Reklam

Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü "46 Adet Akademik Personel" Alacağını Duyurdu!

Reklam

Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alımı, Yapacağını Duyurdu

Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alımı İçin Genel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak. (ALES puan türü belirlemede, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2017
tarih ve 4586 sayılı yazısında belirtilen Yürütme Kurulu kararı esas alınacaktır.)

– Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için; ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan
öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü esas alınacaktır.

– Özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alan, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Rekreasyon Anabilim
Dalına Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için, herhangi bir ALES puan türü esas alınacaktır.

– Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için; başvuran adayların lisans mezuniyeti hangi alanda ise o
alandaki ALES puan türü esas alınacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından; en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Reklam

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük
ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

6- Bu ilanda belirtilen “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi” kadrolarına ataması yapılacak Araştırma Görevlileri,
lisansüstü eğitimlerini “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile
Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca yapacaklardır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

7- Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların “Giriş Sınavı” sözlü olarak yapılacaktır.

8- 06.02.2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği’nde tanımlanan azami
öğrenim süresini dolduran ancak, 2016-2017 güz yarıyılından itibaren, azami öğrenim süresi yeniden başlayan
öğrenciler ile azami sürelerinin dolması sebebiyle kadrolarıyla ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin,
2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması sebebiyle, araştırma görevlisi kadrolarına
başvuramayacaklarına dair Yürütme Kurulu kararı kapsamına girenler, araştırma görevlisi kadrolarına başvuru
yapamazlar.

 

B)-Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alımı, Özel Şartlar:

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adayların, 01.01.1986 sonrası doğumlu olması gerekir. Devlet yükseköğretim
kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi
öğrencisi olma şartı aranır. Doktora ve Sanatta Yeterlik öğrencisi olanların tez aşamasına geçmemiş olması gerekir.

Reklam

2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

 

C)-Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alımı, Muafiyet:

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini
tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına
atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda
merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in, 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil
şartı aranmaz.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

D)-Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alımı, Gereken Belgeler:

1- Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, İlan Kodu, T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi,
telefon numarası ve e-posta adresinin belirtildiği başvuru dilekçesinin imzalı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

2- Özgeçmiş (Fotoğraflı)

3- ALES Sonuç Belgesi fotokopisi (Doğrulama kodu bulunan)

4- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav)

5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma veya geçici mezuniyet belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön
değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmî
Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olması gerekir.)

6- İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi (e-Devletten alınacak
karekodlu öğrenci belgesi kabul edilir.)

7- Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

8- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair, askerlik durum belgesi

9- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınacak karekodlu sicil kaydı kabul edilir.)

10- Transkript (Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü veya e-Devletten alınmış karekodlu belge
kabul edilir.)

11- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışan veya ayrılmış olanlar için.)

12- SGK Hizmet Dökümü (Sigortalı hizmeti bulunanlar için)

13- Tecrübe şartına ilişkin belgelerin, kamu kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya özel kurumlardan alınacak kaşeli,
onaylı ve ıslak imzalı belgeler ile SGK hizmet dökümünün birlikte ibraz edilmesi gereklidir.

14- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı

 

E)-Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alımı, Açıklamalar:

1- İlana başvuru süresi; ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, süresi içinde
yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

2- Onaylı olması istenilen belgeler, noter veya resmi kurum “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

3- İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

4- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran
adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İlanda belirtilen kadrolara başvurular, başvuru detaylarının da belirtildiği https://pdbilan.kku.edu.tr web adresinden
online olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alımı Sınav Takvimi

Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alımı

 

Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alımı, İstenilen Personel Tablosu

Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Personel Listesi 3

Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alımı için Detaylı Bilgi İçin Kılavuza Tıklayınız..

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ    

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*