Reklam

Kurum Dışı İşçi Alımı Belediyeye İlan Formu Yayınlandı

Konya Kulu Belediyesi Kurum Dışı 53 İşçi Alımı Yapacağını Duyurdu.Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Kurum Dışı İşçi Alımı Belediyeye Kulu Belediyesi farklı meslek dalında 53 işçi alımı yayınladı. Günümüzde çok sayıda kişi kurum dışı işçi alımı konusunda arayış içerisinde olmaktadır. Belediyeler ve bağlı olan şirketler belirli periyotlar halinde bu konuda iş alım duyuruları yapmaktadır.

Kurum Dışı İşçi Alımı Belediyeye Alınacak Branşlar Nelerdir?

Farklı kollara yönelik iş alım ilanları dönem dönem yayınlanmaktadır. Bu alımlar, belirli branşlara yönelik olmaktadır. Maaşlar ise belediyeden belediyeye, iş pozisyonundan, iş pozisyonuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

1- Büro İşçisi 

2- Beden İşçisi (Genel)

3- Şoför

Şeklinde kurum dışı işçi alımı olmaktadır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

1-) Büro İşçisi Hakkında Nitelikler  

Kurum Dışı İşçi Alımı Belediyeye

Reklam

-İşyeri Bilgileri

İşyeri Adı: Kulu Belediyesi Personel Limited Şirketi

Adresi: Camikebir Mahallesi Olof palme Bulvarı no: 1/201  Kulu/Konya

Telefonu: 0332 641 65 30

 

-Talep ve Başvuru Bilgileri 

Açık İşçi Sayısı: 19 (On dokuz)

Başvuru Tarihleri:  21.01.2022

Başvuru Adresi: Kulu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

 

-Mesleki Özellikler 

İstenen Meslek: Büro İşçisi

 

-Çalışma Şartları 

Çalışma Süresi: Belirsiz Süreli (Daimi)

Çalışma Saatleri: 08:00 – 17:00

 

-Mülakat Bilgileri

Yer: Kulu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

Tarih: 25.01.2022

Saat: 09:00

-Müracaat Koşulları

1- 25.09.1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kamu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Türk Vatandaşı Olmak,

2- 18 yaşını bitirmiş olmak,

3- Askerlik ve terhis belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belge

4- 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (…) (1) zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmak,

6- Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuş’a sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

7- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (Yapılacak Güvenlik Soruşturmasıyla da Tespit Edilecektir.)

8- En az İlkokul Mezunu olmak,

-Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Kimlik Fotokopisi

2- İkametgah Belgesi

3- Nüfus Kayıt Örneği

4- Diploma

5- Askerlik Belgesi

6- Adil Sicil Kaydı

2-) Beden İşçisi (Genel) Hakkında Nitelikler  

Kurum Dışı İşçi Alımı Belediyeye

-İşyeri Bilgileri

İşyeri Adı: Kulu Belediyesi Personel Limited Şirketi

Adresi: Camikebir Mahallesi Olof palme Bulvarı no: 1/201  Kulu/Konya

Telefonu: 0332 641 65 30

 

-Talep ve Başvuru Bilgileri 

Açık İşçi Sayısı: 25 (Yirmibeş kişi)

Başvuru Tarihleri:  21.01.2022

Başvuru Adresi: Kulu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

-Mesleki Özellikler 

İstenen Meslek: Beden İşçisi (Genel)

 

-Çalışma Şartları 

Çalışma Süresi: Belirsiz Süreli (Daimi)

Çalışma Saatleri: 08:00 – 17:00

 

-Mülakat Bilgileri

Yer: Kulu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

Tarih: 25.01.2022

Saat: 10:30

-Müracaat Koşulları

Kurum dışı işçi alımı müracaat koşulları şu şekildedir:

1- 25.09.1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kamu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Türk Vatandaşı Olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

2- 18 yaşını bitirmiş olmak,

3- Askerlik ve terhis belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belge

4- 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (…) (1) zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmak,

6- Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuş’a sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

7- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (Yapılacak Güvenlik Soruşturmasıyla da Tespit Edilecektir.)

8- En az İlkokul Mezunu olmak,

9- Bedensel ve Fiziksel Yeterlilik olması.

-Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Kimlik Fotokopisi

2- İkametgah Belgesi

3- Nüfus Kayıt Örneği

4- Diploma

5- Askerlik Belgesi

6- Adil Sicil Kaydı

3-)Kurum Dışı İşçi Alımı Belediyeye (Şoför) Hakkında Nitelikler  

kamyon şoförü temizlikçi

-İşyeri Bilgileri

İşyeri Adı: Kulu Belediyesi Personel Limited Şirketi

Reklam

Adresi: Camikebir Mahallesi Olof palme Bulvarı no: 1/201  Kulu/Konya

Telefonu: 0332 641 65 30

 

-Talep ve Başvuru Bilgileri 

Açık İşçi Sayısı:  9(Dokuz)

Başvuru Tarihleri:  21.01.2022

Başvuru Adresi: Kulu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

 

-Mesleki Özellikler 

İstenen Meslek: Şoför

 

-Çalışma Şartları 

Çalışma Süresi: Belirsiz Süreli (Daimi)

Çalışma Saatleri: 08:00 – 17:00

-Mülakat Bilgileri

Kurum dışı belediyeye şoför işçi alımı mülakat bilgileri:

Yer: Kulu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

Tarih: 25.01.2022

Saat: 11:30

-Müracaat Koşulları

1- 25.09.1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kamu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Türk Vatandaşı Olmak,

2- 18 yaşını bitirmiş olmak,

3- Askerlik ve terhis belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belge

4- 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (…) (1) zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmak,

6- Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuş’a sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

7- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (Yapılacak Güvenlik Soruşturmasıyla da Tespit Edilecektir.)

8- En az İlkokul Mezunu olmak, 

-Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Kimlik Fotokopisi

2- İkametgah Belgesi

3- Nüfus Kayıt Örneği

4- Diploma

5- Askerlik Belgesi

6- Adil Sicil Kaydı  https://www.kulu.bel.tr/

53 PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Kurum dışı işçi alımı ile ilgili sizlere en iyi şekilde bilgi vermeye çalıştık.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*