Reklam

Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı

2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 5 Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Koruma Güvenlik Görevlisi Üniversite iş ilanları  Kamu üniversitesine personel Alımları Yapılacağı Duyuruldu. 

Web Sitemizde Bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlara Erkek/ Kadın  Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı, İş ilanlara Bakmak için Tıklayınız. 

Web Sitemizde Bulunan Erkek /Kadın Güvenlik Görevlisi Alımı İş İlanlara Bakmak için Tıklayınız. 

Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

1. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
1.1. Başvuru takvimi;
Başvuru Başlangıç Tarihi 05.09.2022
Son Başvuru Tarihi 19.09.2022 (mesai bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 26.09.2022
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 03.10.2022
Kazanan Adayların Evrak Teslim Tarihleri 04.10.2022 – 10.10.2022
Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1.2. Adayların Başvuru Formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde
başvuru süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,
Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı, Merkez/KIRŞEHİR) şahsen teslim
etmeleri gerekmektedir. Posta, faks, e-mail vb. yollar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
1.3. Süresi içinde yapılmayan, başvuru için istenilen belgeleri eksik bulunan veya nitelikleri uygun olmayan
adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup bu durumdan adayın kendisi sorumludur.
1.4. KPSS puan sıralaması sonrasında ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin
https://www.ahievran.edu.tr/ web sayfasından duyurulacaktır.
1.5. Asıl olarak yerleşen ve sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için; Nihai Değerlendirme Sonuçlarının
https://www.ahievran.edu.tr/ adresinde ilan edildiği tarihten itibaren başvuru takviminde belirtilen evrak
teslim tarihleri içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire
Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. İşe başlamak için gerekli evraklar nihai değerlendirme
sonuç ilan tarihinde duyurulacaktır.
1.6. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
1.7. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
1.8. Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak; +90 (386) 280 3251 ve +90 (386) 280 4177 telefon numaralarından bilgi alabilecektir.  

Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı

3. BAŞVURUYA VE ATAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

3.1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması
gerekmektedir.
3.2. Adayların tercih edilecek pozisyon karşısında yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.
3.3. Yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması kaydıyla sözleşme yapılacaktır.
3.4. Adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmaları gerekmektedir.
3.5. Adayların görevini yapmasına engel hastalığının bulunmaması gerekmektedir.
3.6. 2020 yılı KPSS (B Grubu) sınavında; KPSS P3 puan türü dikkate alınacaktır.

4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

4.1. Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
Başvuru Formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
– 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
– 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
– Diploma veya Mezun Belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı fotokopisi ve Nüfus Cüzdan Sureti. (E-devletten alınan karekodlu
belgeler kabul edilir.)
Askerlik Durum Belgesi (E-devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
Askerlikten Muaf olanların bu durumlarına ilişkin belgelerini ve başvurdukları pozisyonda belirtilen görevleri
yapabileceklerine ilişkin ayrıntılı olarak Sağlık Kurulu Raporu alıp ibraz etmeleri gerekmektedir.
Adli Sicil Belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) Adli Sicil Kaydı var ise; 657 sayılı
Kanuna göre çalışmaya engel olmadığına ilişkin belge eklenmelidir.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; geçerli “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı”nın aslı
veya onaylı örneği
Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; Resmi Sağlık Kuruluşlarından başvuru süresi içerisinde
alınmış olması kaydıyla boy ve beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı. (Boy uzunluğu
ile Beden Kitle Endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
Engelli raporu bulunan adayların başvurdukları pozisyonda belirtilen görevleri yapabileceklerine ilişkin
ayrıntılı olarak Sağlık Kurulu Raporu alıp ibraz etmeleri gerekmektedir.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Advertisement. Scroll to continue reading.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI 

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve
sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından
Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme
işlemi yapılacaktır.
– İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
– Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları
taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla
ataması yapılacaktır.
Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak
kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
– Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden
değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları
yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücre t yasal faizi
ile birlikte tazmin edilecektir.
– Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması
halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.
– Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Yeniden İşe Alınma” başlıklı Ek 1’inci maddesinin
(b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli
personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya
hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
– Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
– İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

Reklam

6. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 

– Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını
gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
– Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde
doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
– Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
– Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız. 

Web Sitemizde Bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlara Erkek/ Kadın  Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı, İş ilanlara Bakmak için Tıklayınız. 

Web Sitemizde Bulunan Erkek /Kadın Güvenlik Görevlisi Alımı İş İlanlara Bakmak için Tıklayınız. 

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*