Reklam

Karabük Üniversitesi Personel Alımı

KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 53 (elli üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Karabük Üniversitesi Personel Alımı, Kamu üniversitesine personel  Alımı, Duyuruldu. 53 (elli üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır. Başvurular 15- 29 nisan 2022 arasında yapılacaktır,

Karabük Üniversitesi Personel Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Destek Personeli, Koruma Güvenlik Görevlisi, Alımı, Duyuruldu.  

Reklam

Karabük Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?  

Karabük Üniversitesi Personel Alımı

Karabük Üniversitesi Personel Alımı

Karabük Üniversitesi Personel Alımı

1- Destek Personeli, Alımı,  Kadın/Erkek 

Aranan Nitelikler 

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.
• Üniversitemizin iç ve dış
mekanlarında temizlik hizmetleri
yapılacaktır.
• Vardiyalı sistemde çalışmaya ve
temizlik görevini yapmaya engel
sağlık sorunu bulunmamak.
• Son başvuru tarihi itibarıyla 35
(otuz beş) yaşını doldurmamış
olmak.
• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde
görev yapılabilecektir.  

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ortaöğretim kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.
• Üniversitemizin iç ve dış
mekanlarında temizlik, basit bakım
ve onarım, ısıtma-soğutma vb.
iklimlendirme hizmetleri, dağıtım
ve taşıma hizmetleri, peyzaj bakım,
budama, sulama, çim biçme gibi
görevler yapılacaktır.
• Son başvuru tarihi itibarıyla 35
(otuz beş) yaşını doldurmamış
olmak.
• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde
görev yapılabilecektir.

Reklam

 

2- Koruma Güvenlik Görevlisi, Alımı, Kadın/Erkek 

Aranan Nitelikler  

Güvenlik, Güvenlik ve Koruma,
Özel Güvenlik ve Koruma,
Savunma ve Güvenlik, İstihbarat,
Kamu Güvenliği ve Asayişin
Sağlanması ön lisans
programlarının birinden mezun
olmak.
• Geçerlilik süresi dolmamış silahlı /
silahsız özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak.

5188 Sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 10.
maddesinde belirtilen şartları
taşımak.
• Son başvuru tarihi itibarıyla
35 yaşını doldurmamış olmak.
• Gece– gündüz, iç– dış mekanda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel
durumu bulunmamak.
Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde
görev yapılabilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

• Güvenlik, Güvenlik ve Koruma,
Özel Güvenlik ve Koruma,
Savunma ve Güvenlik, İstihbarat,
Kamu Güvenliği ve Asayişin
Sağlanması ön lisans
programlarının birinden mezun
olmak.
• Geçerlilik süresi dolmamış silahlı /
silahsız özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak.
• 5188 Sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 10.
maddesinde belirtilen şartları
taşımak.
• Son başvuru tarihi itibarıyla 35
yaşını doldurmamış olmak.
• Gece– gündüz, iç– dış mekanda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel
durumu bulunmamak.
• Eflani Meslek Yüksekokulunda
görev yapılacaktır.
• İhtiyaç olması halinde
Rektörlüğümüze ait diğer
birimlerde de görev
yapılabilecektir.

Güvenlik, Güvenlik ve Koruma,
Özel Güvenlik ve Koruma,
Savunma ve Güvenlik, İstihbarat,
Kamu Güvenliği ve Asayişin
Sağlanması ön lisans
programlarının birinden mezun
olmak.
Geçerlilik süresi dolmamış silahlı /
silahsız özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak.
• 5188 Sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 10.
maddesinde belirtilen şartları
taşımak.• Son başvuru tarihi itibarıyla 35
yaşını doldurmamış olmak.
• Gece– gündüz, iç – dış mekanda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel
durumu bulunmamak.
Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde
görev yapılabilecektir. 

Karabük Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

1-Karabük Üniversitesi Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak,
2- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,
3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve
ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının,
başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması
gerekmektedir.
6- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
7- Askerlikle ilişiği bulunmamak.
8- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan
tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Koruma ve Güvenlik
görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına
İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli
sağlık kurulu raporu istenecektir.)
9- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil)
vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.
10- Destek personeli (temizlik hizmetleri) pozisyonu için, Üniversitemizin tüm
yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu
bulunmamalıdır.
11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması
ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar
hakkında arşiv araştırması, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için ise güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile
sözleşme imzalanacaktır.
12- Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde
hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.

Reklam

Karabük Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

Karabük Üniversitesi Personel Alımı, Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün
içerisinde (mesai saati bitimine kadar) basvuru.karabuk.edu.tr adresinden “e-devlet ile giriş”
veya “yeni kullanıcı” butonu kullanarak online olarak yapacaklardır.
Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ile yapılan, nitelikleri uygun olmayan
adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme
alınmayacaktır.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla
pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Karabük Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru Başlangıç : 15.04.2022 (Mesai Başlangıcı)
Karabük Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru Bitiş : 29.04.2022 (Mesai Bitimi)
Başvuru Adresi : https://basvuru.karabuk.edu.tr/

Advertisement. Scroll to continue reading.

Karabük Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

1- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
2- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-devletten temin edilebilir, sorgulama
kodu net ve okunur olmalıdır.)
3- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
4- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e devletten temin edilebilir).
5- Adli Sicil Kaydı (e-devletten temin edilebilir).
6- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel
güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi.

Karabük Üniversitesi Personel Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*