Reklam

Kamu İhale Kurumu Personel Alımı

Kamu İhale Kurumu Personel Alımı Olacağı İlan Üzerinden Duyuruldu. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Kamu İhale Kurumu Personel Alımı, Yapılacaktır.

Kamu İhale Kurumu Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

Kamu İhale Kurumu Personel Alımı, Kamu İhale Kurumunda istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, Kurumumuz tarafından 10-11-
12 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak sınav sonuçlarına göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere; aşağıda I/B bölümünde özel şartlar tablosunda gösterilen 5 (beş) pozisyon unvanı için toplam 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır Kamu İhale Kurumu Personel Alımı,

Kamu İhale Kurumu Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) Kamu İhale Kurumu Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) (2) nci maddede belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,
fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile
istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece aylık brüt
sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.),
4) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, her bir pozisyon için aşağıda yer alan özel şartlar tablosundaki
mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde
bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları
kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
6) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup, yoğun iş
temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak.
7) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu
bulunmamak. Kamu İhale Kurumu Personel Alımı,

B-ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

Kamu İhale Kurumu Personel Alımı, Başvuru yapılacak her bir pozisyon için aşağıda özel şartlar tablosunda belirtilen nitelikleri taşımak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

1-) Kıdemli Uygulama Geliştirici, Hakkında Nitelikler

Kamu İhale Kurumu Personel Alımı, Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye
sahip olmak (Tercihen 3 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını
belgelemek*),
 Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmak kaydıyla, VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,
 Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, REDIS,
XML, HTML, Javascript konularında deneyimli olmak,
 Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Windows Active Directory konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi
olmak,
 MS-SQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction konularına hâkim)
olmak,
 .NET platformuna hâkim, WCF, WPF, WinForms, ASP.NET WebForms, .NET Core
konularında deneyimli olmak,
 Web servisleri REST, SOAP, XML, JSON, WEB API konularında bilgi ve tecrübe sahibi,
 Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama
geliştirme konularına hâkim olmak.
Tercihen;
 PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı
projelerde görev almış olmak. Kamu İhale Kurumu Personel Alımı,

5 yıllık mesleki tecrübe

Advertisement. Scroll to continue reading.

2-) Uygulama Geliştirici, Hakkında Nitelikler

 Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye
sahip olmak,
 Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmak kaydıyla, VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,
 Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript
konularında deneyimli olmak,
 Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Windows Active Directory konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi
olmak,
 MS-SQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction konularına hâkim)
olmak,
 .NET platformuna hâkim, Windows Servisleri, XML Web Servisleri ve WEB API
konularında deneyimli olmak,
 .NET platformuna hâkim, WCF, WPF, WinForms, ASP.NET WebForms, .NET Core
konularında deneyimli olmak,
 Web servisleri REST, SOAP, XML, JSON, WEB API konularında bilgi ve tecrübe sahibi,
 Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama
geliştirme konularına hâkim olmak.
Tercihen;
• Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Sertifikası sahibi olmak.

Reklam
  • 3 yıllık mesleki tecrübe

3-) İş Zekâsı Uzmanı (Veri Mühendisi), Hakkında Nitelikler

Veri mühendisliği (veri toplama, temizleme, dönüştürme, veri ambarı oluşturma, veri
modelleme ve veri analitiği) konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
 Veritabanı oluşturma, normalizasyon ve denomarlizasyon konularına hakim,
 Veri yapılarına ve veri tiplerine hakim
 OLTP ve OLAP veritabanlarını bilen
 İleri düzey SQL | DDL, DQL, DML, DCL and TCL bilgisine sahip,
 SQL performansı konusunda bilgi sahibi,
 ETL süreçlerine hâkim, SSIS paketleri ile çalışmış,
 Veri ambarı modellerini bilen ve veri ambarı oluşturmuş,
 SSAS küp modellemesi yapmış (Multi dimensional ve Tabular), deploy ve process etmiş,
 Dimension ve Fact kavramlarını bilen,
 Veri doğrulama, veri tutarlılığı ve bütünlüğü konularında çalışmış,
 Analitik bakış açısına sahip, problem çözme becerisi gelişmiş, çözüm odaklı düşünen,
Tercihen
 Kurumsal Veri Sözlüğü, İş Sözlüğü konularında çalışmış

