Reklam

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı

Kırşehir Ahi Evran 38 Üniversitesi Personel Alımı, Olacağı Açıklandı Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Yapılacaktır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Alınacak Meslek Dalları

 • Diyetisyen,
 • Mühendis,
 • Büro Personeli,
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
 • Destek Personeli,

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, İçin Nitelikler Nelerdir?

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B)
fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Cumhurbaşkanlığı’nın
25 Nisan 2022 tarihli ve 2022/174 sayılı Kararı ile Üniversitemize ihdası uygun görülen
sözleşmeli personel pozisyonlarına, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci
maddesinin (b) fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen pozisyonlarda 2020 KPSS (B) grubu puan sırası
esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

1- BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

1.1. Başvuru takvimi;

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı,

1.2. Adayların Başvuru Formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri
eksiksiz bir şekilde başvuru süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Kırşehir
Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı,
Merkez/KIRŞEHİR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, faks, e-mail vb. yollar ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
1.3. Süresi içinde yapılmayan, başvuru için istenilen belgeleri eksik bulunan veya
nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup bu durumdan adayın
kendisi sorumludur.
1.4. KPSS puan sıralaması sonrasında ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları
Üniversitemizin https://www.ahievran.edu.tr/ web sayfasından duyurulacaktır.
1.5. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için; sonuçların https://www.ahievran.edu.tr/
adresinde ilan edildiği tarihten itibaren başvuru takviminde belirtilen süre içerisinde işe
başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim
etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen
adaylar haklarını kaybederler.
1.6. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
1.7. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup
kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
1.8. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak; +90 (386) 280 4170, +90 (386) 280 3251 ve
+90 (386) 280 4177 telefon numaralarından bilgi alabilecektir.

Reklam

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

2- İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER VE ÖZEL ŞARTLAR

1-)  Diyetisyen, Hakkında Nitelikler

 • Lisans,
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, KPSS-P3(En az 70 puan),
 • -Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,
  – Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
  – 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70 puan almış olmak,
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Sağlık Kültür ve Spor
  Daire Başkanlığı
  bünyesinde beslenme
  hizmetleri, mutfak, yemek
  üretim hizmetleri vb.
  alanlarda
  görevlendirilecektir.

2-) Mühendis, Hakkında Nitelikler

 • Lisans,
 • KPSS-P3(En az 70 puan),
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Gıda Mühendisliği lisans programlarından
  mezun olmak,
  -Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını
  doldurmamış olmak,
  -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
  (P3) en az 70 puan almış olmak.
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Sağlık Kültür ve Spor
  Daire Başkanlığı
  bünyesinde beslenme
  hizmetleri, mutfak, yemek
  üretim hizmetleri vb.
  alanlarda
  görevlendirilecektir.

3-) Büro Personeli, Hakkında Nitelikler

 • Lisans, Ortaöğretim
 • KPSS-P3(En az 70 puan),
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon
  ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik
  lisans programlarından mezun olmak
  -Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını
  doldurmamış olmak,
  -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
  (P3) en az 70 puan almış olmak.
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Kütüphane ve
  Dokümantasyon Daire
  Başkanlığına bağlı olarak
  faaliyet gösteren
  kütüphanelerde
  görevlendirilecektir.
  -Gerektiğinde hafta
  içi/hafta sonu gündüz veya
  akşam/gece mesaisinde ve
  dönüşümlü olarak
  çalıştırılacaktır.
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, İnşaat Mühendisliği lisans programlarından
  mezun olmak.
  -Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını
  doldurmamış olmak,
  -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
  (P3) en az 70 puan almış olmak.
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Yapı İşleri ve Teknik
  Daire Başkanlığı’nda büro,
  kontrolörlük, proje iş ve
  işlemlerinde
  çalıştırılacaktır.
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Çağrı Merkezi Hizmetleri önlisans
  programlarından mezun olmak,
  -Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını
  doldurmamış olmak,
  -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
  (P93) en az 70 puan almış olmak.
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Üniversitemizin çağrı
  hizmetlerinde
  görevlendirilecektir.
  -Gerektiğinde
  Üniversitemiz birimlerinin
  büro hizmetlerini yerine
  getirmek üzere Rektörlük
  tarafından farklı birim ve
  yerleşkelerde (ilçeler
  dahil) ihtiyaca göre
  görevlendirilecektir.
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak,
  -Askerliğini yapmış olmak,
  -MEB onaylı Yapı Tesisat Sistemleri Ustalık
  Belgesine sahip olmak,
  -Sıhhi Tesisat işlerinde mesleki tecrübeye
  sahip olmak,
  -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
  (P94) en az 70 puan almış olmak.
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Yapı İşleri ve Teknik
  Daire Başkanlığı’nda
  görevlendirilecektir.
  -Biriminde yapı tesisat
  işleri ile ilgili büroyazışma işlemlerini
  yürütecektir.

