Reklam

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Yazımızda.

Reklam

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Yapacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında
istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde boş sürekli işçi kadrolarına anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası
ile 7 nci fıkrasına göre KPSS puanı aranmaksızın; 2 İç Denetçi, 3 Mühendis, 1 Peyzaj Mimarı,
4 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 4 İdari Uzman, anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına
göre KPSS taban puanı esas alınmak üzere; 1 Avukat, 4 Mühendis, 4 Mimar, 1 Şehir Plancısı,
1 Arkeolog, 1 Müze Araştırmacısı, 4 İdari Uzman, 1 Grafiker, 2 Restoratör, 10 Büro Görevlisi,
3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Teknisyen ve 3 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

1-GENEL ŞARTLAR

Giriş sınavında başvuracak adayların;
1. Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel
şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen
bölümlerden mezun olmaları,
2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda
denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet
belgesine sahip olmaları,
3. Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, KPSS taban puanı esas alınarak alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme
Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken
unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93,
ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türlerinden asgari
puan almaları,
4. Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Tüm unvanlar için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmaları,
gerekmektedir.

2-ÖZEL ŞARTLAR

A) İÇ DENETÇİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın iki (2) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık
yüksek öğrenim görmüş olmak,
2-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesi
çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından
düzenlenen “Kamu İç Denetçiliği Sertifikasına” sahip olmak.

B) AVUKAT

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden
ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
2-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
3-Alanında en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,
4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

Advertisement. Scroll to continue reading.

C) BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı,  Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1)
personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği,
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ç) HARİTA MÜHENDİSİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel
alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği
programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

Reklam

D) HARİTA MÜHENDİSİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği
programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,
4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

E) İNŞAAT MÜHENDİSİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği
programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,
4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

F) ELEKTRİK MÜHENDİSİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel
alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Elektrik Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,
4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

G) JEOFİZİK MÜHENDİSİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel
alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeofizik Mühendisliği
programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

Ğ) MAKİNE MÜHENDİSİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Makine Mühendisliği
programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,
4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

H) PEYZAJ MİMARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel
alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj
Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj
Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım programlarının birinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

I) MİMAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın dört (4) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından
ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

İ) MİMAR

Bu pozisyona KPSS puanı ile dört (4) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından
ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,
4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

J) ŞEHİR PLANCISI

Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel
alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Şehir ve Bölge Planlama
programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

K) ŞEHİR PLANCISI

Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Şehir ve Bölge Planlama
programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,
4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

L) ARKEOLOG

Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji programından
ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü veya Kazılarda çalıştığına ilişkin belge
ile belgelemek,

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

M) MÜZE ARAŞTIRMACISI

Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel
alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sanat Tarihi
programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü veya Kazılarda çalıştığına ilişkin belge
ile belgelemek,
4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

N) İDARİ UZMAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın dört (4) personel
alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme ve Maliye
programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak,
2- Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

O) İDARİ UZMAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı ile üç (3) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye
ve Kamu Yönetimi programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,
3-Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

Reklam

Ö) İDARİ UZMAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İstatistik programından
ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
2-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,
3- Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

P) GRAFİKER

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının önlisans düzeyinde eğitim veren Grafik Tasarımı
programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Alanında en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,
3- Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

R) RESTORATÖR

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı ile iki (2) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının önlisans düzeyinde eğitim veren Restorasyon ve
Konservasyon, Restorasyon, Mimari Restorasyon programından ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Alanında en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü veya Restoratör olarak çalıştığına ilişkin
belge ile belgelemek,
4- Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

S) BÜRO GÖREVLİSİ (SEKRETER)

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı ile üç (3) personel
alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının önlisans düzeyinde eğitim veren Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı,
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik,
Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi Önlisans programından ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Diksiyonu düzgün olmak,
3- Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

Ş) BÜRO GÖREVLİSİ (MEMUR)

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı ile beş (5) personel
alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2-160 saatlik Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak,
3- Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

T) BÜRO GÖREVLİSİ (ARŞİV MEMURU)

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı ile iki (2)
personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi,
Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve Kütüphanecilik programlarının birinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,
2- Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

Reklam

U) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı ile üç (3)
personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Erkek olmak,
2-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen
koşulları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız
“Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına” sahip olmak,
4-Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
5-Alanında en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,
6- Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

Ü) TEKNİSYEN (ELEKTRİK)

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel
alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Elektrik- Elektronik
Teknolojisi Alanından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Alanında en az altı aylık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,
4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

V) TEKNİSYEN (BİLGİSAYAR)

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel
alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri
Alanından mezun olmak,
2-Alanında en az altı aylık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

Y) DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ)

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Bu pozisyona KPSS puanı ile üç (3)
personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2-Alanında en az altı aylık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan,
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.

3-GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Başvurular dijital ortamda 25/07/2022-08/08/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava
katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden
başvurularını gerçekleştirecektir.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı
için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı istenen pozisyona başvuran adaydan KPSS puanı en
yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört katı (4) katı kadar
aday sınava çağrılacaktır. Sınav ilanında belirtilen KPSS taban puanı esas alınarak yapılan
sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına
çağrılacaktır.
Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 22/08/2022
tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Sınav Takvimi:
25/07/2022– Personel Alımı Duyurusu
25/07/2022-08/08/2022– Başvuruların Alınması
22/08/2022-26/08/2022– Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması
ve itirazların kabulü.
Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme
ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın
internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.

4-SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
Adaylar, sınav komisyonu tarafından yukarıda yer alan (a) bendi için elli (50) puan,
diğer bentlerin her biri için onar (10) puan olmak üzere toplam yüz puan (100) üzerinden
değerlendirilecektir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda
başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması gerekmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Sınav komisyonu tarafından sınavdan yüz (100) üzerinden yetmiş (70) ve üzeri puan
alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olanların listesi
belirlenir.
Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla dörtte
biri oranında yedek aday belirleyebilir.
Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini
takip eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik
hakkı teşkil etmez.
Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

5-DİĞER HUSUSLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Sınav başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit
edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması
yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.
Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu
adaylar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

6-SINAV YERİ VE TARİHİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet
adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri
Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

7-YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız internet adresinin duyurular bölümünde ilan
edilecektir. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.
Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız resmi
internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten
itibaren en geç 15 gün içinde Personel Genel Müdürlüğünün Çiğdem Mahallesi Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi No:50 100.Yıl Çankaya/ANKARA adresine elden ya da posta aracılığıyla
teslim edeceklerdir. Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları
yapılmayacaktır.
Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atama
onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise
atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak
zorundadırlar.
Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içinde, gerekçeleri ile
birlikte, yazılı olarak Sınav Komisyonuna, Personel Genel Müdürlüğü hitaplı bir dilekçe ile
itiraz edebilirler. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususlar tebliğ mahiyetinde olacağından,
ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 52 İşçi Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*