Reklam

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu personel Alımı

Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 465 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Reklam

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı, 465 Kamu personel alımı yapılacaktır. Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 465 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvurular. elektronik ortamda 28/03/2022-11/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu personel Alımı için Şartlar Nelerdir?  

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu personel Alımı

1. GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve
ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu personel Alımı,için ÖZEL ŞARTLAR 

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik,
arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları
gerekmektedir.
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. En son adayın aldığı
puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.
3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları
gerekmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu personel Alımı için Hangi Şehirlerde Alım Yapılacaktır. 

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar: Adana (5), Adıyaman (4), Afyonkarahisar (6), Ağrı
(5), Aksaray (2), Amasya (2), Ankara (23), Antalya (3), Ardahan (2), Artvin (3), Aydın (6), Balıkesir
(6), Bartın (2), Batman (3), Bayburt (1), Bilecik (4), Bingöl (4), Bitlis (2), Bolu (2), Burdur (5), Bursa
(5), Çanakkale (3), Çankırı (8), Çorum (6), Denizli (8), Diyarbakır (8), Düzce (4), Edirne (5), Elazığ
(5), Erzincan (5), Erzurum(9), Eskişehir (5), Gaziantep (3), Giresun (7), Gümüşhane (3), Hakkari (1),
Hatay (6), Iğdır (1), Isparta (6), İstanbul (76), İzmir (7), Kahramanmaraş (5), Karabük (3), Karaman
(2), Kars (3), Kastamonu (9), Kayseri (8), Kırıkkale (5), Kırklareli (3), Kırşehir(2), Kilis (1), Kocaeli
(4), Konya (10), Kütahya (8), Malatya (8), Manisa (7), Mardin (3), Mersin (3), Muğla (4), Muş (3),
Nevşehir (4), Niğde (3), Ordu (9), Osmaniye (2), Rize (6), Sakarya (6), Samsun (6), Siirt (4), Sinop (3),
Sivas (10), Şanlıurfa (5), Şırnak (3), Tekirdağ (4), Tokat (5), Trabzon (10), Tunceli (2), Uşak (2), Van
(8), Yalova (1), Yozgat (8), Zonguldak (2). 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu personel Alımı, SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ  

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
Konularında; Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı
özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü sınavda aldıkları
puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS puanı
yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek
sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Reklam
Reklam

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu personel Alımı, DİĞER HUSUSLAR 

1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu arşiv
araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak
kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise
atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi
sözleşmeleri feshedilir.
3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır.
4. Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu personel Alımı, SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ 

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra https://www.ktb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu personel Alımı, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 

1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren
15 gün içinde Bakanlığımızın https://www.ktb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır.
2. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı ayrı yarısını
geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenecektir.
3. Yapılan sözlü sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler içerisinde
başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
4. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun olmayan
adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu personel Alımı, için BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

1. Başvurular. elektronik ortamda 28/03/2022-11/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden
başvurularını gerçekleştirecektir.
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye
alınmayacaktır.
4. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya
katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.

465 Kamu personel Alımı İçin BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*