Reklam

Kafkas Üniversitesine Eski Hükümlü İşçi Alımı

Üniversiteye Eski Hükümlü İşçi Alımı, Yapılacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Kafkas Üniversitesine Eski Hükümlü İşçi Alımı,  Üniversiteye Eski Hükümlü İşçi Alımı, Yapılacağı Açıklandı.

Aşağıdaki ilan yazımız içindeki İŞKUR linkten üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz…..Başvurular 23/01/2023–27/01/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

 

Kafkas Üniversitesine Eski Hükümlü İşçi Alımı, İçin Şartlar ve Nitelikler Nelerdir ?

Üniversiteye Eski Hükümlü İşçi Alımı, Üniversitemizin çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere Sağlık Araştırma ve Uygulama
Merkezi (Hastanesi) ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kadrosuna 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunun 4/D maddesi kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde
Engelli Sürekli İşçi ve Kamu Kurum Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede
Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Eski Hükümlü Sürekli İşçi alımı
yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak, İŞKUR
hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında
yapılacaktır. Üniversiteye Eski Hükümlü İşçi Alımı,

 

Kafkas Üniversitesine Eski Hükümlü İşçi Alımı

1-) Temizlik Görevlisi (Engelli), Hakkında Nitelikler

 • Üniversiteye Eski Hükümlü İşçi Alımı, NOTER KURASI + SÖZLÜ SINAV
 • *En az ilköğretim en çok ön lisans mezunu olmak,
  *Engelli sağlık kurulu raporuyla en az %40 engelli
  olduğunu belgelemek.
  *KARS il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor
  olmak,
  *Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış 40
  yaşını doldurmamış olmak (23.01.1983 – 27.01.2005
  tarihleri arasında doğmuş olmak)
  *İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ataması
  yapılacaktır.

2-) Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü/TMY), Hakkında Nitelikler

 • Üniversiteye Eski Hükümlü İşçi Alımı, NOTER KURASI + SÖZLÜ SINAV
 • Üniversiteye Eski Hükümlü İşçi Alımı, *En az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok ön lisans
  mezunu olmak,
  *Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu
  olmadığını raporla belgelendirmek.
  *KARS il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor
  olmak,
  *Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya
  Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde
  Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında
  Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
  Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının
  (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya
  4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde
  tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul
  sayılmayacak şekilde yaralanan olmak ve
  belgelendirmek.
  * Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış 40
  yaşını doldurmamış olmak (23.01.1983 – 27.01.2005
  tarihleri arasında doğmuş olmak)
  *Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine
  ataması yapılacaktır. Üniversiteye Eski Hükümlü İşçi Alımı,

A) GENEL ŞARTLAR

1)Üniversiteye Eski Hükümlü İşçi Alımı, 2547 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
2)18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4)Temizlik Görevlisi (Engelli) için; Doğuştan yada sonradan herhangi bir nedenle bedensel,
zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle
toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve
korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan
kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu sağlık raporu ile
belgelendiren olmak,
5)Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü) için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı
suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı
suçlarından mahkum olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezası alan yada ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler,
denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendiren
olmak,
Üniversiteye Eski Hükümlü İşçi Alımı, Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlanan için; 21/06/1927 tarihli ve
1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/06/1927 tarihli 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek
Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının
sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yararlananlardan sağlık raporu ve terörle
mücadelede yararlandığını gösteren komutanlık yazısı ile belgelendiren olmak,

B) KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE KURA SONUCU

Temizlik Görevlisi (Engelli):
Üniversiteye Eski Hükümlü İşçi Alımı, Sınava alınacak asıl adayların listesi; Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün
gönderdiği ve başvuruda bulunanların tamamının yer aldığı listeleri ile öncelik hakkına sahip
olarak İş Kurumu tarafından gönderilenler arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı olarak
kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında da
yedek liste oluşturulur. Üniversiteye Eski Hükümlü İşçi Alımı,

Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü):
Üniversiteye Eski Hükümlü İşçi Alımı, Sınava alınacak asıl adayların listesi; Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün
gönderdiği ve başvuruda bulunanların tamamının yer aldığı listeleri ile öncelik hakkına sahip
olarak İş Kurumu tarafından gönderilenler arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı olarak
kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında da
yedek liste oluşturulur. Üniversiteye Eski Hükümlü İşçi Alımı,

Kura İşlemi:
Kura işlemi yönetmelik gereği noter huzurunda 08.02.2023 tarihinde Saat: 09.00 ve 11:00
saatlerinde Kafkas Üniversitesi Ahmet ARSLAN Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda
yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir. Ancak yoğunluk
olması halinde salonun kapasitesi dikkate alınarak kura çekimini izlemek üzere salona sınırlı
sayıda aday alınacaktır. Ayrıca kura çekimi üniversitemiz web sayfasından canlı olarak
yayımlanacaktır.
Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim www.kafkas.edu.tr
internet adresinden ilgililere duyurulacak ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 •  BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

 • İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR ? 

  İŞKUR İş İlanı Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

  Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Yazınız ,Çıkan ilanlara e- devlet şifresini ve ya  şifrenizi girerekten başvuru yapabilirsiniz. Başvurular 23/01/2023–27/01/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.    

Kafkas Üniversitesine Eski Hükümlü İşçi Alımı

C) İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 6 adet vesikalık fotoğraf
3. İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4.Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5.Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul
edilecektir.)
6. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu
E- devlet çıktısı kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik durumlarını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu Edevlet çıktısı kabul edilecektir.)
8.Eski Hükümlü olarak atanmaya hak kazanan adayların mesleği yapmaya herhangi bir
engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Raporu
9.Engelli kadrosu için, adayların ilgili mevzuata göre en az %40 oranında engelli olduğunu
gösteren sağlık kurulu raporu,
10.Eski Hükümlü kadrosu için eski hükümlü belgesi veya malul sayılmayacak şekilde
yararlanan olduğunu gösterir sağlık raporu ve terörle mücadelede yararlandığı gösteren
komutanlık yazısı fotokopisini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

D) ATAMA İŞLEMLERİ

1. Kura sonucunda açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek aday
belirlenecektir. Kura ve sözlü sınav sonucunda belirlenen adayların ataması yapılanlardan
işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe
başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama
yapılabilecektir.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği
kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim
etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

E) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere,
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 • Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.
 • ***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam
Reklam
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*