Reklam

Kahramanmaraş Üniversitesine Personel Alımı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Birimlerine Çeşitli Mesleklerden Sözleşmeli Personeller Alınacak

Reklam

Kahramanmaraş Üniversitesine Personel Alımı,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre ve 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek (giderleri özel
bütçeden karşılanacak) üzere; Tekniker / Teknisyen / Destek Personeli / Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarında
toplam 12 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Kahramanmaraş Üniversitesine Personel Alımı için Meslek Dalları

Tekniker  Teknisyen Destek Personeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı Yapılacaktır.

Kahramanmaraş Üniversitesine Personel Alımı

Kahramanmaraş Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek herhangi bir vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak
– Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak
– Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış olmak)
– 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94
puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir
– Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak
– Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar
dahi atamaları yapılmayacaktır
– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
– 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu”
gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna
istinaden sözleşme imzalanacaktır
– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan
niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden
herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir

Kahramanmaraş Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi:

Advertisement. Scroll to continue reading.

– Aday 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla
13 den az olmaması (Boy ve kilo tespitini sağlık kuruluşundan belgelemek)
– 7/24 Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
– Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak
– Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına
sahip olmak (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik
süresinin dolmamış olması gerekir)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kahramanmaraş Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Kahramanmaraş Üniversitesine Personel Alımı, Başvurular; ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde sadece online olarak
https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen
veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular
geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan,
eksik bilgi / belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir (Online olarak yapılan başvurular için istenen
tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir)

Reklam
Reklam

Başvuru Başlangıç Tarihi: 01/11/2021
Başvuru Bitiş Tarihi: 15/11/2021

Kahramanmaraş Üniversitesine Personel Alımı için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Kahramanmaraş Üniversitesine Personel Alımı, Başvuru Formu (https://www.istiklal.edu.tr/pdb/belgeler-ve-formlar) adresinden temin edilecektir. Bilgisayar
ortamında doldurulup, ıslak imzalı olarak pdf formatında taratılıp tekrar sisteme yüklenecektir
– Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve
okunur bir şekilde olmalıdır)
– Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır)
– Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
– Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)
– Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/sertifika
– 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır)
– Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı)
– Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*