Reklam

Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı

Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Yapılacaktır. Başvurular elektronik ortamda 22/08/2022-28/08/2022 tarihleri arasında alınacaktır,

Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen
münhal pozisyonlara, toplam 14 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, İçin Şartlar Nitelikler Nelerdir ?

1-) GENEL ŞARTLAR

Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki
genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2-) SÖZLÜ SINAV İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ

PERSONEL POZİSYON
ADETLERİ, GÖREV YERLERİ İLE ARANACAK ŞARTLAR

A) TEKNİKER (TKNKR-1)

Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Elektrik veya Elektronik Teknolojisi
bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : İstanbul (1)
B) TEKNİKER (TKNKR-2)
Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
2- Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.
4- Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : İstanbul (1)
C) TEKNİSYEN (TKNS-1)
Bu pozisyonda 2 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
bölümlerinden mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : İstanbul (2)
D) TEKNİSYEN (TKNS-2)
Bu pozisyonda 4 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi
bölümlerinden mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : İstanbul (4)
E) TEKNİSYEN (TKNS-3)
Bu pozisyonda 3 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
bölümlerinden mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : İstanbul (3)
F) TEKNİSYEN (TKNS-4)
Bu pozisyonda 2 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Makine Teknolojisi bölümlerinden mezun
olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : İstanbul (2)
G) TEKNİSYEN (TKNS-5)
Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Bilişim Teknolojileri bölümlerinden mezun olmak.
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : Ankara (1)

3-) BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Başvurular elektronik ortamda 22/08/2022-28/08/2022 tarihleri arasında alınacaktır,
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer
Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir,
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır,
4. Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda
bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya
nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

4-) SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
Konularında; Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde
yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü
sınavda aldıkları puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS
puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil
ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez

Reklam

5-) DİĞER HUSUSLAR

1- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv
araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler,
yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya
çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir,
sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir,
3- Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru
alınmayacaktır,
4- Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır.

Reklam

6-) SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav 6-7 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak olup, saati ve yeri daha sonra
www.ktb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca, Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecektir. Sınav tarihinde
değişiklik olması durumda tekrar ilan edilecektir.

7-) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi
tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.
2. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı
ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste
belirlenecektir.
3. Yapılan sözlü sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler
içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
4. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun
olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur.

 

Kültür Turizm Bakanlığı 14 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*