Reklam

Kültür Turizm Bakanlığı 110 Personel Alımı

Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 110 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Reklam

Kültür Turizm Bakanlığı 110 Personel Alımı  Kamu personel alımı, duyuruldu .Kültür Turizm Bakanlığına 110 sözleşmeli personel alımı  Yapılacağı Açıklandı. Başvurular elektronik ortamda 05.12.2022- 19.12.2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Kültür Turizm Bakanlığı 110 Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

 Kültür Turizm Bakanlığı 110 Personel Alımı

1. GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci
maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. ÖZEL ŞARTLAR
1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik,
arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları
gerekmektedir.
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli
Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısının üç katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. En son adayın aldığı
puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.
3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları
gerekmektedir.
Kültür Turizm Bakanlığı 110 Personel Alımı Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar: Adıyaman (1), Afyonkarahisar (3), Aksaray (1),
Amasya (1), Antalya (1), Ardahan (2), Aydın (2), Balıkesir (2), Bilecik (2), Bingöl (1), Bolu (2), Burdur
(4), Bursa (2), Çanakkale (2), Çankırı (1), Denizli (4), Diyarbakır (1), Düzce (2), Edirne (1), Elazığ (3),
Erzincan (4), Erzurum (3), Eskişehir (2), Gaziantep (1), Giresun (2), Gümüşhane (3), Isparta (2), İzmir
(9), Karabük (1), Kars (1), Kastamonu (3), Kayseri (3), Kırıkkale (1), Kırklareli (2), Kocaeli (2),
Kütahya (3), Manisa (1), Mardin (2), Mersin (1), Muğla (2), Muş (2), Nevşehir (2), Rize (4), Sakarya
(3), Sivas (3), Şanlıurfa (3), Şırnak (1), Tekirdağ (2), Tokat (1), Trabzon (1), Tunceli (1), Van (1). 

3. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

1. Başvurular elektronik ortamda 05.12.2022- 19.12.2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kariyer Kapısı-İşe
Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden
başvurularını gerçekleştirecektir.
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye
alınmayacaktır.
4. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya
katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.

Reklam

4. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:
Kültür Turizm Bakanlığı 110 Personel Alımı Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
Konularında; Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı
özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü sınavda aldıkları
puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS puanı
yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek
sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Advertisement. Scroll to continue reading.

5. DİĞER HUSUSLAR
1. Kültür Turizm Bakanlığı 110 Personel Alımı Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Kanunu’nun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu arşiv araştırmasının
olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak
kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise
atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi
sözleşmeleri feshedilir.
3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır.
4. Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır.

Reklam

6. SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:
Kültür Turizm Bakanlığı 110 Personel Alımı Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra https://www.ktb.gov.tr/ internet adresinden ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

7. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan
sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.
2. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı ayrı yarısını
geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenecektir.
3.Yapılan sözlü sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler içerisinde
başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
4. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun olmayan
adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

Kültür Turizm Bakanlığı 110 Personel Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Reklam

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*