Kurum Dışı Kamuya, İşçi Alımları Yapılacağı Açıklandı

Kurum Dışı Kamuya, Geçici Sözleşmeli Olarak İşçi Alımları Yapılacağı Duyuruldu !

İŞÇİ ALINACAK MESLEK DALI HAKKINDA DETAYLAR:

Hamal (Kömür Yükleme vb.) (Açık İşçi Sayısı: 4)

TALEP / BAŞVURU BİLGİLERİ HAKKINDA:

Meslek Dalı Adı: Hammal (Erkek)
Niteliği (Geçici / Daimi): Geçici Sözleşmeli
Başvuru Tarihleri: 22.10.2021 – 26.10.2021 Tarihleri Arası
Başvuru Adresi: Çayır Mahallesi İnegöl Caddesi No: 4 Yenişehir / Bursa
İrtibat Kurulacak Kişi: Halit Dereli
İrtibat Telefonu: 0 224 773 05 58
E-Posta: halitdereli@hotmail.com

GÖRÜŞME MÜLAKAT BİLGİLERİ HAKKINDA:

Yer: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonu / Yenişehir
Görüşme / Mülakat Tarihi: 27.10.2021
Görüşme saat 14:00’da gerçekleştirilecektir

ÇALIŞMA ŞARTLARI HAKKINDA DETAYLAR:

Çalışma Süresi 2 Ay olacaktır
Çalışma Saatleri: 08:30 – 17:30

MÜRACAAT KOŞULLARI HAKKINDA DETAYLAR:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
– Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
– 20 yaşını bitirmiş olmak ve 55 yaşını doldurmamış olmak
– Askerlik görevini yapmış ya da muaf olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak güvenlik soruşturması ile de tespit edilecektir)
– Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya
daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak (bulunmamak)
– Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlar taşımak. Kömür hamaliyesinde çalışabilecek
fiziksel kapasitede bulunmak (olmak)
– Yenişehir sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak belge
– Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmadığını
gösteren Aile Hekimi Raporu gereklidir
– Adli ve idari soruşturma sonucunda işe alınmasına engel bir durumu bulunmadığını gösterir Adli Sicil Kaydı.
No: Evrak teslimi şahsen yapılacak olup kargo, posta vb. şeklinde kabul edilmeyecektir

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

– Nüfus cüzdanı (Aslı ve Fotokopisi)
– 1 (Bir) Adet vesikalık fotoğraf + Adli Sicil Belgesi
– Çalışmasına engel hali bulunmadığına dair sağlık raporu

tablo1

tablo2

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.