Reklam

Kültür Turizm Bakanlığı Personel Alımı

2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 137 Personel Alımı

Reklam

Kültür Turizm Bakanlığı Personel Alımı,137 kamu personel Alımı, Sözleşmeli Personel Alımı, Duruldu Başvurular elektronik ortamda 11/04/2022-/25/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Kültür Turizm Bakanlığı Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

6 Avukat, 4 Çocuk Gelişimcisi, 127 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, olmak üzere toplam 137 sözleşmeli personel alımı, yapılacaktır. 

Kültür Turizm Bakanlığı Personel Alımı İçin GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve
ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak ,
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

2- KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL
DAĞILIMI İLE ARANACAK ŞARTLAR 

A) AVUKAT (AVK)
Avukat pozisyonunda 6 sözleşmeli personel alınacaktır 

avukat alım ilanı
Avukat pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Hukuk
Fakültesinden mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3- Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (6): Antalya (1), İstanbul (2), İzmir (2), Muğla (1)
B) ÇOCUK GELİŞİMCİSİ (ÇG)  

Reklam

çocuk gelişimi uzmanı
Çocuk Gelişimcisi pozisyonunda 4 sözleşmeli personel alınacaktır
Çocuk Gelişimcisi pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Yükseköğretim kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve
Gelişimi lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (4): İstanbul (4)
C) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-1) 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kültür Turizm Bakanlığı Personel Alımı
Bu pozisyonda 28 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
2-2020 KPSS (B) grubu sınavından P93 puan türünde en az 55 puan almış olmak,
3-Erkek olmak,
4-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak,
6-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde
yer alan şartları taşıyor olmak,
7-Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun
son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise
kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
8-Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (28): Ankara (4), Bilecik (1), Bursa (1), Çankırı (2),
Çorum (1), Denizli (1), Edirne (1), Erzurum (2), Giresun (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), İzmir (3),
Kırklareli (2), Konya (1), Mersin (1), Sakarya (1), Sivas (1), Tekirdağ (1), Tokat (1), Yalova (1)
D) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-2)
Kültür Turizm Bakanlığı Personel Alımı, Bu pozisyonda 35 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2-2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 55 puan almış olmak,
3-Erkek olmak,
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak,
6-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde
yer alan şartları taşıyor olmak,
7-Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun
son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise
kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
8-Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (35): Artvin (1), Bilecik (1), Bursa (1), Çorum (1),
Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Erzurum (3), Giresun (1), Gümüşhane (1), Hakkâri (2), Isparta
(2), Kars (2), Kastamonu (2), Kayseri (1), Konya (1), Mardin (2), Mersin (1), Sakarya (1), Sivas (1),
Şanlıurfa (2), Tokat (1), Van (2), Yozgat (2), Zonguldak (1)
E) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-3)
Kültür Turizm Bakanlığı Personel Alımı, Bu pozisyonda 49 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P93 puan türünde en az 55 puan almış olmak,
3- Erkek olmak,
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5- Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6- En az fiilen 6 ay koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü)
7- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde
yer alan şartları taşıyor olmak,
8- Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun
son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise
kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
9- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (49): İstanbul (49)
F) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-4)
Kültür Turizm Bakanlığı Personel Alımı, Bu pozisyonda 15 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P93 puan türünde en az 55 puan almış olmak,
3- Kadın olmak,
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5- Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6- En az fiilen 6 ay koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü)
7- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde
yer alan şartları taşıyor olmak,
8- Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun
son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise
kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
9- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (15): İstanbul (15) 

Reklam

Kültür Turizm Bakanlığı Personel Alımı İçin DİĞER HUSUSLAR 

1. Kültür Turizm Bakanlığı Personel Alımı, Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu
sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler,
yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya
çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir,
sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.
3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır.
4. Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih ettikleri İl
ve/veya İlçelere yapılacaktır. 

Kültür Turizm Bakanlığı Personel Alımı İçin BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ NEDİR? 

1.Kültür Turizm Bakanlığı Personel AlımıBaşvurular elektronik ortamda 11/04/2022-/25/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden
başvurularını gerçekleştirecektir.
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye
alınmayacaktır.
4. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek
olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik
(öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir. 

Kültür Turizm Bakanlığı Personel Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*