  • 3 yıllık mesleki tecrübe

4-) İş Zekâsı Uzmanı (Veri Analizi ve Raporlama), Hakkında Nitelikler

 Raporlama ve veri analizi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
 Bir İş Zekâsı aracıyla çalışmış/yönetimini yapmış,
 İleri seviyede Ms Excel kullanan, etkin raporlama yapabilen,
 Microsoft Power BI Desktop uygulamasına hakim,
 SQL sorgulama diline hakim, DAX ve MDX ile çalışmış,
 İş süreçleri ile veri arasında ilişki kurabilen,
 Veri ile doğru grafik türlerini eşleştirebilen,
 Mobile Report Publisher, MS Report Builder ile çalışmış,
 KPI, Dashboard, Paginated Report, Mobile Report, Power BI Report ile veri
görselleştirmiş,
 Harita raporlar yapmış, vektörel ve tile haritalar ile çalışmış,
 Power View, Power Pivot, Power Query kavramlarını bilen,
 Data Model, Data Source, Dataset gibi kavramları bilen,
 Analitik bakış açısına sahip, problem çözme becerisi gelişmiş, çözüm odaklı düşünen,
Tercihen
 Html, CSS, Javascript, D3.js, SVG bilgisi olan

  • 3 yıllık mesleki tecrübe

5-) Ön Yüz Geliştiricisi, Hakkında Nitelikler

 Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, süreç analizi, iş analizi, sistem test, proje
yönetimi veya kalite yönetimi konuları ile bu süreçlerin yönetimi konusunda, en az 3 yıllık
mesleki tecrübeye sahip olmak,
 Dijital tasarım alanlarında deneyimi olan (2D/3D içerikler, banner, email, broşür vb.)
 Adobe Photoshop vb. UI tasarım programları konusunda yetkinlik sahibi olan
 HTML5 / CSS3 / UX deneyimine sahip olmak,
 Jquery bilgisine sahip olmak,
 AngularJS, ReactJS, NodeJs, Webpack, VueJs gibi teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmak,
 Adobe Creative Cloud gibi tasarıma yönelik yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,
 Responsive arayüz hakkında bilgi sahibi olmak,
 Stylus, Sass veya Less gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
 Bootstrap, Foundation veya herhangi bir CSS framework hakkında bilgi sahibi olmak,
 Farklı tarayıcılar, işletim sistemleri ve cihazlar arası uyumluluk problemleri hakkında bilgi
sahibi olmak,
 Microsoft WPF uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,
 MVC mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak.

Reklam
  • 3 yıllık mesleki tecrübe

* Büyük ölçekli bilgi işlem biriminin belirlenmesinde 375 Sayılı KHK’nın Ek 6 ncı maddesindeki kriterler esas alınacaktır.

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Kamu İhale Kurumu Personel Alımı, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarına ait diploma denklik
belgesi veya www.turkiye.gov.tr adresindeki e-Devlet uygulaması üzerinden alınan ve üstündeki barkod numarası
ile doğruluğu teyit edilebilen “Yükseköğretim Mezun Belgesi” (Kariyer Kapısı Platformu üzerinden temin edilecek
olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.),
2) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi (2020 veya 2021 yılı KPSSP3 puanı olmayan veya
belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak kabul edilecektir.) (Kariyer Kapısı Platformu üzerinden
temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.),
3) Son beş yıl içinde yapılmış bulunan İngilizce dilinde yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge (Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı ya da bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan
ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge – Yabancı dil puanı olmayan ve/veya
üstündeki barkod numarası veya onay kodu ile doğruluğu teyit edilebilen belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil
puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilecektir.) (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) belgesi Kariyer Kapısı
Platformu üzerinden temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.),
4) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Belge olarak öğrenilen programlama
dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım
sertifikaları gibi belgeler kabul edilecektir.),
5) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar
sınavla alınmış olmalıdır.),
6) Çalışma sürelerini gösteren belgeler (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti
sonrasındaki süreler dikkate alınacak olup, söz konusu sürelerin belirlenmesinde; aday tarafından ibraz edilen SGK
barkodlu hizmet dökümü ve/veya ilgili kuruma ait çalışma belgesinde, adayın bilişim alanında çalıştığını gösteren
unvan, unvan kodları ve süreler esas alınacaktır.),
7) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim
durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında PDF ya da JPEG formatında
“Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir,
8) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Kariyer Kapısı Platformu üzerinden temin edilecek
olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.),
9) Adli Sicil Kaydı Belgesi (Kariyer Kapısı Platformu üzerinden temin edilecek olup, ayrıca sisteme
yüklenmeyecektir.),
10) Son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf,

