Reklam

Kırıkkale Üniversitesine 96 Personel Alımı

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda tabloda belirtilen pozisyonlara 96 Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Reklam

Kırıkkale Üniversitesine 96 Personel Alımı 2020 KPSS ,2022 KPSS Puanıyla 96 Sözleşmeli Personel alınacaktır. Başvurular 07 Kasım 2022 21 Kasım 2022 Arasında.

2020 2022 KPSS Kırıkkale Üniversitesine 96 Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Kırıkkale Üniversitesine 96 Personel Alımı

Kırıkkale Üniversitesine 96 Personel Alımı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda tabloda belirtilen pozisyonlara Sözleşmeli Personel alınacaktır. Hemşire (Erkek-Kadın) Psikolog (Erkek-Kadın) Röntgen Teknisyeni (Erkek-Kadın) Laborant (Erkek-Kadın) Sağlık Teknikeri (Erkek-Kadın) Diğer Sağlık Personeli (Erkek-Kadın) Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) (Erkek) Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) (Kadın)  Alımı Yapılacaktır. 

ARANAN NİTELİKLER 

Reklam

• Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan almış olmak. 7/24 saat Esasına göre nöbet usulü vc vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu bulunmamak. Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70 puan almış olmak. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü / Programı ön lisans mezunu olmak. 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak. 7/24 saat esasına göre nöbet usulü ve vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu bulunmamak. Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuvar veya Tibbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü / Programı ön lisans mezunu olmak. 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak. 7/24 saat esasına göre nöbet usulü ve vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu bulunmamak.

Reklam

Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Bölümü / Programı ön lisans mezunu olmak. 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak. 7/24 saat esasına göre nöbet usulü ve vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu bulunmamak. Yükseköğretim kurumlarının Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü / Programı ön lisans mezunu olmak. 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak. En az Ortaöğretim (Lise ve dengi) Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak. 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 60 puan almış olmak. Üniversitemizin tüm birimlerinde iç ve dış mekânlarda çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. Temizlik hizmetlerini yerine getirmede engel olabilecek hastalık ve benzeri sağlık sorunu bulunmamak. Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak. • En az Ortaöğretim (Lise ve dengi) Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak. 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 60 puan almış olmak. Üniversitemizin tüm birimlerinde iç ve dış alanlarda çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. Temizlik hizmetlerini yerine getirmede engel olabilecek hastalık ve benzeri sağlık sorunu bulunmamak.

Destek Personeli (Şoför) (Erkek) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) ● Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)

BAŞVURU AÇIKLAMALARI En az Ortaöğretim (Lise ve dengi) Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak. 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 60 puan almış olmak. • En az 5 yıllık (E) sınıfı sürücü belgesi ve SRC1 belgesine sahip olmak. Üniversitemizin tüm birimlerinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. • Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak. En az Ortaöğretim (Lise ve dengi) Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak. 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 60 puan almış olmak. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak ve 14’üncü maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 (üç) ay kalmış (silahlı / silahsız) özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. Üniversitemizin tüm birimlerinde, iç ve dış mekânlarda 7/24 saat esasına göre nöbet usulü ve vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu bulunmamak.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi Son Başvuru Tarihi Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak. • En az Ortaöğretim (Lise ve dengi) Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak. Başvuruların Yapılacağı İnternet Adresi Ön Değerlendirme Sonuçları Duyuru Tarihi Nihai Değerlendirme Sonuçları Duyuru Tarihi Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 60 puan almış olmak. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak ve 14’üncü maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 (üç) ay kalmış (silahlı / silahsız) özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. Üniversitemizin tüm birimlerinde, iç ve dış mekânlarda 7/24 saat esasına göre nöbet usulü ve vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ  

Kırıkkale Üniversitesine 96 Personel Alımı

07 Kasım 2022  https://pdbilan.kku.edu.tr/  21 Kasım 2022 Arasında

ön Degerdirme  Sonuçları Duyuru Tarihi 05 Aralık 2022 16 Aralık 2022 Arasında https://kku.edu.tr/Anasayfa, https://personel.kku.edu.tr/Idari

