Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Personel Alımı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Daimi İşçi Statüsünde 21 Adet Personel Alımı Gerçekleştirileceğini Açıkladı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Personel Alımı kendi bünyesinde çalıştırılmak üzere daimi işçi statüsünde 21 Personel alımının
yapılacağını duyurdu. İlanların, Türkiye İş Kurumu’nun; https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx resmi
internet adresinden yayınlanacağı belirtildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Personel Alımı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Personel Alımı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Personel Alımı
tablo4

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Personel Alımı için Detaylar

– Kuruluşumuza yapılacak olan başvuruların geçersiz olduğu başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu
internet sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezleri’ne şahsen gidilerek başvuru gerçekleştirilebilecektir
– Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, açıklanan, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların
başvuruları geçersiz sayılacaktır
– Türkiye İş Kurumu’nca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav / mülakat bilgileri (yeri ,saati ve tarihi
ayrıca açıklanacaktır, duyurulacaktır)

İkinci (2.) Kaptan ve İkinci (2.) Mühendis unvan grupları için sınav konuları ve puanlamaları aşağıda açıklanmıştır:

– T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) Anayasası (20 Puan)
– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Görevleri (20 Puan)
– Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
– Mesleki bilgi ve yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan); toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır

NOT: Sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60
(altmış) olması gerekmektedir. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak sureti ile belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde; KPSS puanı yüksek olan kişiye öncelik tanınır. En
yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek
aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Deniz Trafik Operatörü unvan grubu için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir:

– T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) Anayasası (20 Puan)
– Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)-
– Mesleki bilgi ve yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan
üzerinden yapılır (gerçekleştirilir)

NOT: Sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60
(altmış) olması gerekmektedir. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
sözlü sınav puanı aritmetik ortalaması olacaktır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro
sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Adayların atanmaya esas başarı
puanlarının aynı olması halinde; Uzak yol Kaptan yeterlilik belgesinin eskilik tarihi dikkate alınacaktır. Sınav
sonuçları https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular linkinden ilan edilecektir. Adaylara ekstradan (ayrıca)
yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.