Reklam

KPSS P93 95 Personel Alımı

KPSS P93 95 Personel Alımı, Yapılacaktır. KPSS P3, KPSS P94, KPSS/P93, Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

KPSS P93 95 Personel Alımı, Yapılacaktır.

KPSS P93 95 Personel Alımı, Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına
göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası
esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 73 adet Sözleşmeli
Personel alınacaktır. KPSS P93 95 Personel Alımı,

KPSS P93 95 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) Hemşire, Hakkında Nitelikler

 • KPSS/P3
 • KPSS P93 95 Personel Alımı, -Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

2-) Destek Personeli (Temizlik Personeli), Hakkında Nitelikler 

 • KPSS/P94
 • KPSS P93 95 Personel Alımı, -Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun
  olmak.
  -30 yaş ve altı olmak

3-) Destek Personeli (Temizlik Personeli – Hijyen Belgeli), Hakkında Nitelikler

 • KPSS/P94
 • KPSS P93 95 Personel Alımı, Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun
  olmak.
  -30 yaş ve altı olmak
  – MEB onaylı Hijyen belgesine sahip olmak.

4-) Sağlık Teknikeri (Radyoterapi), Hakkında Nitelikler

 • KPSS/P93
 • -Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.

5-) Laborant, Hakkında Nitelikler

 • KPSS/P93
 • -Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi
  Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar
  Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun
  olmak.

6-) Sağlık Teknikeri (Anestezi), Hakkında Nitelikler

 • KPSS/P93
 • KPSS P93 95 Personel Alımı, -Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans
  programlarının birinden mezun olmak.

7-) Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter), Hakkında Nitelikler

 • KPSS/P93
 • KPSS P93 95 Personel Alımı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans
  programından mezun olmak.

😎 Tekniker (Elektrik Elektronik), Hakkında Nitelikler

 • KPSS/P93
 • KPSS P93 95 Personel Alımı, -Elektrik Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik,
  Elektronik, Endüstriyel Elektronik, ElektrikElektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi,
  Elektrik ve Elektronik Teknolojisi önlisans
  programlarının birinden mezun olmak.
  -Belgelemek kaydı ile en az 2 yıllık mesleki
  tecrübeye sahip olmak.
  -30 yaş ve altı olmak
  -KPSS puanı 70 ve üzeri olmak

9-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek), Hakkında Nitelikler

 • KPSS/P93
 • KPSS P93 95 Personel Alımı, Güvenlik, Güvenlik ve Koruma,Özel Güvenlik ve
  Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
  Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans
  programından mezun olmak
  – 30 yaş ve altı olmak.
  – KPSS puanı 70 ve üzeri olmak.
  – Sağlık kuruluşlarından alınacak raporla boyunun
  1.75 cm’ den kısa olmaması ve kilosunun ise Boy
  uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile
  kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az
  olmadığını belgelendirmek. (Örneğin; 180 cm
  boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten
  fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
  – Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla
  tamamlamış ve geçerlilik süresi dolmamış
  silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına
  sahip olmak
  – Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek
  zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip
  olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine
  sahip olmak. (adaylar yerleştikten sonra
  istenecektir)
  -Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve
  hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli
  olmamak,
  KPSS P93 95 Personel Alımı, 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve
  açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

10-) Mühendis (Bilgisayar Lisans), Hakkında Nitelikler

 • KPSS/P3
 • -Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri
  Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği,
  Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve
  Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar
  Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun
  olmak.
  -30 yaş ve altı olmak
  -KPSS puanı 70 ve üzeri olmak

11-) Büro Personeli (Bilgisayar Önlisans), Hakkında Nitelikler

 • KPSS/P93 / KPSS/P3
 • – Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı
  (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar
  Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve
  Programlama, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü,
  Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar
  önlisans programlarının birinden mezun olmak.
  -Belgelemek kaydı ile en az 2 yıllık mesleki
  tecrübeye sahip olmak.
  -30 yaş ve altı olmak
  -KPSS puanı 70 ve üzeri olmak

12-) Büro Personeli (Muhasebe Ön lisans – lisans), Hakkında Nitelikler

 • KPSS/P93
 • Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe,
  Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans
  programlarının birinden mezun olmak
  -Belgelemek kaydı ile Muhasebe ve Mali konularda
  en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
  -30 yaş ve altı olmak
  -KPSS puanı 70 ve üzeri olmak
 • -Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim,
  Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve
  Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve
  Denetim, İşletme Muhasebe ve Denetim,
  Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi
  Sistemleri, Maliye, Muhasebe ve Maliye veya
  Maliye-Muhasebe lisans programlarının birinden
  mezun olmak
  – Belgelemek kaydı ile Muhasebe ve Mali konularda
  en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
  -30 yaş ve altı olmak
  -KPSS puanı 70 ve üzeri olmak

13-) Büro Personeli (İstatistik Lisans), Hakkında Nitelikler

 • KPSS/P3
 • -İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,
  Matematik ve İstatistik lisans programlarının
  birinden mezun olmak
  -30 yaş ve altı olmak
  -KPSS puanı 70 ve üzeri olmak

14-) Büro Personeli (Büro Yönetimi ve Sekreterlik) (BAYAN), Hakkında Nitelikler

 • KPSS/P93
 • – Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik,
  Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve
  Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının
  birinden mezun olmak
  -30 yaş ve altı olmak
  -KPSS puanı 70 ve üzeri olmak

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar:
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması. (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak)
5- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen
sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına
engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
6- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
7- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen
adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

KPSS P93 95 Personel Alımı, Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak
pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması
gerekmektedir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona
başvuru yapılamayacaktır.
Adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak
olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru
işlemi gerçekleşmeyecektir.
Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih
edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi
gerçekleşmeyecektir.
Sadece Destek Personeli (Hijyen belgeli) pozisyona başvuran adaylar mezuniyet belgesini
veya diplomasını taratarak sisteme yükleyeceklerdir. Ayrıca ÖZGELİR bütçesine müracaat
edecek Destek Personeli MEB onaylı Hijyen Belgesini taratarak sisteme yükleyeceklerdir.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (10 adet erkek personel) pozisyonuna başvuran adayların
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları
taşıyor olması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gerekmektedir. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi
olarak görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını
gösterir belgenin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve Islak imzalı
onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını
gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu
adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.
Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından başvuru
evrakları on-line olarak ön kontrole tabi tutulacak ve eksik ve/veya yanlış belge yüklenmesi durumunda
başvuru red edilecektir.
Başvurularım ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri
gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde
tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.
Başvuru işlemleri 04.08.2022 – 18.08.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS P93 95 Personel Alımı, Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2020 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu
belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (On) iş günü içerisinde
KPSS P93 95 Personel Alımı, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (www.personel.gazi.edu.tr) ilan
edilecektir.
Açık iş sayısını on katı kadar yedek aday belirlenecektir.
İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz
konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
yapılacaktır.
KPSS P93 95 Personel Alımı, Atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında
(www.personel.gazi.edu.tr) adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Soru ve Sorunlar İçin: [email protected]

KPSS P93 95 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Reklam

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*