Reklam

Konya Büyükşehir Belediyesi 44 İşçi Alımı

Konya Büyükşehir Belediyesi 44 işçi Alımını Duyurdu.

Reklam

Konya Büyükşehir Belediyesi 44 İşçi Alımı, kurum dışı kamuya  44 işçi Alımını Duyurdu. Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/  adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir.

Konya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

17 Adet Mini Loder Operatörü 2 Adet Finişer Operatörü 3 Adet Freze Operatörü 3 Adet Asfalt Silindir Operatör 3 Adet Dozer Operatörü 3 Adet Greyder Operatörü 3 Adet  Asfalt İşçisi 5 Adet Doğal Taş İşçisi 5 Adet Parke Bordür Taş İşçisi 15 Adet  2 Adet Duba Montaj Ustası 2 Adet

Konya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı için 17 İşçi Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

Konya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı

 

Kurum Adı/Unvanı: Konya Şehir Hizmetleri A.Ş. Adres: Konevi Mah. Millet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram / Konya 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ Meslek Adı: Operatör Açık İş Sayısı: 17 Adet Mini Loder Operatörü 2 Adet Finişer Operatörü 3 Adet Freze Operatörü 3 Adet Asfalt Silindir Operatör 3 Adet Dozer Operatörü 3 Adet Greyder Operatörü 3 Adet Başvuru Tarihleri: 06/04/2022 — 08/04/2022 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/ adresinden başvurularını online olarak değerlendirildikten sonra yapmaları gerekmektedir. Online başvuru sistemi haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular uygun bulunan adaylar görüşmeye ve değerlendirilmeye çağıracaktır. 

Reklam

Konya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı, MÜRACAAT KOŞULLARI 

1- Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle askerliğini yapmış olmak, 

2- 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…X1) zimmet, iniküp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırnıa, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

4-Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldın, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak , suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak, 

5-En az ilkokul mezunu olmak, 

6-Ehliyetine alkol, uyuşturucu madde vb. nedenlerden dolayı herhangi bir sebeple işlem yapılmamış olmak, 

7-Operatör olarak çalışmaya bedenen ve ruhen elverişli olmak, 

8-İlanda belirtilen İş Makinelerinden herhangi birini kullanabilir sürücü belgesine sahip olmak, 

9- Vardiyalı ve Gece çalışmasında engel olmayan, 

10-Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak görevlendirmelerde çalışabilir olmak, 

11- Konya Merkez ilçelerde(Selçuklu-Karatay-Meram) ikamet ediyor olmak, 

12- ilan tarihi itibariyle 40 yaşından büyük olmayan, 

Konya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı, BAŞVURU İÇIN GEREKLI BELGELER   

1 adet üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı, 

2- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf, 

3- Adli Sicil Belgesi (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmeli), 

4- Diploma 5-Vukuatli Nüfus Kayıt örneği (Tüm aile bireylerini gösterir), 

6-Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh İlmühaberi), 

7-Askerlik Durum Belgesi, 

8- Sürücü belgesi (Ehliyet) 

9-Operatörlük Belgesi,   

Konya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı için 25 İşçi Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

 Sayısı: 25 Adet Asfalt İşçisi 5 Adet Doğal Taş İşçisi 5 Adet Parke Bordür Taş İşçisi 15 Adet Başvuru Tarihleri: 06/04/2022 — 08/04/2022 Başvuru Adresi 

Konya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/ adresinden başvurularını online olarak değerlendirildikten sonra yapmaları gerekmektedir. Offline başvuru sistemi haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular uygun bulunan adaylar görüşmeye ve değerlendirilmeye çağırılacaktır. 

