Reklam

Kamu Kurumuna Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda istihdam edilmek 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Reklam
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam
Reklam

Kamu Kurumuna Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı,  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna Bilişim Personeli Alımı Yapılacağı İlanı Yayınlandı. Başvurular 17-25 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak olup son
başvuru tarihi 25 Ekim 2022 saat 18.00’dir

Kamu Kurumuna Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Kamu Kurumuna Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Kamu Kurumuna Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli
ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli
Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2020 veya 2021 KPSSP3 puanının yüzde
yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak en yüksek puandan
başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı
alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun
10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek uygulama sınavı sırasına göre yapılacak
yerleştirme ile 2 adet yazılım geliştirme uzmanı, 1 adet sistem ve ağ uzmanı olmak üzere toplam 3
(üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

1. Başvuru Şartları 

1- a) Genel Şartlar
Kamu Kurumuna Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Sözleşmeli Bilişim Personeli adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları
gerekmektedir.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz
olmak.
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak.
ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle, yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu
sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi
konusunda aylık sözleşme ücret tavanının iki katını geçmeyecekler için (bu maddenin c fıkrasında
belirtilen bölümlerden mezun olanlar) en az 3 yıllık, diğerleri için (bu maddenin b fıkrasında
belirtilen bölümlerden mezun olanlar) en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki
tecrübe süresinin hesaplanmasında adayın lisans mezuniyet tarihinden sonrasındaki hizmetleri
dikkate alınacaktır. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı
Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik
kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen
hizmet süreleri dikkate alınır).
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

1- b) Özel Şartlar
Kamu Kurumuna Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.
Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 Kişi-Tam Zamanlı)
a) React, Redux ve NodeJs ortamından en az 1 yıl kod geliştirmiş olmak,
b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak,
c) Yazılım tasarım örüntülerini etkin olarak kullanabilmek,
ç) İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinden (MySQL, Oracle, PostgreSQL vb.) en az
birisini iyi derecede bilmek,
d) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
e) Web Servisleri teknolojilerini iyi derecede bilmek,
f) Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, Git vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,
g) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli
olmak) ğ) Takım çalışmasına yatkın olmak.
Tercihen;
a) Java teknolojilerine (Spring, Hibernate vs.) hakim olmak ,
b) PHP ve PHP Framework (Laravel) bilgi sahibi olmak,
c) Frontend yazılım geliştirme hakkında bilgi sahibi olmak,
ç) Temel düzeyde Unix komutlarına hakim olmak,
Sistem ve Ağ Uzmanı (1 Kişi-Tam Zamanlı)
a) Vmware sanallaştırma platformları konusunda tecrübe sahibi olmak,
b) Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019) kurulum, bakım,
izleme, yapılandırma, güncelleme konularında tecrübe sahibi olmak,
c) Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum,
konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
ç) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında kurulum, güncelleme, sorun çözme,
performans artırımı, güvenlik, loginceleme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
d) Antivirüs, Antispam, Mail Security ve Sandbox analizi konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
e) Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM , Netapp, Dell) ürünlerinden en az birinde, veri
yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,
f) Replication, Backup and Recovery konularında tecrübe sahibi olmak,
g) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Ağ mimarileri, Data Center Mimarileri, ağ yönetimi, kenar anahtar ve omurga anahtar
yapılandırması, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve
deneyim sahip olmak,
h) Sızma ve stres testleri, şifreleme, güvenlik duvarı, saldırı önleme sistemleri, zafiyet
tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
Tercihen;
a) MCSA: Windows Server 2012, MCSA: Windows Server 2016, MCSE: Core
Infrastructure sertifikalarından en az birine sahip olmak
b) Geçerli Linux LPIC-1 veya LPIC-2 sertifikasına sahip olmak,
c) Geçerli Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,
ç) VMware Certified Associate, VMware Certified Professional, VMware Certified
Advanced Professional sertifikalarından birine sahip olmak,

2. Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi 

Kamu Kurumuna Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Başvurular sadece Kurumumuzun https://basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden
alınacaktır. Başvuruda https://basvuru.ayk.gov.tr adresine bulunan başvuru formunun eksiksiz
doldurulması ve 3. maddede belirtilen “Başvuruda istenen belgelerin” eksiksiz sisteme
yüklenmesi gerekmektedir. Başvurular 17-25 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak olup son
başvuru tarihi 25 Ekim 2022 saat 18.00’dir. Posta veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi
olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar
sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebileceklerdir. Birden fazla seçim
yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. Başvuruda İstenen Belgeler 

a) Kamu Kurumuna Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı  Fotoğraflı başvuru formu (https://basvuru.ayk.gov.tr adresinden eksiksiz doldurulacak)
b) Diploma/ mezuniyet belgesinin fotokopisi veya e-Devletten alınan ve doğrulama kodu
bulunan mezun belgesi, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin
onaylı örneği (pdf.)
c) T.C. Kimlik Kartı/ Nüfus cüzdanı fotokopisi, (pdf.)
ç) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-Devlet ile alınabilir.)
d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet ile alınabilir.)
e) 2020 veya 2021 yıllarına ilişkin KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu
bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3
puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı
veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren
üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz
etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
g) Genel şartlar (ç) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-Devletten
alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi
gösteren belge olarak kabul edilecektir.)
ğ) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini
bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),
h) Başvurulan pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen belgeler.
4. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması
a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan
KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı
esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.
b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon
sayısının 10 (on) katı kadar aday uygulama sınavına çağırılacaktır.
c) Uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi www.ayk.gov.tr internet
adresinden ve @TcYuksekKurum resmi twitter hesabından adaylara ilan edilecektir. Ayrıca
adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
5. Sınav Konuları, Yeri, Tarihi ve Değerlendirilmesi
a) Uygulama sınavında adaylar başvurdukları pozisyon için bu ilanda belirtilen “Başvuru
Özel Şartları” bölümünde yer alan konulardan sınava tâbi tutulacaklardır.
b) Uygulama sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak üzere sınav başarı sırası
oluşturulacaktır.
ç) Uygulama sınavı 28-29 Kasım 2022 tarihlerinde, saat 10.00’da Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumunda (Ziyabey Caddesi Nu.19 Balgat/ANKARA) gerçekleştirilecektir.
6. Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması ve Atama
a) Yerleştirme sonuçları, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer
hususlar Kurumumuzun www.ayk.gov.tr internet adresinden ve @TcYuksekKurum resmi twitter
hesabından adaylara ilan edilecektir.
b) İlan edilen pozisyon adedi kadar adayın ataması yapılacaktır. Son adayların puanlarının
eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce
olan adaya öncelik verilecektir

c) Kamu Kurumuna Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı  Asil aday sayısı kadar aday yedek olarak belirlenecek olup atanmaya hak kazanan
ancak; süresi içinde geçerli başvuru yapmayanlar, ataması yapılıp da çeşitli nedenlerle ayrılanlar,
ataması yapılıp göreve başlamayan, ataması iptal edilen adayların boşalan pozisyon unvanlarına
yedek aday listesindeki sıraya göre 6 ay içerisinde atama yapılacaktır.

7. Ücret
Kamu Kurumuna Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Aylık sözleşme brüt ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin
(b) bendine göre istihdam edilenler için aylık sözleşme ücret tavanının 2 katı ile 4 katı arasında
olacaktır. Ancak; Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya
yetkilidir.

8. Diğer Hususlar
Kamu Kurumuna Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise
bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 Kamu Kurumuna Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı için Başvuru Kılavuzuna 

DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*