Reklam

Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı

Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, Yapılacaktır.

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel
bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların
Ek 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara
karşılarında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, Alınacak Meslek Dalları

 • Büro Personeli,
 • Destek Personeli (Şoför),
 • Destek Personeli (Basit Bakım Onarım),
 • Destek Personeli (Basit Bakım Onarım),
 • Destek Personeli (Sıhhi Tesisatçı),
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
 • Programcı,
 • Spor Uzmanı (cankurtaran),
 • Sağlık Teknikeri,
 • Ebe,
 • Eczacı,
 • Teknisyen,
 • Diğer Sağlık Personeli,

Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, İçin Şartlar ve Nitelikler Nelerdir ?

1-) Büro Personeli, Hakkında Nitelikler

 • 1- Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi, Büro
  Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici
  Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan
  Kaynakları, Personel Yönetimi veya İnsan Kaynakları
  Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
  2- Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak,
  3- 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak
 • 1- Meslek Yüksekokulların Adalet Bölümünden mezun olmak,
  2- Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak,
  3- 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak
 • 1- Meslek Yüksekokulların Turizm ve Otel İşletmeciliği
  bölümünden mezun olmak,
  2- Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak,
  3- Belgelendirmek kaydıyla ön büro hizmetlerinde
  (resepsiyon) 1 (Bir) yıl tecrübeye sahip olmak,
  4- İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
  5- 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak.
 • 1- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun
  olmak,
  2- İlan tarihinden önce alınmış “Büro Yönetimi ve Sekreterlik
  Eğitimi” ve “Yönetici Asistanlığı Eğitimi” sertifikasına sahip
  olmak,
  3- Belgelendirme kaydıyla (SGK ve MEB Hizmet Dökümü) Milli
  Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları ile Yükseköğretim
  kurumlarında en az 1 yıl süre ile çalışmış olmak.
  4- İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
  5- 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak.
  6- Cinsiyeti Kadın olmak.
 • 1- Üniversitemiz merkez birimleri ile spor ve sosyal
  tesislerinde ön büro elemanı olarak görev yapmak.
 • 1- Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak

2-) Destek Personeli (Şoför), Hakkında Nitelikler

 • 1- Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olmak,
  2- D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  3- Greyder kullanma yetki belgesine sahip olmak,
  4- İlan tarihi itibariyle 35 yaşının doldurmamış olmak,
  5- 2020 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,
  6- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
  7- Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
  8- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık
  problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan
  alınacak sağlık raporuyla belgelendirmek,
  9- SRC2, SRC4 ve Psikoteknik belgesine sahip olmak
 • 1- Üniversitemiz birimlerindeki hizmet araçlarını ve
  iş makinalarını kullanmak.

3-) Destek Personeli (Basit Bakım Onarım), Hakkında Nitelikler

 • 1- Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik veya
  Bilgisayar alanlarından mezun olmak,
  2- Tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,
  3- Vardiyalı çalışmaya ve seyahate /arazide çalışmaya uygun
  olmak,
  4- Belgelendirme kaydıyla en az 1 (Bir) deneyim ve tecrübeye
  sahip olmak,
  5- İlan tarihi itibariyle 35 yaşının doldurmamış olmak,
  6- 2020 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,
  7- Cinsiyeti erkek olmak,
 • 1- Üniversitemizde Güvenlik kamera sistemleri ve
  ses düzeni ile ilgili bakım onarım ve montaj
  çalışmalarını yapmak.
  2- Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından
  verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
 • 1- Ortaöğretim Kurumlarının tesisat teknoloji ve
  iklimlendirme alanının sıhhi tesisat ve kalorifer sıhhi tesisatısıtma, sıhhi tesisat-kalorifercilik-ısıtma, tesisat teknolojisi
  (ısıtma ve doğalgaz), tesisat teknolojisi (ısıtma-doğalgaz yakıcı
  cihazları bakım ve onarımı) bölümlerinin herhangi birinden
  veya ısıtma ve gaz yakıcı cihazlar (servis) dallarının birinden
  mezun olmak,
  2- MEB onaylı doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi belgesine
  sahip olmak,
  3- İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
  4- 2020 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,
  5- Cinsiyeti erkek olmak,
 • 1- Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren sosyal
  tesisler, üniversite havuzu, misafirhaneler ve ısı
  merkezlerinde doğalgaz işleri ile benzeri işleri
  yürütmek amacıyla bağlı bulunduğu üst yönetici/
  yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri
  yapmak.