Konya Büyükşehir Belediyesi ,MÜRACAAT KOŞULLARI 

1- Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle askerliğini yapmış olmak, 

2-22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak, 

4-Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığı karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak , suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak, 

 5-İlkokul , İlköğretim , Ortaokul veya Lise mezunu olmak, 

6- Ağır ve Tehlikeli işlerde arazi şartlarında çalışmasına engel bir durumu bulunmamak, 

7-Vardiyalı ve Gece çalışmasına engel bir durumu olmamak, 

8-Parke Bordür Tas İşçisi için; Parke Bordür ve Taş döşeme işçiliği alanında en az 6 ay çalıştığını gösterir belge veya Esnek Kaplamacı mesleklerinin herhangi birinde Ustalık / Kalfalık yerlerden alınmış belgeye sahip olmak, az 6 ay çalıştığını gösterir belge veya Doğal ve Yapay Taş Yeterlilik Belgesi veya Meslek kursları gibi yerlerden alınmış en az 6 ay çalıştığını gösterir belge veya mesleğinde Karayolu / Kalfalık / Çıraklık / Mesleki Yeterlilik Belgesi veya Meslek Zemin Kaplama , Yapı Yüzey Kaplama , Parke Taşı ve Bordür / Çıraklık / Mesleki Yeterlilik Belgesi veya Meslek kursları gibi Doğal Taş İşçisi için; Doğal Taş döşeme işçiliği alanmda en Kaplamacılığı mesleklerinde Ustalık / Kalfalık / Çıraklık / Mesleki belgeye sahip olmak, Asfalt İşçisi için; Asfalt serme ve Yol Yapım işçiliği alanında Yapım, Bakım ve Onarım ,inşaat işçiliği mesleklerinde Ustalık kursları gibi yerlerden alınmış belgeye sahip olmak, 

9- Konya Merkez ilçelerde (Selçuklu-Karatay-Meram) ikamet ediyor olmak, 10-Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak görevlendirmelerde çalışabilir olmak, 11- ilan tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, 

Reklam

Konya Büyükşehir Belediyesi ,BAŞVURU İÇIN GEREKLI BELGELER   

1- 1 adet üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı, 

2- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf, 

3- Adli Sicil Belgesi (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmeli), 

4- Diploma, 

5-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile bireylerini gösterir), 

6-Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah İlmühaberi), 

7-Askerlik Durum Belgesi, 

8-Müracaat koşullarındaki 8.maddeye ilişkin belgeler,  

Advertisement. Scroll to continue reading.

Konya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı için 2 İşçi Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Konya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı

KURUM BILGILERI Kurum Adı/Unvanı: Konya Şehir Hizmetleri A.Ş. Adres: Konevi Mah. Millet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram / Konya 

TALEP/BAŞVURU BILGILERI Meslek Adı: Usta Açık İş Sayısı :Toplam 2 Adet Duba Montaj Ustası 2 Adet Başvuru Tarihleri: 06/04/2022 — 08/04/2022 

Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/  adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. Online başvuru sistemi haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra uygun bulunan adaylar görüşmeye ve değerlendirilmeye çağırılacaktır. 

Konya Büyükşehir Belediyesi ,MÜRACAAT KOŞULLAR

1- Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle askerliğini yapmış olmak 

2- 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

4- Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuş a sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak, 

5- En az ilkokul mezunu olmak, 

6- Vardiyalı çalışmaya engel olacak sağlık problemi olmamak, beden ve kas gücü gerektirecek işleri yapabilecek durumda olmak, çalışmaya engel saglık sorunu bulunmamak, 

7- Konya ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, 

8- En az B sınıfı, tercihen C sınıfı ehliyet sahibi olmak, 

9-Duba Montaj Ustası icin: Tretuvar veya Duba montaj işlerinde en az 1 yıl deneyimli olmak, 

10 -ilan tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, 

Konya Büyükşehir Belediyesi ,BAŞVURU İÇIN GEREKLI BELGELER 

1- 1 adet üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı, 

2- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf, 

3-Yerleşim yeri belgesi (İkametgâh ilmühaberi), 

Reklam

4- Adli Sicil Belgesi (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmeli), 

Advertisement. Scroll to continue reading.

5- En son mezun olduğu Okul Diploması, 

6- Askerlik Durum Belgesi, 

7-Sürücü belgesi (Ehliyet), 

8- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile bireylerini gösterir), 

9-Müracaat koşullarındaki 9. Maddeye ilişkin belgeler.   

Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/  adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*