Reklam

Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

KONYA SU VE KANALIZASYON iDARESI PERSONEL A.Ş 123 PERSONEL ALIMI

Reklam

Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı, Duyurudu. Faklı meslek dalında Kamuya 123 Personel Alımı İlanı duyuruldu Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/  adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir.

Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

1- Bilgisayar Teknikeri Alımı  

Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

TALEP/BAŞVURU BILGILERI
Meslek Adı : Bilgisayar Teknikeri Açık Iş Sayısı : 2 (Iki) Kişi (Erkek) Başvuru Tarihleri : 20/04/2022 – 22/04/2022 Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20/04/2022 – 22/042022 tarihleri arasında httıos://isbasvuru.konva,bel.tr wcb adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. (Başvuru için gerekli belgeler jpg, png ve O( formatında olmalıdır) V,21: Web adresi dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular degerlendirildikten sonra sınav süreci ile ilgili bilgilendirmeler SMS yoluyla yapılacaktır.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 2-Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 3-Türk Ceza Kanunun 53 Ucu maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Ayrıca Cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından ceza almamış olmak. 4-4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 5- Üniversitelerin Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi veya Elektronik Haberleşme önlisans programlarından mezun olmak. (Tüm Mühendislik bölümleri mezunları hariç) 6-İşletim Sistemi Kurulumu, Uygulama yazılım kurulumu, Yazıcı ve çevre birimleri Kurulumu, Network Kablolama işlerini yapabiliyor olmak. 7-En az B sınıfı ehliyete sahip olmak. 8-Sahada yürümeye ve çalışmaya engel teşkil edecek, herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak. 9-Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde görev yapmaya mani bir halin bulunmaması. 10-Konya merkez ilçelerde ikamet ediyor olmak. (Selçuklu, Karatay, Meram) 11-Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak.
BAŞVURU IÇIN GEREKLI BELGELER
1- T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı 2- Güncel Tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet) 3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet) 4- Güncel Tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet) 5- Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet) 6- Sürücü Belgesi 7- Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği (E-Devlet)

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/  adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir.

 2 – Çevre Kimya Teknikeri  

TALEP/BAŞVURU BILGILERI
Meslek Adı : Çevre/Kimya Teknikeri Açık İş Sayısı : 3 (Uç) Kişi (Erkek) Başvuru Tarihleri : 20/04/2022 – 22/042022 Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20/042022 – 27J042022 tarihleri arasında hfips://isbasvuru.konva.bettr web adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. (Başvuru için gerekli belgeler jpg, png ve Of formatında olmalıdır) N: Web adresi dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra sınav süreci ile ilgili bilgilendirmeler SMS yoluyla yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Reklam

I-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 2-Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 3-Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, inikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma , edimin ifasına fesat karıştımıa, suçtan kaynaklanan malvarlıgı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Ayrıca Cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından ceza almamış olmak. 4-4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalıgı bulunmamak. 5.Oniversitelerin Çevre Koruma ve Kontrol ile Kimya ve Kimya Teknolojisi ön lisans programlarından mezun olmak. (Tüm Mühendislik bölümleri mezunları hariç) 6- Endüstriyel atıksu denetim işlerinde deneyim sahibi olmak. 7-MS-offıce programlarını kullanabilınek. 8-En az B sınıfı ehliyete sahip olmak. 9-Sahada yürümeye ve çalışmaya engel teşkil edecek. herhangi bir saglık sorunu bulunnıamak. 10-Konya Büyükşehir Belediye sınırlan içerisinde görev yapmaya mani bir halin bulunmaması. 11-Konya merkez ilçelerde ikamet ediyor olmak. (Selçuklu, Karatay, Meram) 12-Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak.

BAŞVURU IÇIN GEREKLI BELGELER 

1- T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kanı 2- Güncel Tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet) 3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet) 4- Güncel Tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet) 5- Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet) 6- Sürücü Belgesi 7- Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet)

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/  adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir.

3- Elektrik Teknikeri  Alımı 

TALEP/BA VURU BILGILERI
Meslek Adı : Elektrik Teknikeri Açık Iş Sayısı : 2 (Iki) Kişi (Erkek) Başvuru Tarihleri : 20/042022 – 22/04/2022 Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20/04/2022 – 22/04/2022 tarihleri arasında Jıttns://isbasvuru.korıva.bel.tr web adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. (Başvuru için gerekli belgeler jpg, png ve pdf formatında olmalıdır) j!_ıp./: Web adresi dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra sınav süreci ile ilgili bilgilendirmeler SMS yoluyla yapılacaktır.