İLETİŞİM VE YARDIM Tıp Fakültesi Dekanlığı (0 318) 357 33 00-5733, 5734, 5735 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı (0 318) 357 42 42 1813, 1817 Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma ve ilanı her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilk başvuru tarihi itibariyle saat 08.30’dan, son başvuru tarihi mesai bitimi saat 17.30’a kadar ilan detaylarının da belirtildiği internet adresinden on-line olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların tüm başvuruları iptal edilecektir.

● Adayların ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri, eksiksiz olarak başvuru platformunda her belge için belirlenmiş alana yüklemeleri ve çoklu belge yüklemeyi gerektiren alanlara, PDF dosyalarının birleştirilmesi suretiyle yükleme yapmaları gerekmektedir. Başvuru platformundaki belge yükleme alanları yalnızca PDF formatındaki dosyaların yüklenmesine izin vermektedir.

BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak.

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Lisans mezunları için; 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak. Ön Lisans mezunları için; 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanına sahip olmak. Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak. 5- Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen özel şartları sağlamak.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

İSTENİLEN BELGELER 

1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneğinin https://personel.kku.edu.tr/Idari/Sayfa/Index?Sayfa=FormVeDokumanlar internet adresinden indirilmesi gerekmektedir.) 2- KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunmayan belgeler kabul edilmeyecektir.) 3- Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir. Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca onaylandığını gösterir denklik belgesinin eklenmesi gerekmektedir.) 4- Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)

5- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)

6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)

7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı

8- Şoför pozisyonuna başvuracak adaylar için (E) sınıfı Sürücü Belgesi ile SRC1 Belgesi
9- Fotoğraf

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE YERLEŞTİRME VE ATANMA 1- İmzalanmadan yüklenen başvuru dilekçesi ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 2- Tüm adayların başvuru belgeleri ilgili Kurumların kayıtlarından kontrol edilecek olup, doğruluğu kontrol edilemeyen başvurular ile yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 3- Yerleştirme işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ilgili hükümleri uyarınca, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, ilanda belirtilen genel şartlar ile özel şartları taşıyan adaylar arasından lisans ve ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (B) grubu, ortaöğretim mezunları için ise 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç sıralaması esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 4- Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da eşit olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır. 5- Her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. 6- KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre oluşturulan ön değerlendirme sonuçları ile nihai değerlendirme sonuçları neticesinde atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, başvuru ve değerlendirme takviminde belirtilen tarihlerde Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.

7- Ön Değerlendirme sonuçları neticesinde atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde; elektronik başvuru platformuna yükledikleri belgelerin; asıl ve/veya onaylı örneklerini ya da e-Devlet kapısından alınmış belgelere ilave olarak, sonuçların açıklanması sırasında istenilecek gerekli belgeleri tamamlayarak, Üniversitemizin belirtilen birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belge teslim edip, atamasının yapıldığına ilişkin tebligattan sonra süresi içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar çağrılacaktır.

8- Asıl olarak yerleşen adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı olarak yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek zorundadır.

9- Asıl olarak yerleşen ve evrak teslimi yapan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu’nun 3’üncü maddesinin l’inci fıkrası uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır.

10- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken hizmet sözleşmeleri sona erenler ile halen sözleşmeli pozisyonda görev yapanlardan; bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek l’inci maddesinin 3’üncü ve 4’üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek l’inci maddesinin 3’üncü ve 4’üncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. (*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fikrasında yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” (**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek l’inci maddesinin 3’üncü ve 4’üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Sözleşmesini; a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan, b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara Ek 4’üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan, c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az 1 (bir) yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3’üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

11- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

12- Başvuru, değerlendirme, yerleştirme ve atanma süreçlerine ilişkin Üniversitemiz web sayfasından yapılacak olan tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 13- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*