Reklam

KOSGEB Sözleşmeli Personeli Alımı

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2 Bilişim Personeli Alacağını Duyurdu

Reklam

KOSGEB Sözleşmeli Personeli Alımı, Duyurusu KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
bünyesinde istihdam ettirilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ve bu maddeye dayanarak
31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesi
uyarınca, KOSGEB Sözleşmeli Personeli Alımı, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı‘nda alınan KPSS puanının yüzde yetmişi
(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın  KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz)’unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi
puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek
puanı alandan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, başkanlığımızca
gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli
alımı gerçekleştirilecektir. Başvuruda bulunan adaylar arasından şartlara uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir.

KOSGEB Sözleşmeli Personeli Alımı, Bilişim Personeli Alacağını Duyurdu

yazılımcı

KOSGEB Sözleşmeli Personeli Alımı, BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

KOSGEB Sözleşmeli Personeli Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak.
– Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
– (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,
fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile
istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
– Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin
kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip
bulunmak ve ücret tavanı üç katını geçmeyecekler için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki
tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4. maddesinin
(B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal
güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen
hizmet süreleri dikkate alınır).
– Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla
güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.
– Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya
ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
– Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak
uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.
g)Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak (Yapılacak sınav sonucunda başarılı olan ve
Başkanlığımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir).

B) KOSGEB Sözleşmeli Personeli Alımı, ÖZEL ŞARTLAR

1. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi / Tam Zamanlı / 2 Katı)

Aşağıdaki kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 kişi, sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

KOSGEB Sözleşmeli Personeli Alımı , Genel Nitelikler:

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

– Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual C#, .Net, .Net Framework,
MS SQL, IIS, reporting servisleri vb).

Reklam

KOSGEB Sözleşmeli Personeli Alımı , Tercih Sebepleri:

a) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az
biri hakkında tecrübe sahibi olmak.
b) NET, C# ve ASP .NET Web Form, WCF, Entity Framework, MVC konusunda en az 1(bir) yazılım projesi geliştirmiş
olmak ve bunu belgeleyebilmek.
c) Microsoft Certified Solutions Developer(MCSD) sertifikasına sahip olmak.
ç) ASP .NET Core konusunda tecrübe sahibi olmak.
d) En az 5000 kullanıcılı projelerde yazılım geliştirici olarak çalışmak ve bunu belgelemek.
e) Frontend kütüphaneleri(örn: Bootstrap veya DevExpress vb.) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak.
f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.
g) İlişkisel veri tabanlarıyla uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL ve/veya T-SQLve/veya PL/SQL bilgisine sahip.
ğ) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri
(SOAP, WCF, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak.
h) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak.
ı) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak.
i) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (JavaScript, ASP vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.
j) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak.
k) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak.
l) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak.

2. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi / Tam Zamanlı / 3 Katı)

Aşağıdaki kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 kişi, sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

KOSGEB Sözleşmeli Personeli Alımı , Genel Nitelikler:

a) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual C#, .Net, .Net Framework,
MS SQL, IIS, Reporting servisleri vb.)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

KOSGEB Sözleşmeli Personeli Alımı , Tercih Sebepleri:

a) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklikkod yönetim sistemlerinden en az
biri hakkında tecrübe sahibi olmak.
b) NET, C# ve ASP .NET Web Form, WCF, Entity Framework, MVC konusunda en az 1 (bir) yazılım projesi geliştirmiş
olmak ve bunu belgeleyebilmek.
c) Microsoft Certified Solutions Developer(MCSD) sertifikasına sahip olmak.
ç) ASP .NET Core konusunda tecrübe sahibi olmak.
d) En az 5000 kullanıcılı projelerde yazılım geliştirici olarak çalışmak ve bunu belgelemek.
e) Frontend kütüphaneleri (örn: Bootstrap veya DevExpress vb.) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak.
f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.
g) İlişkisel veri tabanlarıyla uygulama geliştirmiş,iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip.
ğ) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, XML,
XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak.
h) JQUERY, AngularJS, NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.
ı) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak.
i) ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübeli.
j) Yazılım yaşam döngüsü ve Çevik (Agile) yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
k) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak.
l) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak.
m) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak.
n) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (JavaScript, ASPvb.) hakkında bilgi sahibi olmak.
o) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak.
ö) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksekolmak.
p) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak.

KOSGEB Sözleşmeli Personeli Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

 

https://www.kosgeb.gov.tr/

KOSGEB Sözleşmeli Personeli Alımı, İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

 

KOSGEB Sözleşmeli Personeli Alımı

BAŞVURU KILAVUZUNA DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ    

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*