Reklam

KPSS B Gurubu Sözleşmeli Personel Alımı

2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 45 Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Reklam
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam
Reklam

KPSS B Gurubu Sözleşmeli Personel Alımı.  İzmir Demokrasi Üniversitesine 45 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu.  

KPSS B Gurubu Sözleşmeli Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir?

10 (on) Büro Personeli

8 (sekiz) Destek Personeli (Temizlik)

1 (bir) Destek Personeli (Bahçıvan)

2 (iki) Destek Personeli (Şoför)

1 (bir) Destek Personeli (Marangoz)

1 (bir) Destek Personeli (Basit Bakım)

15 (on beş) Koruma ve Güvenlik Görevlisi

2 (iki) Mühendis 

3 (üç) Tekniker

2 (iki) Teknisyen

olmak üzere toplam 45 (kırk beş) sözleşmeli personel alınacaktır.

KPSS B Gurubu Sözleşmeli Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

KPSS B Gurubu Sözleşmeli Personel Alımı

KPSS B Gurubu Sözleşmeli Personel Alımı

KPSS B Gurubu Sözleşmeli Personel Alımı

KPSS B Gurubu Sözleşmeli Personel Alımı

KPSS B Gurubu Sözleşmeli Personel Alımı

A. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1. KPSS B Gurubu Sözleşmeli Personel Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak,
3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma
Yönetmeliği uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
4. Lisans mezunları için 2020 KPSS B grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS B grubu
KPSS(P93), Lise mezunları için 2020 KPSS B grubu KPSS(P94) puanı sahip olmak.  

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

Başvurular  https://pdb.idu.edu.tr/ BURDAN YAPABİLİRSİNİZ .Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
1. Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulması gerekmektedir)
2. Özgeçmiş,
3. 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
4. 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
5. Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6. Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
7. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Adli Sicil Belgesi Sorgulama ekranında
“Belgenin Neden Verileceği” alanının “Devlet Memuriyeti” olarak doldurulması gerekmektedir.)
8. Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
9. Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesi.
10. Sertifika/Belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
11. Tecrübe istenilen pozisyonlar SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri
içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı/onaylı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet
dökümünde ise e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)

 DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1.KPSS B Gurubu Sözleşmeli Personel Alımı  Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
2. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b)
fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında
yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları
yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
3. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
4. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
5. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
6. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde, aranılan hizmetin gereği ilave nitelikleri taşıdığı sadece bir ilana
başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
7. Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge
başvuru formuna eklenecektir.

NİHAİ DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav
yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan hizmetin gereği ilave nitelikleri taşıyan adaylar arasından
2020 yılına ait KPSS (B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2. İlan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3. Nihai Değerlendirme Sonuçları İlanında; başarılı adayların isim listesi (asil/yedek), atanmaya hak kazanan asil
adaylardan istenilecek diğer belgeler ve belge teslim şekli ile süresi hakkında bilgiler yer alacaktır. Süresi içinde
istenilen belgeleri teslim etmeyen asil adaylar (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş
sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.
4. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların; atanma başvuru tarihinden sonra müracaat ettiği, istenilen belgeleri
eksik getirdiği, feragat ettiği veya aranan hizmetin gereği ilave nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi halinde
müracaatları işleme alınmayacaktır. Yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları sağlayanların sırasıyla ataması
yapılacaktır.
5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden
değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış
ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile
tazmin edilecektir.
7. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak
kazandırmamaktadır. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara (hizmetin gereği ilave niteliklere) sahip
olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır. Göreve başlamaya hak
kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme
imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme
yapılacaktır.
9. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
10. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
1. KPSS B Gurubu Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
İlan Yayım Tarihi 05.10.2022
Başvuru Başlangıç Tarihi 05.10.2022
Son Başvuru Tarihi 19.10.2022 (Saat 17:30’a kadar)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 27.10.2022
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 11.11.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet
Sitesi https://idu.edu.tr/
Üniversite zorunlu hallerde başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır

2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri:
Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi
içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (İzmir Demokrasi Üniversitesi Üçkuyular Ana Yerleşkesi – Rektörlük,
Personel Daire Başkanlığı B Blok 3. Kat Oda No:310, Üçkuyular Mahallesi, Gürsel Aksel Bulvarı, No:14 35140
Karabağlar/İZMİR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz
sorumlu değildir. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak (232) 299 00 93 No.lu iletişim hattından yardım alabilecektir.  

KPSS B Gurubu Sözleşmeli Personel Alımı ,Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. 

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*