Kayıtlı Kadın İstihdamı Destekleme Projesi İçin Personeller Alınacak

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Sınavı İlanı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti işbirliği ile ortaklaşa finanse edilen “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi
Hibe Projesi” Destek Ekibinde yer almak (görevlendirilmek) üzere; proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personeller
istihdam ettirilecektir. Proje “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu” çerçevesinde yürütülecektir.

Proje kapsamında; Merkez ve Yerel Ofis Ekibinde projeye ait iş ve işlemlerin yürütülmesinin sağlanması için belirli
süreli personel istihdam alımı yapılacaktır. Personellerin belirlenmesi için; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca
seçme sınavı düzenlenecektir. Sınav sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda iş sözleşmesine
binaen (istinaden) istihdam edilecektir. Başarılı olan adaylar, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş
sözleşmesi ile istihdam edilecek olup, devlet memurluğu ile herhangi bir ilgileri bulunmayacaktır. Proje süresince
sözleşmelerin yenilenmesi ve uzatılması söz konusu değildir. Ücret ve diğer haklar ile ilgili bilgiler adaylarla
sözlü sınava davet aşamasında paylaşılacaktır.

tablo1

SINAVA KATILIM İÇİN GENEL KOŞULLAR:

– Kamu haklarından mahrum olmamak
– Arşiv araştırması açısından engeli bulunmamak
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı ve/veya engeli bulunmamak
– Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak
– Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak
– SGK’nın daha önce yürütmüş olduğu projelerde çalışıp işten çıkarılmamış olmak, genel koşullara ek olarak, her
pozisyon için iş tanımları ve adaylarda aranan nitelikler aşağıda listelenmiştir.

tablo2
tablo3
tablo4
tablo5

ADAYLARDAN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

tablo6

ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Birden fazla pozisyona başvurmak isteyen adayların, her pozisyon için ayrı ayrı başvuru yapmaları gerekmektedir. En
fazla 3 (üç) adet pozisyona başvuru yapılabilecektir. Tüm başvurular tek bir zarf ile yapılacak olup, zarfın üzerinde
pozisyonların tercih önceliği belirtilmelidir. Üçten fazla pozisyona başvuru yapan adayların tercih ettikleri ilk üç
tercihleri dikkate alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinden www.sgk.gov.tr temin edilecek Başvuru Formu
(Job Application Form), Başvuru Dilekçesi, Sağlık Beyanı, Adli Sicil Beyanı ile özgeçmiş ve aşağıda sayılan belgeler,
elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir:

“Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad., No:7, Sıhhiye/Çankaya, 06430, Ankara”

Başvuruda istenen belgeler kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde aşağıdaki görsele uygun şekilde
mutlaka şu bilgiler yer almalıdır:

– Adayın adı ve soyadı / Gönderen adresi
– “Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı” ibaresi
– Başvurduğu pozisyon / pozisyonlar (Ör: Denizli Yerel Takım Lideri)
– Başvuru yapmak istediği pozisyonun tercih sırası; (Ör: 1. Tercih) / Alıcı adresi

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.