MÜRACAAT KOŞULLAR 

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 2-Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 3•Türk Ceza Kanunun 53 öncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(I) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Ayrıca Cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgüt kurmak ve tcfecilik suçlanndan ceza almamış olmak. 4-4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 5- Oniversitelerin Elektrik Teknikerliği, Elektrik Enerjisi üretim, lletim ve Dağıtımı veya Elektrikli Cihaz Teknolojisi bölümü ön lisans programlannın birinden mezun olmak. (Tüm Mühendislik bölümleri mezunları hariç) 6-Ag-Og pano yapımı ve arıza onarım deneyimi ve ekat belgesi sahibi olmak veya ekat belgesi alabilme şartlarını taşımak. 7-Içme suyu ve Atıksu Arıtma tesisi işletmelerinde deneyimli olmak. 8-Vardiyalı çalışmasına herhangi bir engel durumu bulunmamak. 9-Sahada yürümeye ve çalışmaya engel teşkil edecek, herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak. 10-Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde görev yapmaya mani bir halin bulunmaması. 11-Konya merkez ilçelerde ikamet ediyor olmak. (Selçuklu, Karatay, Meram) 12-Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLI BELGELER 

1- T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı 2- Güncel Tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet) 3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet) 4- Güncel Tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet) 5- Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet) 6. Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği (E-Devlet)

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/  adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

3- Elektrik teknisyeni Alımı

Meslek Adı : Elektrik teknisyeni Açık İş Sayısı : 7 (Yedi) Kişi (Erkek) Başvuru Tarihleri : 20/04/2022 – 22/04/2022 Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20/04/2022 – 22/04/2022 tarihleri arasında httns://isbasvuru.konva.bel.tr web adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. (Başvuru için gerekli belgeler jpg, png ve pdf fomıatında olmalıdır) b:21: Web adresi dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular degerlendirildikten sonra sınav süreci ile ilgili bilgilendirmeler SMS yoluyla yapılacaktır.

MÜRACAAT KOŞULLARI 

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 2-Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 3-Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karışma   fesat karıştırma. suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Ayrıca Cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından ceza almamış olmak. 4-4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 5-Teknik ve Meslek Liselerin Elektrik bölümünden mezun olmak. (Tüm Mühendislik Bölümleri Mezunları ve Önlisans programlarının teknik bölümlerinin mezunları hariç) 6-Elektrik işleri ile ilgili en az 2 yıl deneyimli olmak. 7-Ag-Og pano yapımı ve arıza onarım deneyimi ve ekat belgesi sahibi olmak veya ekat belgesi alabilme şartlarını taşımak. 8-Vardiyalı çalışmasına herhangi bir engel durumu bulunmamak. 9-En az B sınıfı ehliyete sahip olmak. 10-Sahada yürümeye ve çalışmaya engel teşkil edecek, herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak. 11-Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde görev yapmaya mani bir halin bulunmaması. 12-Konya merkez ilçelerde ikamet ediyor olmak. (Selçuklu, Karatay, MERAM ) 13-Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLI BELGELER 

1- T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı 2- Güncel Tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet) 3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet) 4- Güncel Tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet) 5- Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet) 6- Sürücü Belgesi 7- Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet) 8- SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet) veya çalışma belgesi (Çalıştığı işyerinden)

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/  adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir.

4- Güvenlik Görevlisi Alımı 

Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

TALEP/BAŞVURU BILGILERI
Meslek Adı : Güvenlik Görevlisi Açık İş Sayısı : 45 (kırkbeş) Kişi (Erkek) Başvuru Tarihleri : 20/04/2022 – 22/04/2022 Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20/042022 – 22/042022 tarihleri arasında httos://isbasvunışkonva.beitr web adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. (Başvuru için gerekli belgeler jpg, png ve pd( forrnatında olmalıdır)  Web adresi dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra sınav süreci ile ilgili bilgilendirmeler SMS yoluyla yapılacaktır.

MüRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 2-Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak 3-Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…X1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasına fesat kanştırma, suçtan kaynaklanan malvarlıgı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan mahkum olmamak, Ayrıca Cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından ceza almamış olmak. 4-4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 5-Vardiyalı ve gece çalışmasında görevini yapmaya engeli ve sağlık problemi bulunmamakla birlikte belirli dönemlerde rotasyonlu çalışma sistemine uygun olmak. 6-Soyunun 175 cnı den kısa olmaması. Kilosunun da; boy uzunlugunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla veya az olmamak, (Ornegin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+15=901dan fazla, 75-15–60’dan az olmaması gerekmektedir.). 7-5188 Sayılı Yasa geregi son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 8• En az Lise mezunu olmak. 9-B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. 10-Diksiyonu düzgün olmak. 11-Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde görev yapmaya mani bir halin bulunmaması. 12-Konya merkez ilçelerde ikamet ediyor olmak. (Selçuklu, Karatay, Meram) 13-Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak.

BAŞVURU İÇIN GEREKLI BELGELER 

I- T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı 2- Güncel tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet) 3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet) 4- Güncel Tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet) S- Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E•Devlet) 6- Sürücü Belgesi 7- Tüm Aile Bireylerini Gösterir vukaatlı Nüfus Kayıt örneği (E -Devlet) 8- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kanı (Silahlı ibareli)

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/  adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir.

5- Harita Teknikeri Alımı

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ
Meslek Adı : Harita Teknikeri Açık İş Sayısı : 5 (beş) Kişi (Erkek) Başvuru Tarihleri : 20/04/2022 – 22/04/2022 Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20/04/2022 – 22J04/2022 tarihleri arasında httos://isbasvuru.konva.bel.tr web adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. (Başvuru için gerekli belgeler jpg, png ve pdf formatında olmalıdır) M: Web adresi dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra sınav süreci ile ilgili bilgilendirme  SMS yoluyla yapılacaktır.

Reklam

MüRACAAT KOŞULLARI 

I-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 2-N1uvazısf askerlik hinnetini yapmış veya muaf olmak. 3-Türk Ceza Kanunun 53 öncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…X I) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştuma, edimin ifasına fesat kanştırrna, suçtan kaynaklanan malvarlıgı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Ayrıca Cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgüt kurmak ve tefeciiik suçlardidan ceza almamış olmak. 4-4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunnumak. 5-Üniversitelerin Harita ve Kadastro Teknikerliği Bölümü ön lisans programlanndan Mezun olmak. (Tüm Mühendislik bölümleri mezunları hariç) 6-İyi derecede MS Offıce programlannı bilmek. 7-Autocad veya Netcad programı kullanabilmek vc branşı ile ilgili ölçü aletlerinde tecrübeli olmak. 8-GPS cihazı kullanmayı bilmek. 9-Vardiyall çalışmasına herhangi bir engel durumu bulunmamak. 10-En az B sınıfı ehliyete sahip olmak. 11-Sahada yürümeye ve çalışmaya engel teşkil edecek, herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak. 12-Konya Büyükşehir Belediye sınırlan içerisinde görev yapmaya mani bir halin bulunmaması. 13-Konya merkez ilçelerde ikamet ediyor olmak. (Selçuklu. Karatay, Meram) 14-Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak.

BAŞVURU İÇIN GEREKLI BELGELER 
1- T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kart: 2- Güncel Tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet) 3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet) 4- Güncel Tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet) 5- Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet) 6- Sürücü Belgesi 7- Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği (E-Devlet)

6- inşaat Teknikeri  Alımı 

Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

TALEP/BAŞVURU BİLGILERİ
Meslek Adı : inşaat Teknikeri Açık İş Sayısı : 7 (Yedi) Kişi (Fıicek) Başvuru Tarihleri : 20/04/2022 – 22/04/2022 Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20/04/2022 – 22/04/2022 tarihleri arasında htteıs://ishasvuru.konva.belAr web adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. (Başvuru için gerekli belgeler jpg, png ve pdf fonnatında olmalıdır) r.S: Web adresi dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular degerlendirildilcten sonra sınav süreci ile ilgili bilgilendirmeler SMS yoluyla yapılacaktır.