4-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • KPSS-P3
  (En az 65
  puan)
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Üniversitelerin Lisans programlarından
  mezun olmak,
  -İlana son başvuru tarihi; yerleşen adaylar
  için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi
  dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik
  Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak
  -10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel
  Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun
  10’uncu maddesinde yer alan şartları
  taşımak,
  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Vardiyalı çalışmaya engel durumu
  bulunmamak,
  -Koruma ve Güvenlik görevini devamlı
  yapmasına engel olabilecek psikiyatrik
  hastalığı bulunmamak, bedensel engelli
  olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme
  kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv
  noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller
  bulunmamak, (Atamaya hak kazanma
  durumunda tam teşekküllü hastaneden heyet
  raporu istenecektir.)
  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Vücutta görünecek şekilde dövmesi
  bulunmamak,
  -170 cm’den kısa olmamak,
  -Belgelendirmek kaydıyla beden kitle
  endeksi 18 (dahil) ile 28 (dahil) arasında
  olmak,
  -Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını
  doldurmamış olmak,
  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
  (P3) en az 65 puan almış olmak
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Bu pozisyonda vardiya
  uygulanmaktadır.
  -Üniversitemiz İdari ve
  Mali İşler Daire
  Başkanlığına bağlı olarak
  Özel Güvenlik Birimi
  tarafından farklı
  yerleşkelerde (ilçeler
  dahil) ihtiyaca göre
  görevlendirilecektir.
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Savunma
  ve Güvenlik, Kamu Güvenliği ve Asayişin
  Sağlanması veya Özel Güvenlik ve Koruma
  önlisans programından mezun olmak,
  -İlana son başvuru tarihi; yerleşen adaylar
  için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi
  dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik
  Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak
  -10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel
  Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun
  10’uncu maddesinde yer alan şartları
  taşımak,
  -Vardiyalı çalışmaya engel durumu
  bulunmamak,
  -Koruma ve Güvenlik görevini devamlı
  yapmasına engel olabilecek psikiyatrik
  hastalığı bulunmamak, bedensel engelli
  olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme
  kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv
  noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller
  bulunmamak, (Atamaya hak kazanma
  durumunda tam teşekküllü hastaneden heyet
  raporu istenecektir.)
  -Vücutta görünecek şekilde dövmesi
  bulunmamak,
  -170 cm’den kısa olmamak,
  -Belgelendirmek kaydıyla beden kitle
  endeksi 18 (dahil) ile 28 (dahil) arasında
  olmak,
  -Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını
  doldurmamış olmak,
  -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
  (P93) en az 65 puan almış olmak.
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Bu pozisyonda vardiya
  uygulanmaktadır.
  -Üniversitemiz İdari ve
  Mali İşler Daire
  Başkanlığına bağlı olarak
  Özel Güvenlik Birimi
  tarafından farklı
  yerleşkelerde (ilçeler
  dahil) ihtiyaca göre
  görevlendirilecektir.
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak,
  -İlana son başvuru tarihi; yerleşen adaylar
  için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi
  dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik
  Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak
  -10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel
  Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun
  10’uncu maddesinde yer alan şartları
  taşımak,
  -Vardiyalı çalışmaya engel durumu
  bulunmamak,
  -Koruma ve Güvenlik görevini devamlı
  yapmasına engel olabilecek psikiyatrik
  hastalığı bulunmamak, bedensel engelli
  olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme
  kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv
  noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller
  bulunmamak, (Atamaya hak kazanma
  durumunda tam teşekküllü hastaneden heyet
  raporu istenecektir.)
  -Vücutta görünecek şekilde dövmesi
  bulunmamak,
  -170 cm’den kısa olmamak,
  -Belgelendirmek kaydıyla beden kitle
  endeksi 18 (dahil) ile 28 (dahil) arasında
  olmak,
  -Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını
  doldurmamış olmak
  -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
  (P94) en az 65 puan almış olmak.
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Bu pozisyonda vardiya
  uygulanmaktadır.
  -Üniversitemiz İdari ve
  Mali İşler Daire
  Başkanlığına bağlı olarak
  Özel Güvenlik Birimi
  tarafından farklı
  yerleşkelerde (ilçeler
  dahil) ihtiyaca göre
  görevlendirilecektir.