4-) Destek Personeli (Sıhhi Tesisatçı), Hakkında Nitelikler

 • 1- Yükseköğretim Kurumlarının Doğalgaz ve Tesisatı
  Teknolojisi, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi,
  Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz veya Tesisat
  Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
  2- MEB onaylı doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi belgesine
  sahip olmak,
  3- İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
  4- 2020 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,
  5- Cinsiyeti erkek olmak
 • 1- Üniversitemize bağlı birimlerde sıhhi tesisatla
  ilgili bakım-onarım, tadilat, montaj ve verilecek
  diğer görevleri yapmak.

5-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hakkında Nitelikler

 • 1- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans
  programından mezun olmak
  2- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine
  dair kanunun 14. maddesinde belirtilen özel güvenlik temel
  eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, ve ilana son başvuru tarihi
  ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi
  dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına
  sahip olmak. (son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin
  dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik
  kartının bulunması gerekmektedir.)
  3- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
  dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak, hafta
  sonları dahil vardiyalı çalışmaya, iç/dış mekanlarda çalışmaya ve
  nöbet usulü çalışmaya engel durumu bulunmamak.
  4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik
  hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı
  gibi engelleri bulunmamak.
  5- İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
  6- 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,
  7- Cinsiyeti erkek olmak,
 • 1- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
  2- Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye
  bağlı il merkezi veya ilçelerdeki birimlerde İdari ve Mali
  İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Hizmetlerine bağlı
  olarak görev yapmak.

6-) Programcı, Hakkında Nitelikler

 • 1- Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim
  Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim
  Sistemleri lisans programlarının birinden ya da bunlara denkliği
  Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
  yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
  2- Yazılım Geliştirme konularında en az 2 yıl deneyim sahibi
  olmak ve bunu belgelendirmek,
  3- Tercihen .NET veya PHP, Java dillerinden en az birinde
  tecrübe sahibi olmak.
  4- Web servisleri, Web sunucusu gibi teknolojilere hakim
  olmak.
  5- Mobil programlama konusunda bilgi sahibi olmak.
  6- Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği
  onaylı lisans transkript belgesi veya
  7- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak.
  8- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)
  İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da
  YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine
  eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak.
  (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve
  geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru
  tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları
  Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.
  9- İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
  10-2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,
 • 1- Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve
  diğer birimlerde görev yapmak.

7-) Spor Uzmanı (cankurtaran), Hakkında Nitelikler

 • 1- Yükseköğretim Kurumlarının Beden Eğitimi ve Spor
  Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi lisans bölümlerinden
  mezun olmak
  2- En az Bronz cankurtaranlık belgesine sahip olmak
  3- En az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak ve belgelendirmek
  4- İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
  5- 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,
  6- Cinsiyeti erkek olmak,
 • 1- Üniversitemize bünyesinde bulunan Yarı Olimpik
  Yüzme Havuzunda ve gerekli hallerde diğer birimlerde
  görev yapmak.

😎 Sağlık Teknikeri, Hakkında Nitelikler

 • 1- Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve Veteriner Sağlık
  Programı ön lisans mezunu olmak,
  2- İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
  3- 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak
 • 1- Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Eğitim
  Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapmak.
 • 1- Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı bölümü
  ön lisans mezunu olmak
  2- Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon belgesi almış ve
  belgelendirmek
  3- Doktor Asistanlığı eğitimi sertifika programı almış olmak
  ve belgelendirmek
  4- Makina Teknolojileri Programı CAD-CAM programı
  eğitimi alanında kurs almış olmak ve belgelendirmek
  5- Diş Protez Yardımcı personel eğitimi almış olmak ve
  belgelendirmek
  6- İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
  7- 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak
 • 1- Diş Hekimliği Fakültesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı
  Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastanesi)’nde görev
  yapmak
 • Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, 1- Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı bölümü
  ön lisans mezunu olmak
  2- Ağız Cerrahisi ve Protez alanında en az 2 yıl çalışmış olmak
  ve belgelendirmek
  3- İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
  4- 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak
 • Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, 1- Diş Hekimliği Fakültesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı
  Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastanesi)’nde
  görev yapmak