MÜRACAAT KOŞULLARI 

I-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 2-Muvazzaf askerlik hizmezini yapmış veya muaf olmak. 3-Türk Ceza Kanunun 53 öncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, ümmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Ayrıca Cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgüt kumıak ve tefecilik suçlarından ceza almamış olmak. 4-4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 5-Inşaat Teknikerliği bölümünden mezun olmak. (Tüm Mühendislik bölümleri mezunları hariç) 6-Tercihen içme suyu ve Atıksu Arıtma tesisi işletmelerinde deneyimli olmak. 7-Sahada yürümeye ve çalışmaya engel teşkil edecek, herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak. 8-Iyi derecede MS Office programlarını bilmek. 9-Autocad programı kullanabilmek ve Branşı ile ilgili ölçü aletlerinde tecrübeli olmak. 10-Vardiyalı çalışmasına herhangi bir engel durumu bulunmamak. 11-Em az B sınıfı ehliyete sahip olmak. 12-Sahada yürümeye ve çalışmaya engel teşkil edecek, herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak. 13-Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde görev yapmaya mani bir halin bulunmaması. 14-Konya merkez ilçelerde ikamet ediyor olmak (Selçuklu, Karatay, Meram) 15-Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak.

BAŞVURU İÇIN GEREKLI BELGELER 
I- T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı 2- Güncel Tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet) 3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet) 4- Güncel Tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet) 5- Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet) 6- Sürücü Belgesi 7- Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği (E-Devlet)

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/  adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir.

 

7- Laborant Alımı

TALEP/BAŞVURU BiLGILERi
Meslek Adı : Laborant Açık İş Sayısı : 1(Bir) Kişi (Erkek) Başvuru Tarihleri : 20/04/2022 – 22/04/2022 Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20/04/2022 – 22104/2022 tarihleri arasında htıns://ishasvurtı.konva.heltr web adresinden başvurularını onlie olarak yapmaları gerekmektedir. (Başvuru için gerekli belgeler jpg, png ve pdf formatında olmalıdır) Not: Web adresi dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra sınav süreci ile ilgili bilgilendirmeler SMS yoluyla yapılacaktır.

MÜRACAAT KOŞULLARI
I-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 2-Muvazıaf askerlik hiznıctini yapmış veya muaf olmak. 3-Türk Ceza Kanunun 53 üncö maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Ayrıca Cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgü: kurmak ve tefecilik suçlarından ceza almamış olmak. 4-4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamalc. 5- Üniversitelerin Kimya ve Kimya Teknolojisi bölümlerinin ön lisans programlanndan mezun olmak. (Tüm Mühendislik bölümleri ve Kimya ve Kimya Teknolojisi lisans bölümü mezunları hariç) 6- Laboratuvar hizmetlerinde deneyim sahibi olmak. 7- Iyi derecede MS Office programlarını bilmek. 8-Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde görev yapmaya mani bir halin bulunmaması. 9-Konya merkez ilçelerde ikamet ediyor olmak. (Selçuklu, Karatay, Meram) 10-Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak.
BAŞVURU iÇIN GEREKLİ BELGELER
I- T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı 2- Güncel Tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet) 3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet) 4- Güncel Tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet) 5- Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet) 6- Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği (E-Devlet)

8- Makina Teknikeri Alımı

TALEP/BAŞVURU BİLGILERİ
Meslek Adı : Makina Teknikeri Açık İş Sayısı : 5 (Beş) Kişi (Erkek) Başvuru Tarihleri : 20/042022 – 22/04/2022 Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20/04/2022 – 22/042022 tarihleri arasında Pfins://isbasvuru.konva.lıelir web adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. (Başvuru için gerekli belgeler jpg, png ve pdf formatında olmalıdır) Web adresi dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra sınav ile ilgili bilgilendirmeler SMS yoluyla yapılacaktır.