5-) Destek Personeli, Hakkında Nitelikler

 • Ortaöğretim
 • KPSS-P94
  (En az 65
  puan)
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak,
  -Temizlik (*) görevini devamlı yapmasına
  engel olabilecek hastalık ve benzeri
  engelleri bulunmamak,
  -Askerliğini yapmış olmak,
  -Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını
  doldurmamış olmak
  -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
  (P94) en az 65 puan almış olmak.
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Üniversitemiz İdari ve
  Mali İşler Daire
  Başkanlığı tarafından
  farklı yerleşkelerde (ilçeler
  dahil) ihtiyaca göre
  görevlendirilecektir.
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak,
  -Temizlik (*) görevini devamlı yapmasına
  engel olabilecek hastalık ve benzeri
  engelleri bulunmamak,
  -Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını
  doldurmamış olmak
  -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
  (P94) en az 65 puan almış olmak.
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Üniversitemiz İdari ve
  Mali İşler Daire
  Başkanlığı tarafından
  farklı yerleşkelerde (ilçeler
  dahil) ihtiyaca göre
  görevlendirilecektir.

3. BAŞVURUYA VE ATAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

3.1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması
gerekmektedir.
3.2. Adayların tercih edilecek pozisyon karşısında yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.
3.3. Yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması kaydıyla sözleşme yapılacaktır.
3.4. Adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları
gerekmektedir.
3.5. Adayların görevini yapmasına engel hastalığının bulunmaması gerekmektedir.
3.6. 2020 yılı KPSS (B Grubu) sınavında; Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93,
Ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 türü dikkate alınacaktır.

Reklam

4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

4.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
– Başvuru Formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
– 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (2022-1)

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
– Diploma veya Mezun Belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı fotokopisi ve Nüfus Cüzdan Sureti. (E-devletten alınan karekodlu
belgeler kabul edilir.)
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı,  Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)(E-devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
– Adli Sicil Belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı,  Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; geçerli “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı”nın aslı veya onaylı
örneği
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; Resmi Sağlık Kuruluşlarından başvuru süresi içerisinde alınmış
olması kaydıyla boy ve beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı. (Boy uzunluğu ile Beden Kitle Endeksi
açıkça belirtilmiş olacaktır.)
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Tecrübe istenilen pozisyonlar için; sigortalı çalışılan işlerdeki meslek kodunu gösterir SGK Hizmet
Döküm Cetveli

 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı
ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar
arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme
işlemi yapılacaktır.
– İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
– Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları
taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla
ataması yapılacaktır.
– KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak
kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
– Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden
değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları
yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi
ile birlikte tazmin edilecektir.
– Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması
halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.
– Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Yeniden İşe Alınma” başlıklı Ek 1’inci maddesinin
(b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli
personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya
hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
– Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
– İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına
sahiptir.

6. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla

ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını
gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
– Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum
tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
– Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
– İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalıdır.

– Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
(*) Destek Personeli (Temizlik) Görev Tanımı ve Açıklamalar:
– Kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları
süpürmek ve paspas yapmak,
– Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak,
– Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri
silmek, temizlemek,
– Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektanlı bir malzeme ile yıkamak,
– Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
– Aynaları ve muslukları silmek,
– Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,
– Tuvaletleri temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu
paraflamak,
– Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,
– Temizlik hizmeti ile ilgili iş ve işlerini Üniversitemiz “Temizlik Personeli Görev, Yetki ve
Sorumluluklarına” göre yapmak,
– Çevre düzenlemesi yapmak, çim ve ot biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı ile temizliği, budama, sulama
işlemlerini yürütmek,
– Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak,
– Mutfak hizmetlerini yürütmek (ön hazırlık, temizlik, bulaşık yıkama hizmetleri vb.)
– Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer
iş ve işlemleri yürütmek,
– Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla
yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*