Reklam

Kâtip Çelebi Üniversitesine Bilişim Personel Alımı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 7(yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır

Reklam

Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait
KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı ile Alımlar Yapacağı Açıklandı.  Başvurular 26.10.2022 ile 24.11.2022 tarihleri arasında

Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Kâtip Çelebi Üniversitesine Bilişim Personel Alımı 

Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı

ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait
KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS
puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin
yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan
adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli
pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli
ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3
yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü

maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde
bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge
olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi
veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı,
çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim
kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)
e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu
bulunmamak,
g) Süresi içinde başvurmak. 

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER 
Y1 – KIDEMLİ YAZILIMCI (3 Kişi – 3,0 Katına Kadar)
1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi
sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım
prensipleri vs.),
4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme
yapabilmelidir.
6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması
ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme
konusunda deneyimli olmalıdır.
11. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.
12. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
13. Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmalıdır.
14. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
15. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
16. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
17. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

18. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
Y2 – BACK-END YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi – 2,0 Katına Kadar)
1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi
sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım
prensipleri vs.)
4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
5. Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmalıdır.
6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması
ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme
konusunda deneyimli olmalıdır.
11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
15. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.
16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
Y3 – FRONT-END YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi – 2,0 Katına Kadar)
1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2. Asp.Net MVC hakkında tecrübe sahibi olmalıdır.
3. Bootstrap 5 hakkında tecrübe sahibi olmalıdır.
4. Responsive arayüz hazırlamada tecrübeli,
5. Tercihen VueJS, ReactJS, AngularJS frameworklerinden birinde uzman,
6. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve
geliştirme yapabilmelidir.
7. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
8. Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmalıdır.
9. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje
geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
410. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
11. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
12. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
13. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
14. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.
15. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir. 

Reklam

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 

Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı
Başvurular 26.10.2022 ile 24.11.2022 tarihleri arasında https://bilisimbasvuru.ikc.edu.tr
adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Son başvuru tarihi 24.11.2022 saat
17:30’dur. Başvurulan pozisyona ait aranan şartlar için Başvuru İçin İstenilen Belgeler
başlığında belirtilen belgeler başvuru sisteminde ilgili alanlara yüklenecektir. Başvuru için
gerekli belgeler yüklendikten sonra “Başvuruyu Tamamla” butonunu kullanarak başvuru işlemi
tamamlanacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, faks veya posta yolu ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda
belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

Başvuru için İstenilen Belgeler  

1. Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı Fotoğraflı Başvuru Formu
2. Özgeçmiş
3. Onaylı Mezuniyet Belgesi : E-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren mezuniyet
belgesi veya Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
4. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler : E-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR
kodunu içeren SGK Hizmet Dökümü ya da kamu personeli için hizmet belgesi
5. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler : Çalışma Belgesi (Özel sektör tecrübeliler için
yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge)
6. En Az İki Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler : Yazılım dilinin açık olarak
belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da
yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi ya da sınav ile alınmış
doğrulanabilir sertifika ya da doğrulanabilir katılım belgesi
7. Varsa KPSS Sonuç Belgesi
8. Varsa Yabancı Dil Belgesi
9. Adli Sicil Belgesi : Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı
kabul edilmektedir.
10. Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge : QR kodunu içeren EDevlet çıktısı kabul edilmektedir. 

Reklam

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının
%70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate
alınır) ile yabancı dil puanının %30’unun (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen

adayın yabancı dil puanı 0(sıfır) olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya
göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı
sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın
bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır. Sınava girecek adaylar
25.11.2022 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim
veya tebligat yapılmayacaktır. 

SINAV KONULARI, ŞEKLİ, SINAV TARİHİ VE YERİ 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı Sınav soruları başvurduğu pozisyonun özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.
Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır.
Yazılı sınav 29.11.2022 tarihinde saat 13:30’da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde (Balatçık
Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası
1. Kat) yapılacaktır. 

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli
Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı
derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak
değerlendirilecektir. 

SINAV SONUÇLARININ İLANI
Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar, 30.11.2022 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan
edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

ÜCRET
Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)
bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen
katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme
düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

DİĞER HUSUSLAR
Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da
belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum
ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
İlan olunur. 

Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı

Duyuruya İlişkin Dosyaları İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*