MÜRACAAT KOŞULLARI
I-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 2-Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 3-Türk Ceza Kanunun 53 üncil maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(I) zimmet, irtikap, rüşvet, hırs:il:k, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırrna, edimin ifasına fesat kanştımıa, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Ayrıca Cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından ceza almamış olmak. 4-4857 sayılı iş kanıınunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 5-Üniversitelerin Makina Teknikerliği Bölümü önlisans Mezunu olmak. (Tüm Mühendislik bölümleri mezunları hariç) 6-Iyi derecede MS Office programlarını bilmek. 7-Autocad veya Netcad programı kullanabilmek. 8-Tercihen En az 6 ay su veya kanal işlerinde deneyimli olmak. 9-Vardiyalı çalışnıasına herhangi bir engel durumu bulunnıamak. 10-En az B sınıfı ehliyete sahip olmak. 11-Sahada yürümeye ve çalışmaya engel teşkil edecek. herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak 12-Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde görev yapmaya mani bir halin bulunmaması. 13-Konya merkez ilçelerde ikamet ediyor olmak. (Selçuklu, Karatay, Meram) 14-Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak. 15-Tercihen su tesisat’, ‘Femıodinamik su sayaçları ile ilgili ölçü aleficrindc tecrübe sahibi olmak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLI BELGELER
1- T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı 2- Güncel tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet) 3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet) 4- Güncel Tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet) 5- Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet) 6- Sürücü Belgesi 7- Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet) 8- SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet) veya çalışma belgesi (Çalıştığı işyerinden)

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/  adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir.

9- Mekanik Teknisyeni  Alımı

TALEP/BAŞVURU BiLGiLERi
Meslek Adı : Mekanik Teknisyeni Açık İş Sayısı : 6 (Atı) Kişi (Erkek) Başvuru Tarihleri : 20/04/2022 – 22/04/2022 Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20/04/2022 – 22/042022 tarihleri arasında httns://isbasvuru.konva.bel.tr web adresinden başvurularını online olarak yapmalan gerekmektedir. (Başvuru için gerekli belgeler jpg, png ve pdf fomıatında olmalıdır) Not: Web adresi dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra sınav süreci ile ilgili bilgilendirmeler SMS yoluyla ) yapılacaktır.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 2-Erkek adaylar için tercihen muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 3-Türk Ceza Kanunun 53 öncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karı5tımıa, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Ayrıca Cinsel suçlar, uytıştunıcu ile ilgili suçlar, örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından ceza almamış olmak. 4-4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 5-Teknik ve Meslek Liselerin Mekanik bölümünden mezun olmak. (Tüm Mühendislik bölümü mezunları ve Onlisans programlarının teknik bölümlerinin mezunları hariç) 6-Mekanik montaj işlerinde en az 2 yıl deneyimli olmak. 7-Vardiyalı çalışmasına herhangi bir engel durumu bulunmak 8-En az B sınıfı ehliyet sahip olmak. 9-Sahada yürümeye ve çalışmaya engel teşkil edecek, herhangi bir sağlık sorunu bulunmak. 10-Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde görev yapmaya mani bir halin bulunmaması. 11-Konya merkez ilçelerde ikamet ediyor olmak. (Selçuklu, Karatay, Meram) 12-Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak.
BAŞVURU iÇIN GEREKLİ BELGELER
1- T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kanı 2- Güncel Tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet) 3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet) 4- Güncel tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet) 5- Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet) 6- Sünkü Belgesi 7- Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Omegi (E-Devlet) 8-SOK HİZMET Dökümü (E-Devlet) veya çalışma belgesi (Çalıştığı İşyerinden)

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/  adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

10-  İş Makinesi Operatörü Alımı

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ
Meslek Adı : iş Makinesi Operatörü Açık İş Sayısı : 3 (Üç) Kişi (Yunak I Kişi — Akşehir I Kişi — Dercbucak 1 Kişi) — (Erkek) Başvuru Tarihleri : 20/04/2022 – 22/04/2022 Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20/04/2022 – 22/04/2022 tarihleri arasında htrus://isbasvuru.konva.bel.tr web adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. (Başvuru için gerekli belgeler jpg, png ve pdf formatmda olmalıdır) Nal: Web adresi dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra sınav süreci ile ilgili bilgilendir SMS yoluyla yapılacaktır.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 2-Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 3-Türk Ceza Kanunun 53 üncii maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, inikap, rfişvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştırrna, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Ayrıca Cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından ceza almamış olmak. 4-4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 5-Beko Loder (kalıcı yükleyici) Operatörlük Belgesi sahibi olmak. 6-Tercihen en az 6 ay su veya kanal altyapı işlerinde deneyim sahibi olmak. 7-En az İlkokul ve Üzeri okul mezunu olmak. 8-Vardiyalı çalışmasına herhangi bir engel durumu bulunmamak. 9-Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde görev yapmaya mani bir halin bulunmaması. 10-Işe alınacağı ilçede ikamet ediyor olmak. 11-Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak.
BAŞVURU iÇiN GEREKLİ BELGELER
I- T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı 2- Güncel tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet) 3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet) 4-Güncel tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet) 5- Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet) 6- Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği (E-Devlet) 7- Operatörlük Belgesi

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/  adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir.

