Reklam

KPSS 60 Puan Üzeri 45 Sözleşmeli Personel Alımı

Sosyal Güvenlik Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü birimlerine 60 puan ve üzerinde

Reklam

KPSS 60 Puan Üzeri 45 Sözleşmeli Personel Alımı , Bilgisayar Mühendisliği Dallarında 45 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Adayların ; 11.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar

KPSS 60 Puan Üzeri 45 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

KPSS 60 Puan Üzeri 45 Sözleşmeli Personel Alımı

NOT:
1)Programlama dilini bildiğini belgelemek. (Yükseköğrenimi
sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına
ilişkin okuldan onaylı belge (Transkript ve ders açılım belgesi
veya Millî Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası).
2)Adayların başvurularındaki ibraz ettikleri transkriptten,
istenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça
belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine
gerek yoktur. İstenilen programlama dili eğitimini aldığı
açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım
belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.
3)Adayların başvurularındaki ibraz ettikleri M.E.B onaylı kurs
sertifikasından, istenilen programlama dili eğitimini aldığı
açıkça anlaşılmayanların, kursta gördükleri programlama
dillerine ilişkin M.E.B. onaylı veya M.E.B. üst yazısı ekinde,
devam ettikleri kurslarda

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER AÇIKLAMALAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2-Müracaat tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerlilik süresi devam eden
(KPSS) (B) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

4- Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (D) düzeyinde puan almış olmak (Yabancı dil sınav sonuç
belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin 06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil
Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı” esas alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM
tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında
İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların
puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir)
veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak.

Reklam

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli
olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca
sözleşmesinin feshedilmemiş olmak veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

7– Adayların ; 11.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar E-Devlet Kapısı üzerinde Sosyal
Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. (Posta, kargo vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.)

8- Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan KPSSP3 (60 puan ve üzerinde
olan adaylar) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday, Kurumumuz
Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü
sınava katılacak adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinden (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C.
Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak
herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

9- Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan
verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için,
sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

10-Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilecek olup yapılacak incelemede sınava
katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler sözlü sınava katılamayacaktır.

11-Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Kariyer Kapısı (www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
ve kurumumuz internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. Sözlü sınav notu ile KPSS Puanı toplamının
ortalaması en az 70 olanlar başarılı sayılacak ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar
yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı
yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecek ve sınav
sonuçları Kurumumuz internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. (Sözlü sınava katılacak adaylara ayrıca
yazılı tebligat yapılmayacaktır.)

12-Yerleştirilmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanlar ile sınav sonucunun Kurum
İnternet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde görevinden ayrılanların yerine (bu ilan
kapsamında göreve başlatılanlar), ilan edilen pozisyon sayısını geçmemek kaydıyla, nihai başarı puanına göre (70
puan ve üzerinde alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere sözlü sınavına girenler arasından yerleştirme
yapılacaktır.

Reklam
Reklam

13-Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer
personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

14-İlanda belirtilen ücret tutarına brüt ek ödeme ücreti dahil olup, aylık brüt sözleşme ücreti tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

15-Adayların, Kurumumuz bilgi işlem merkezinde güncel olarak kullanılan programlama dillerinden istenilen
programlama dilini bildiğini gösteren belgelerine istinaden brüt sözleşme ücretleri %25 oranında artırılacaktır.
(Tabloda %25 artırılmış hali gösterilmiştir.)

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*