Kültür Bakanlığı Güvenlik Temizlikçi Alımları Yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bünyesinde Görevlendirilmek Üzere 500 Adet Güvenlik ve Temizlik Personeli Alımı Yapacak

Kültür bakanlığı güvenlik temizlikçi alımları gerçekleştireceğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması
esas alınmak sureti ile (yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın) toplam 500 adet sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi
ile destek personeli (temizlik görevlisi) alımlarının gerçekleştirileceğini açıkladı.

Unvan, cinsiyet, öğrenim durumu, kpss puan türü, başvuru illeri ve istenen nitelikler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

kültür bakanlığı güvenlik temizlikçi alımı
kültür bakanlığı güvenlik temizlikçi alımları

Kültür bakanlığı güvenlik temizlikçi Başvurularında Aranan Genel Şartlar

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak
– T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
– Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi
devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, irtikap,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak gereklidir
– 18 yaşını tamamlamış, doldurmuş olmak (Son başvuru tarihi itibari ile)
– Kamu haklarını kullanmada herhangi bir engelinin bulunmaması
– Mesleğini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gereklidir
– Başvuruda bulunacak erkek adayların askerlik ile herhangi bir ilişiğinin bulunmaması (Askerliğini tamamlamış,
askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak)

güvenlikçi temizlikçi

Müracaatlarda Aranan Özel Şartlar Nelerdir? koruma ve güvenlik görevlisi destek personeli temizlikçi alım ilanı

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık, malullük ya da emeklilik aylığı almıyor olmak (başvuruda bulunacak
olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olmaları gerekmektedir)
– 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre; ön lisans mezunlarında KPSS P93 ve ortaöğretim (lise ve dengi
okul) mezunlarında KPSS P94 puan türünden en az 55 (elli beş) ve üzeri puan almış olmak
– Başvuracak adayların; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ya da sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmediği sürece
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmaları gerekmektedir
– Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan özellikleri taşıyor olmak

kültür bakanlığı güvenlik temizlikçi

Müracaatlar Nereye Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak? Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Başvurular sadece elektronik ortamdan 07 Aralık 2021 – 17 Aralık 2021 tarihleri arasında alınacaktır
– Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır
– Müracaatta bulunmak isteyen , Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden
başvurularını gerçekleştirecektir
– Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Tercih edilen il
için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular
değerlendirilmeye alınmayıp kabul edilmeyecektir
– Adaylar alıma ilişkin bilgileri; bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir
– Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 (on beş) gün
içerisinde https://www.ktb.gov.tr/ internet adresi üzerinden duyurulacaktır

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*