11- Şebeke işçisi Alımı

Meslek Adı : Şebeke işçisi Açık İş Sayısı : 22 (Yirmi iki) Kişi (Yunak 1 Kişi — Kadınhanı 2 Kişi — Sarayönü 1 Kişi — ligin 2 Kişi — Doganhisar 3 Kişi — Derbent 2 Kişi — Derebucak 2 Kişi — flüyük 2 Kişi — Ahırlı veya Yalıhüyük 2 Kişi — Akören 2 Kişi — Emirgazi 1 Kişi — Eregli 2 Kişi) — (Erkek) Başvuru Tarihleri : 20/04/2022 – 22/04/2022 Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20/04/2022 – 22/04/2022 tarihleri arasında https://isbasvuru.konya.bel.tr web adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. (Başvuru için gerekli belgeler jpg, png ve pdf formatında olmalıdır) Not: Web adresi dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular degerlendirildikten sonra sınav süreci ile ilgili bilgilendirmeler SMS yoluyla yapılacaktır.

MÜRACAAT KOŞULLARI

-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2-Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 3-Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlıgı degerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Ayrıca Cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından ceza almamış olmak. 4-4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalıgı bulunmamak. 5-Su ve Kanal yapım, bakım, onarım işlerinde taşıma, istifleme, kazma ve benzeri işleri yapabilme vasfına sahip olmak, bu tür işleri yapmaya engel bir sağlık problemi bulunmamak. 6-Ilkokul ve üzeri mezunu olmak. 7-Vardiyalı çalışmasına herhangi bir engel durumu bulunmamak. 8-Tercihen 6 ay su ve kanal işlerinde deneyim sahibi olmak. 09-Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde görev yapmaya mani bir halin bulunmaması. 10-Işe alınacagı ilçede ikamet ediyor olmak. 11-Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLI BELGELER
1- T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı 2- Güncel tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet) 3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet) 4- Güncel tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet) 5- Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet) 6- Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği (E-Devlet) 7- SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet) veya çalışma belgesi (Çalıştığı İşyerinden)

12- Kamyon Şoförü Alımı

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ
Meslek Adı : Kamyon Şoförü Açık İş Sayısı : 6 (Altı) Kişi (Kulu 1 Kişi — Altınekin 1 Kişi — Derbent 1 Kişi — Hilyılk 1 Kişi — Hadim 1 Kişi —Bozkır 1 Kişi) — (Erkek) Başvuru Tarihleri : 20/04/2022 – 22/04/2022 Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20/04/2022 – 22/04/2022 tarihleri arasında https://isbasvuru.konva.bel.tr web adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. (Başvuru için gerekli belgeler jpg, png ve pdf formatında olmalıdır) Ni:2 Web adresi dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra sınav süreci ile ilgili bilgilendirmeler SMS yoluyla yapılacaktır.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 2-Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 3-Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Ayrıca Cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından ceza almamış olmak. 4-4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 5-C sınıfı ehliyet belgesi sahibi olmak. 6-SRC3, SRC4 ve psiko-teknik belgelerine sahip ve bu belgeleri sürücü belgesine işletmiş olmak. 7-Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak. 8-En az ilkokul ve üzeri mezunu olmak. 9-Vardiyalı çalışmasına herhangi bir engel durumu bulunmamak. 10-Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde görev yapmaya mani bir halin bulunmaması. 11-İşe alınacağı ilçede ikamet ediyor olmak. 12-En az 2 yıl deneyimli olmak.
BAŞVURU İÇIN GEREKLI BELGELER
1- T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı 2- Güncel tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet) 3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet) 4- Güncel tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet) 5- Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet) 6- Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği (E-Devlet) 7- Sürücü Belgesi ve Mesleki yeterlilik belgesi (SRCI, SRC2, SRC3, SRC4, SRC5, psiko-teknik…) 8- SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet) veya çalışma belgesi (Çalıştığı işyerinden))

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/  adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. 

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*