Reklam

Konya’da Öğretim Görevlisi Alımı Yapılacaktır

Gıda ve Tarım Üniversitesi Ögretim Üyesi ve Ögretim Görevlisi Alınacaktır.

Reklam

Konya’da Öğretim Görevlisi Alımı Yapılacaktır  Resmî Gazetede Yayım : 18.10.2021 yayınlanan ilana göre !

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine 4 (dört) adet Öğretim Görevlisi (İngilizce ders verecek)
olmak üzere 7 (yedi) adet öğretim elemanı alınacaktır.

 

Konya’da Öğretim Görevlisi Alımı İçin ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN BRANŞI NEDİR ? 

konya üniversitesine ögretim görevlisi alımı

a-Yabancı Diller Bölümü
a- Öğretim Görevlisi(İngilizce Ders verecek)

b-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
b-Öğretim Görevlisi

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

Öğretim Görevlisi adaylarından istenen belgeler:

Reklam

1 – Başvuru dilekçesi (açık iletişim adresleri yazılı ıslak imzalı)
2 – Özgeçmişi
3 – Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
4 – Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
5 – Vesikalık fotoğraf (1 adet)
6 – Lisans ve yüksek lisans mezuniyet durumlarını gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı,
mühürlü sureti ya da e-devlet üzerinden alınan belgeler.
7 – Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti
8 – Lisans ve yüksek lisans mezuniyeti transkriptleri aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya
da e-devlet üzerinden alınan belge
9 – ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)
10 – İngilizce dilinde Yabancı Dil belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya
eşdeğeri)
11 – Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)
12 – 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik
Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin
https://www.gidatarim.edu.tr/  linkinden elde edilen imzalı hali.
Dosya halinde elden veya posta ile teslim edilmesi gerekir, postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.

B-” ÖĞRETİM ÜYESİNİN BRANŞI NEDİR? : 

öğretim görevlisi alımı

a- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Reklam

b- Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Reklam

c-Gıda Mühendis Bölüm(İngilizce)

c-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü(İngilizce)

“Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler:

1 – Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini
gösteren ıslak imzalı dilekçe)
2 – Özgeçmişi (YÖK formatında)
3 – Kadro durumuna göre eğitim durumlarını gösterir belgeleri (Lisans/lisansüstü
doktora/doçentlik/profesörlük belgelerinin aslı veya onaylı sureti)
4 – Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi
5 – Nüfus cüzdanı/ T.C. Kimlik kartı örneği
6 – Vesikalık fotoğraf (1 adet)
7 – Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
8 – Yabancı dil puanını gösterir belge (İngilizce yeterlilik için ÜDS/YDS/YÖKDİL veya
eş değeri en az 85 puan)
9 – 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik
Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin
(www.gidatarim.edu.tr/kvkk) linkinden elde edilen imzalı hali
10 – Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H
faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma
eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından 4 adet dijital (CD halinde) dosyayla birlikte 1
adet fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Tarihi:

Resmî Gazetede Yayım : 18.10.2021
Son Başvuru Tarihi : 01.11.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 03.11.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 09.11.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 12.11.2021

İletişim:

E-posta: [email protected] Telefon: (0332) 223 5423- 223 5374
Yukarıdaki ilana  https://www.gidatarim.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine  Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*