR?   

Açık iş sayısı: 1 Kişi ( ERKEK) 

Reklam

Vardiyalı Sistem ( Şartlara göre değişiklik arz edebilir) Belediyemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere asfalt serim, tamir ve bakım işlerinde belirsiz süreli çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır. İşe başlatılacak personel, Fen işleri müdürlüğüne bağlı Asfalt Biriminde veya gerek görüldüğü takdirde Belediyemizin diğer birimlerinde görevlendirilebilecektir. İşe alınacak adayların deneme süresi 2 ay olup. 2. Ayın sonunda performansından memnun kalınmayan işçilerin sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanunu 15. maddesi gereğince “İŞVEREN TARAFINDAN FESH EDİLECEKTİR”

İŞ MAKİNELERİ BAKIM ve ONARIMCISI ALIMI İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI NELERDİR?   

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;
 • En az 20-50 yaş aralığında olmak;
 • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle;
 • – Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • — Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 22/5/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak,
 •  İşe başlatılacak personelin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.
 • İşe başlatılacak personelin müraacat edilen iş kolu için geçerli sayılacak ustalık belgesi, mesleki okul diploması ya da mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir.

işe başlatılacak personelin; ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hasatalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olması gerekmektedir. İşe başlatılacak personelin Kütahya/Merkez’de ikamet etmesi gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

9-METAL DOĞRAMACI ALIMI ŞARTLAR NELERDİR?  

Açık iş sayısı: 1 Kişi ( ERKEK) 

Vardiyalı Sistem ( Şartlara göre değişiklik arz edebilir) Belediyemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere asfalt serim, tamir ve bakım işlerinde belirsiz süreli çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır. İşe başlatılacak personel, Fen işleri müdürlüğüne bağlı Asfalt Biriminde veya gerek görüldüğü takdirde Belediyemizin diğer birimlerinde görevlendirilebilecektir. İşe alınacak adayların deneme süresi 2 ay olup. 2. Ayın sonunda performansından memnun kalınmayan işçilerin sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanunu 15. maddesi gereğince “İŞVEREN TARAFINDAN FESH EDİLECEKTİR”

METAL DOĞRAMACI ALIMI MÜRACAAT KOŞULLARI NELERDİR?    

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;
 • En az 20-50 yaş aralığında olmak;
 • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle;
 • – Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • — Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 22/5/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak,
 •  İşe başlatılacak personelin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.
 • İşe başlatılacak personelin müraacat edilen iş kolu için geçerli sayılacak ustalık belgesi, mesleki okul diploması ya da mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir.

İşe başlatılacak personelin; ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olması gerekmektedir. İşe başlatılacak personelin Kütahya/Merkez’de ikamet etmesi gerekmektedir.

Başvurular http://www.kutahya.bel.tr/isbasvuru.asp adresinden yapılacaktır. Şahsen müracaat yapılmayacaktır.

Kütahya Belediyesi İşçi Alımı 50 İşçi Alımını İçin BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

 

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*