Reklam

Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı

Katip Çelebi Üniversitesine 25 Personel Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Yapılacaktır.

Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız 

Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Üniversitemize bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı
ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 25 (yirmi beş) adet sözleşmeli personel
alınacaktır.

Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Alınak Meslekler 

 • teknisyen,
 • Teknisyen,
 • Sağlık Teknikeri,
 • Büro Personeli,
 • Destek Personeli,
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

1-) Tekniker, Hakkında Nitelikler

 • ÖNLİSANS
 • Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Önlisans programından mezun
  olmak
  – Mezuniyet sonrasında; Binaların, ısıtma, soğutma ve havalandırma
  sistemleri ile akışkan değişken debili klima sistemleri konusunda çalışmış
  olup bu alanda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olduğunu
  belgelendirmek.(SGK hizmet dökümü ve çalışmış olduğu
  Kurum/Firmadan alınan onaylı belge)
  -Başvuru bitimi tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.

2-) Teknisyen, Hakkında Nitelikler

 • MESLEK LİSESİ
 • Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Ortaöğretim Kurumlarının Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama mezunu
  olmak
  -Ortaöğretim Kurumlarının Metal İşleri Bölümü, Metal Doğrama Bölümü
  mezunu olmak
  – Mezuniyet sonrasında; Alüminyum doğrama (kapı,pencere vb) açma
  kapama kilit mekanizmalarında oluşacak arızaları tamir edebilmeli
  gerekirse yenisi ile değiştirebilmeli, alüminyum doğrama tamir ve
  tadilatını yapabilmelidir.
  – Alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek.
  (SGK hizmet dökümü ve çalışmış olduğu Kurum/Firmadan alınan onaylı
  belge)
  -Başvuru bitimi tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
 • Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya
  Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak.
  – Mezuniyet sonrasında; Yatarda daire testeresinde kesim yapabilmekle
  birlikte her türlü ahşap malzemenin montaj ve demontajını
  yapabilmelidir.
  – Alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek.
  (SGK hizmet dökümü ve çalışmış olduğu Kurum/Firmadan alınan onaylı
  belge)
  Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Başvuru bitimi tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.

3-) Sağlık Teknikeri, Hakkında Nitelikler

 • ÖNLİSANS
 • Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği Hijyen, Diş Teknik
  Sekreterliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

4-) Büro Personeli, Hakkında Nitelikler

 • LİSANS
 • Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
  -MEB Onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak.
 • Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Üniversitelerin Kamu Yönetimi alanından mezun olmak.
  -MEB Onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak.
  -Büro Yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
 • Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, İlahiyat Fakültesi ve Tarih lisans mezunu olmak.
  -Resmi Kurumlarca onaylı Osmanlıca ve Arapça Kurs Sertifikasına sahip
  olmak
  -En az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
  (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında Çalıştırılmak üzere)

5-) Destek Personeli, Hakkında Nitelikler

 • LİSE
 • Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
  – Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve
  benzeri engelleri bulunmamak,
  – İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
  – B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
  – Cinsiyeti Kadın olmak.
 • Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı,  Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
  – Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve
  benzeri engelleri bulunmamak,
  – İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
  – B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
  – Cinsiyeti Erkek olmak.
 • Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Şoför olarak istihdam edilmek üzere;
  – Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
  – En az 5 yıllık E sınıfı sürücü belgesi ya da Karayolları Trafik
  Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de
  yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı
  sürücü belgesine sahip olmak.
  – En az 3 yıl şoförlük deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek.
  – SRC 2 ve SRC 4 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.
  – Psikoteknik Belgesine sahip olmak.
  – Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
  – Vardiyalı/nöbet usulü sistemde şoför olarak çalışmaya ve sağlık
  yönünden (ruhsal-fiziksel) herhangi bir engeli bulunmadığını
  belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak.Atanmaya hak kazanma
  durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu
  istenecektir.)
  – Cinsiyeti Erkek olmak

6-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hakkında Nitelikler

 • ÖNLİSANS
 • Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
  -10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
  Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
  -Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/silahsız)
  özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
  -7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda
  çalışmasına engel durumu olmamak,
  -165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son
  iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla, 13 den az olmamak,
  (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90 dan fazla,
  80-13=67 den az olmaması gerekmektedir.)
  -Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün
  almamış olmak,
  -Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı
  yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.
  – Cinsiyeti Erkek olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
9- Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
10- Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.
– Ortaöğretim mezunları için 2020 dönemi KPSS P94 puanı,
– Ön lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P93
– Lisans mezunları için 2020 ve 2021 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.
11- Deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

Reklam

13- Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Sadece bir unvan için başvurulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

14- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olması gerekmektedir.
15- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.
16- Başvuruda istenilen sertifikalar ilan tarihinden önce alınmış olmalıdır.
17- Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay
içerisinde feshedilecektir.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi
internet sayfası www.ikcu.edu.tr‘den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire
Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta veya diğer kanallardan yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi
içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz sorumlu değildir.

İSTENİLEN BELGELER

1-Başvuru formu. (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.(e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4- KPSS Sınav Sonuç Belgesi.

5- Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar

6- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
8- 1 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)
9- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim
listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi)
iş günü içerisinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sayfası yayımlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran
olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu
ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili
bilgilerin www.ikcu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim
etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler
için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Reklam

İLETİŞİM

Adres : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Kat:1 Balatçık
Çiğli/İZMİR
Telefonlar : 0232 329 3535

Dahili: 1364-1370-1372

 

Katip Çelebi Üniversitesine Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*