Reklam

Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alımı

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 58 (elli sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır

Reklam

Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alımı ,

Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel AlımıKarabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alımı

Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alımı

Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alımı

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1-Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alımı  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak,
2- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,
3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSSP3, Ön
lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
6- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
7- Askerlikle ilişiği bulunmamak.
8- Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin/sertifikaların ilan başlangıç tarihinden
önceye ait olması gerekmektedir.
9- Nitelikler kısmında istenilen sertifikalar Devlet Üniversiteleri veya kamu
kurum/kuruluşlarından alınmış olmalıdır. Özel kuruluşlardan veya internetten alınan sertifikalar
kabul edilmeyecektir.
10- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan
tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)
11- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil)
vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.
12- Destek personeli pozisyonu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış
mekanlarda çalışabilmesine engel bir durumu bulunmamalıdır.
13- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar
hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile sözleşme
imzalanacaktır.
14- Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde
hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
15- Herhangi bir eğitim kurumunda örgün öğrenim kapsamında öğrenci olmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alımı Başvurular https://personel.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=S&id=2232&BA=index.aspx Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün
içerisinde Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurarak
yapacaklardır.
Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ile yapılan, nitelikleri uygun olmayan adayların
başvuruları ile faks veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla
pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Başvuru Başlangıç : 26.09.2022 (Mesai Başlangıcı)
Başvuru Bitiş : 10.10.2022 (Mesai Bitimi)
Başvuru Adresi : Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Demir
Çelik Kampüsü, Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez
Karabük. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

1- Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Formu. (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.) (Fotoğraflı ve
imzalı), (İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır).
2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
4- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup,
sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
5- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devletten temin edilebilir).
7- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten temin edilebilir).
8- SGK Hizmet Dökümü (SGK belgesi istenen pozisyonları için) (e-Devletten temin
edilebilir).
9- Unvan için aranan nitelikler kısmında istenilen diğer belgeler

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alımı 2020 KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına göre hak kazanan aday
www.karabuk.edu.tr adresinden ilan edilecek, ilan edilen kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday
belirlenecektir. (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet
tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.)
Alım sürecine ilişkin tüm duyurular Üniversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinden
ayrıca ilan edilecektir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan
şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
İlanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6. maddesi gereğince “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.
Başvuruya ilişkin sonuçlar son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilan
edilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alımı  Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*