Reklam

Kamuya Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek 12 Bilişim Personeli Alımı Duyuruldu.

Reklam
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam
Reklam

Kamuya Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 12 Bilişim Personeli  Alımı Yapılacağı Açıklandı. Başvurular 17/10/2022 – 31/10/2022 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar

Kamuya Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Kamuya Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

1) BAŞVURU ŞARTLARI
A – GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı
için başvuru yapabilirler.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, üç katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl, ücret tavanı
4 (dört) katını geçmeyecekler için en az 8 (sekiz) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki
tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı
Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.

B – ÖZEL ŞARTLAR
Bakanlığımız resmi internet adresinde https://www.aile.gov.tr/, Kariyer Kapısı
(www.kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yayımlanmaktadır.

2) İSTENİLEN BELGELER
a) Fotoğraflı özgeçmiş belgesi,
b) Lisans eğitimini yurtdışında tamamlanmış olanların diploma denklik belgesinin onaylı
örneği,
c) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir
belge,
• Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge,
• Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,
İstenilen hizmet süresinin tek bir belgeyle sağlanmaması halinde birden fazla belge
sunulabilecektir.
ç) GENEL ŞARTLAR başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama
dilini bildiğini gösterir belge, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı
lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan
programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama
dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi
belgeler kabul edilir),
d) ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler
(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

3) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

Kamuya Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Başvurular dijital ortamda 17/10/2022 – 31/10/2022 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar
alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/
Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden
başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
Adaylar birden fazla pozisyona başvurabilecektir.

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Kamuya Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2020
veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P3 puanının yüzde
yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak
değerlendirilecektir) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek
puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 (on) katı aday sözlü sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.aile.gov.tr adresinde ilan
edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati,
sözlü sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.
Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacaktır.
Sonuçlar www.aile.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.

5) SINAV KONULARI
Kamuya Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Sınav soruları başvurduğu pozisyonun özel şartlarda belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

6) ÜCRET Kamuya Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin
altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

7) DİĞER HUSUSLAR
Kamuya Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5
(beş) yıl süreyle geçerlidir.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu
istenebilecektir. Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava
girip başarılı olan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe
alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem
yapılacaktır.
Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.  

Kamuya Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ    

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*