Reklam

Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 5 (beş) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Reklam

Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı, Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 5 (beş) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. BAŞVURU TARİHLERİ: 18.07.2022 – 19.08.2022 arasında 

Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı

ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS)
ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz
etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel
şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar
arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim
personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a)Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya
aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript
belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı
yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim
kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)
e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir
durumu bulunmamak,
g) Süresi içinde başvurmak.
ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
Y1 – KIDEMLİ YAZILIMCI (1 Kişi – 3,0 Katına Kadar)
Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı, 1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında
bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım
prensipleri vs.),
4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve
geliştirme yapabilmelidir.
6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb.) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans
çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje
geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
11. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.
12. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
13. Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmalıdır.
14. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
15. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
16. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
17. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
18. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
Y2 – BACK-END YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi – 2,0 Katına Kadar)
Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı, 1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında
bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım
prensipleri vs.)
4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
5. Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmalıdır.
6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb.) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans
çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje
geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
15. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.
16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
Y3 – FRONT-END YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi – 2,0 Katına Kadar)
Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı, 1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2. Asp.Net MVC hakkında tecrübe sahibi olmalıdır.
3. Bootstrap 5 hakkında tecrübe sahibi olmalıdır.
4. Responsive arayüz hazırlamada tecrübeli,
5. Tercihen VueJS, ReactJS, AngularJS frameworklerinden birinde uzman,
6. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve
geliştirme yapabilmelidir.
7. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
8. Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmalıdır.
9. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje
geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
10. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
11. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
12. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
13. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
14. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 

Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı, Başvurular 18.07.2022 ile 19.08.2022 tarihleri arasında https://bilisimbasvuru.ikc.edu.tr
adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19.08.2022 saat 17:30’dur.
Başvurulan pozisyona ait aranan şartlar için Başvuru İçin İstenilen Belgeler başlığında belirtilen
belgeler başvuru sisteminde ilgili alanlara yüklenecektir. Başvuru için gerekli belgeler
yüklendikten sonra “Başvuruyu Tamamla” butonunu kullanarak başvuru işlemi tamamlanacaktır.
Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, faks veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun
olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
Başvuru için İstenilen Belgeler
1. Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı, Fotoğraflı Başvuru Formu
2. Özgeçmiş
3. Onaylı Mezuniyet Belgesi: e-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren
mezuniyet belgesi veya Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı
sureti.
4. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler: e-Devlet üzerinden temin edilebilecek
QR kodunu içeren SGK Hizmet Dökümü ya da kamu personeli için hizmet belgesi
5. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler: Çalışma Belgesi (Özel sektör tecrübeliler
için yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge)
6. En Az İki Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler: Yazılım dilinin açık olarak
belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da
yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi ya da sınav ile alınmış
doğrulanabilir sertifika ya da doğrulanabilir katılım belgesi
7. Varsa KPSS Sonuç Belgesi
8. Varsa Yabancı Dil Belgesi
9. Adli Sicil Belgesi: Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren e-Devlet
çıktısı kabul edilmektedir.
10. Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge: QR kodunu
içeren e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı, Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’unun (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz
etmeyen adayın yabancı dil puanı 0(sıfır) olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı
aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla
adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır. Sınava girecek adaylar
24.08.2022 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır.
SINAV KONULARI, SINAV TARİHİ VE YERİ
Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı, Sınav soruları başvurduğu pozisyonun özel şartlarında belirtilen tüm konuları
kapsayacaktır.
Yazılı sınav 01.09.2022 tarihinde saat 13:30’da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde
(Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No: 33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller
Yüksekokulu Binası 1. Kat) yapılacaktır.
SINAV ŞEKLİ
Yapılacak sınavlar yazılı olarak yapılacaktır.
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı, Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların
Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai
başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak
değerlendirilecektir.
SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar, 05.09.2022 tarihinde personel.ikcu.edu.tr
sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
ÜCRET
Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı, Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında
belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında
sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
DİĞER HUSUSLAR
Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı, Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da
belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum
ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
İlan olunur. 

Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilişim Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*