Reklam

JGK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacağını Duyurdu!

Reklam

JGK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı Emrine 6 Bilişim Personeli  Alınacaktır.

JGK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Başvuru Şartları

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
-Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak.
-Akıl hastalığı bulunmamak.
-Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
-Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.
-Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.
-Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2-Özel Başvuru Şartları:

-Fakültelerin 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak.
-Belirtilen yükseköğretim kurumlarının dışında kalan 4 yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Öğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli
ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olmak.
-Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim
Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özlük hakları ve diğer
kuralları kabul etmek.
-Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme
yeteneklerine sahip olmak.
-Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek.
-Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.
-Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
-KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak, YDS veya
Yükseköğretim Kurulunca YDS dengi sınavlardan puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın YDS
puanı (0) olarak dikkate alınır.

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, belirtilen kontenjanın on katına kadar aday
ile son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı “mesleki
yeterlilik bilgisi ve mülakat sınavı’’na çağrılacaktır. (Sınavın icra edileceği tarih dikkate alınarak KPSS
puanı 2 yıl (2020, 2021), YDS puanı 5 yıl (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) geçerlidir.)

3-Başvuru İşleminin Yapılması:

İNTERNET ADRESİ GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ  :

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvurular; 11 Ekim 2021 günü başlayıp, 26 Ekim 2021 günü saat 23.59’da sona erecek
şekilde sadece  Giris internet https://www.jandarma.gov.tr/ adresi ‘‘Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla
yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır,
b. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına
olacaktır. İlan metnini okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir,
c. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne E Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. E-devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C.
kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır,
ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş
yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;
(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir),
(2) Fotoğraf yüklenmesi (Fotoğraf vesikalık olacaktır.)

Reklam

(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (Adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek veya elle
girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi
zorunludur. Girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlanana kadar aktif olması gerekmektedir.),
(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi (Eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı”
şeklinde girilecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını veya geçici
mezuniyet belgesini, YÖK onaylı denklik belgesi olan adayların ise denklik belgesini (taranmış olarak
veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; hangi
bölüme denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına o bölümü seçerek yükleme
yapacaklardır),
(5) KPSS sınav bilgilerinin “ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi,
(6) Askerlik durumunun girilmesi,
(7) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,
(8) Yaş düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan ‘‘Yaş
Düzeltme Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,
(9) Yabancı Dil Bilgilerim kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı“ olarak varsa
aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir. (Belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi
durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi zorunludur.),
(10) Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba veya çocuğu olan adayların “Diğer
Bilgi/Belgelerim” kısmında yer alan ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim
olarak) yüklenmesi (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge),
(11) Sözleşmeli bilişim personeli temini için aranan özel şartlar ile Tablo-1’deki niteliklere
ilişkin belgelerin “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından yüklenmesi işlemlerinin yapılması zorunludur.
d. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’
kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2021-2 Jandarma Genel Komutanlığı
Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini” sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak başvuru süreci
başlatılacaktır.
e. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve
adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan
‘‘Okudum ve onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılacaktır. ‘‘Okudum ve
onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav
şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.
f. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra tercih seçimi ekranı gelecektir. Adaylar tarafından
‘‘2021-2 Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini” başvurusunda tercih
yapılabilecektir. Daha sonra ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır.
İnternet üzerinden ön başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez.
g. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir.
Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve iki nüsha çıktısı
alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak iki nüsha
sınava getirilecektir.
ğ. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından
saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak
değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya
güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut başvurunun silinerek
başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri
değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın
başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.
h. Başvuru bilgileri başvurunun tamamlanmasına yönelik (ğ) bendinde belirtilen şekilde, sadece
başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler
üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.

– 4 –
ı. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları
karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple
adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında
ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.
i. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki
sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına
uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday
elenmiş kabul edilecek (ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

JGK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı için Genel Nitelikler 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık
mesleki deneyime sahip olmak. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. 3 yıllık mesleki deneyim hesabında genel
niteliklerde belirtilen bölümlerden mezuniyet sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı
Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel
kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
3. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini
bildiğini belgelemeleri zorunludur.
4. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan
programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs
katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir,
5. ‘‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik’te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
6. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,
7. Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
8. Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
9. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
10. Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

 

JGK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İçin Personel Hakkında Bilgi

JGK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
a. Temin Faaliyetleri için İletişim;
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı
Personel Temin Merkezi Komutanlığı
Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 4836
b. Resmi İnternet Adresleri:
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: https://www.jandarma.gov.tr/ (2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

Reklam

Başvuru Kılavuzu Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*