Reklam

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Kamu İhale Kurumu Personel Alımı, Başvurular 5 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Eylül 2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Tüm
başvurular elektronik olarak alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar sınava katılabilmek için; e-Devlet (Kamu İhale Kurumu – Kariyer Kapısı) veya Kariyer
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacaktır.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru
yapılamayacaktır. Belirtilen gün ve saate kadar elektronik ortamda tamamlanmayan başvurular ile başvuru için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik ya da hatalı yüklenmiş başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin sonradan tamamlanmasıda mümkün olmayacaktır. (Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belgeeklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir.) Kamu İhale Kurumu Personel Alımı,

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Kamu İhale Kurumu Personel Alımı, Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (2020 veya 2021 yılı KPSSP3 puanı olmayan ve/veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile İngilizce dilinde yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanı olmayan ve/veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak dikkate alınır – Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) toplamı esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ilanda istihdam edileceği belirtilen her bir pozisyon için 10 (on) katı aday sınava çağrılacaktır. (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir.) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile adayların sınava gireceği tarih ve saate ilişkin bilgiler, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kamu İhale Kurumu Personel Alımı,

V. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Kamu İhale Kurumu Personel Alımı, Sınav; sözlü sınav usulünde, Kurumumuzun Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 Balgat/Ankara adresindeki hizmet binasında, 10-11-12 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacaktır. Kamu İhale Kurumu Personel Alımı,

VI. SINAV GİRİŞ BELGESİ

Kamu İhale Kurumu Personel Alımı, Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav giriş belgesi olarak; Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra “Başvurularım” ekranında yer alan “Bilgiler” bölümündeki “Aday Başvuru Bilgileri” formunun çıktısını alarak imzalamak suretiyle, bilahare duyurulacak olan sınav programı kapsamında sınav günü görevli personele ibraz etmek zorundadır. Adayların ayrıca sınava gelirken kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Kamu İhale Kurumu Personel Alımı,

VII. SINAV KONULARI

Kamu İhale Kurumu Personel Alımı, Sözlü sınavda adaylara, genel şartlar ile başvurulan pozisyon için özel şartlar tablosunda yer alan özel nitelikler bölümündeki konulara ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir. Kamu İhale Kurumu Personel Alımı,

VIII. SINAV SONUCU

Kamu İhale Kurumu Personel Alımı, Sınav sonuçlarını adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir. Ayrıca Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde asil aday sayısı kadar aday, yedek olarak belirlenecektir. Yedek aday belirlenmiş olması halinde, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları için sınavın geçersiz sayılması veya bu sebeple sözleşmenin iptal edilmesi, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde göreve başlanılmaması ya da bu hakkından vazgeçilmesi sebeplerinden biriyle boş kalan veya boşalan pozisyonlara, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, yedek adaylar arasından başarı sıralamasına göre yerleştirme yapılabilecektir. Kamu İhale Kurumu Personel Alımı,

IX. ÜCRET

Kamu İhale Kurumu Personel Alımı, Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre
istihdam edilenler için, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sözleşme ücret tavanının,
pozisyonlar itibariyle özel şartlar tablosunda belirtilen katlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak
Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Kamu İhale Kurumu Personel Alımı,

Advertisement. Scroll to continue reading.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: (312) 218 48 43
Faks : (312) 218 48 83

NOT : Kamu İhale Kurumu Personel Alımı, Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde
sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından
gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca,
gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
Sınava ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden ve Kariyer Kapısı
Platformu üzerinden ilgililere duyurulacaktır. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim
yapılmayacaktır. Kamu İhale Kurumu Personel Alımı,

 

Kamu İhale Kurumu Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*