9-) Ebe, Hakkında Nitelikler

 • 1- Ebelik Lisans Mezunu olmak.
 • Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, 1- Üniversitemizin Sağlık Araştırma ve Uygulama
  Merkezi (Hastanesi)’nde görev yapmak.

10-) Eczacı, Hakkında Nitelikler

 • 1- Fakültelerin Eczacılık Bölümlerinden mezun olmak.
 • Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, 1- Üniversitemizin Sağlık Araştırma ve Uygulama
  Merkezi (Hastanesi)’nde görev yapmak.

11-) Teknisyen, Hakkında Nitelikler

 • Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, 1- Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri alanından
  mezun olmak,
  2- Hastane Bilgi Yönetim Sistemi alanında eğitim almış ve
  belgelendirmek,
  3- Diş Üniteleri Otoklav Cihazları R.V.G. Cihazı ve Röntgen
  Cihazlarının montaj ve bakım onarım eğitimini almış olmak ve
  belgelendirmek,
  4- Carestream ürünleri ile ilgili eğitim almış olmak ve
  belgelendirmek
  5- İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
  6- 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak
 • Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, 1- Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine bağlı
  Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
  (Hastanesi)’nde görev yapmak.

12-) Diğer Sağlık Personeli, Hakkında Nitelikler

 • 1- Yükseköğretim Kurumlarının Diş Protez Teknolojisi
  bölümü ön lisans mezunu olmak,
  2- Protez uygulama teknikleri konusunda eğitim almış olmak
  ve belgelendirmek
  3- İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
  4- 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak
 • 1- Diş Hekimliği Fakültesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı
  Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastanesi)’nde görev
  yapmak

* Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı
ve transkript) diploma puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylardan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puanı şartı aranmamaktadır.
Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, Aday sayısının kadro pozisyonu sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için adayların mezuniyet notu yüksek olandan başlanarak sıralama
yapılacaktır. Mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olana öncelik verilecektir. Bu durumunda aynı olması halinde doğum tarihi önce
olan adaya öncelik tanınacaktır.

Reklam

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A- Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel
şartlar aranır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları
adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
4. Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
5. 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya
vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,
B- Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca
başvuruları kabul edilmeyecektir.
C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul
edilmeyecektir.
D- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için 2020 KPSSP94 puanı
esas alınacaktır.(Eczacı pozisyonu hariç)
E- Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi
olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
F- Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin
başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
G- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları
taşıması gerekmektedir.
H- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar
I- Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması

ÖZEL ŞARTLAR

a) Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, 2020 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)
b) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
d) Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları
gerekir.

BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER

Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.
1- Başvuru Dilekçesi
2- Başvuru Formu
3- 1 adet fotoğraf
4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi
5- Nüfus cüzdan fotokopisi
6- Mezuniyet Belgesinin Karekodlu e-Devlet Çıktısı
7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI
Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, Adaylar, başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden 15’inci günü saat 17.00’ye kadar şahsen veya posta yoluyla KAFKAS
Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAT: 2 Merkez/KARS adresine yapabileceklerdir. Postadaki gecikmelerden Kurumumuz
sorumlu değildir.
Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup (Eczacı pozisyonu hariç), KPSS puanlarının eşit olması durumunda önce mezuniyet diploma
notu yüksek olan, aynı olması halinde diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik
tanınır.
Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, Kadro sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların
teslim edileceği yer ve zamanı www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
BİLGİ İÇİN
Kafkas Üniversitesi Santral : (0474) 225 11 50-56 (10 44), (10 45)

Reklam

Kafkas Üniversitesi 22 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*