Reklam

JGK Açıktan 104 Sözleşmeli Personel Alımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik 20 Farklı İlde ve Farklı Dallarda 104 Sözleşmeli Personel Alacağını Duyurdu. Detaylar Haberimizde.

Reklam

JGK Açıktan 104 Sözleşmeli Personel Alımı  Jandarma Genel Komutanlığında (104) sözleşmeli personel temin edilecektir. Başvurular 28 Ocak – 13 Şubat 2022 tarihleri arasında
internet ortamında alınacaktır. Sınav günü, yeri ve esasları ile diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının
duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır

KURUM ADI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

1. Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı sözleşmeli personel kadrolarına
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrası
uyarınca (104) sözleşmeli personel alınacaktır.

 1.JGK Açıktan 104 Sözleşmeli Personel Alımı  ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜNVANLARI 

1- JGK Açıktan 104 Sözleşmeli Personel Alımı Veteriner Hekim 

JGK Açıktan 104 Sözleşmeli Personel Alımı

b) Nevşehir (1)
c) 2020 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)
d) Veteriner Lisans Programından Mezun Olmak.

e) Erkek Olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

2 Mütercim-Tercüman(Rusça)  

b) 2020 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)
1. Rusça Mütercim ve Tercümanlık,
2. Mütercim-Tercümanlık (Rusça),
3. Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça),
4. Rus Dili ve Edebiyatı,
5. Rus Dili,
6. Rusça-Türkiye Türkçesi Lisans
c) Programlarının Birinden Mezun Olmak.
YDS’den (Rusça) 80 puan (En Az B Düzeyinde)
ve üzeri almış olmak.
d) Erkek / Kadın Başvurabilir.

3- JGK Açıktan 104 Sözleşmeli Personel Alımı Destek Personeli (Garson)  

JGK Açıktan 104 Sözleşmeli Personel Alımı

1. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik,
2. Turizm ve Otelcilik/Turizm-Otelcilik Ön
Lisans Programlarının Birinden Mezun
Olmak.
(Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim
Kurumlarının Turizm/Otelcilik ve Turizm Bölümü
ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Servis Dalında
Mezun Olanlar Öncelikle Tercih Edilecektir.)

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

4- JGK Açıktan 104 Sözleşmeli Personel Alımı  Destek Personeli (Hizmetli) 

* Lise veya dengi ortaöğretim kurumlarının
herhangi bir alanından mezun olmak.
(Tercihen MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı Ev ve
Kurum Temizliği Kursu belgesine sahip olmak)

 

Jandarma Gn.K. Sözleşmeli Personel Alımı

* Ankara iline planlanan destek personeli (hizmetli) kontenjanının 60’ı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında istihdam edilecek olup, bu
personelin müteakip atama ve JSGA Bşk.lığı dışına görev yeri değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

1. Genel Bilgiler

Jandarma Genel Komutanlığında Tablo-1’deki yazılı kadrolara “657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu (4-B maddesi), Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu
Kararı ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda J.Gn.K.lığı
karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla (4) unvanda
(104) sözleşmeli personel temin edilecektir. Başvurular 28 Ocak – 13 Şubat 2022 tarihleri arasında
internet ortamında alınacaktır. Sınav günü, yeri ve esasları ile diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının
duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır.

 

II. Genel Başvuru Şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar
ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen
şartlara sahip olmak.
c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (13 Şubat 2022)] itibariyle 18 yaşını
tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
d. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik,
kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
f. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında
Sözleşmeli personelin “Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü amirdir. Adaylar başvurularında bu hüküm
esasları doğrultusunda hareket edecektir.
g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
ı. Başvuru ilan metni Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin
tamamına sahip olmak,
i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları
durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
hükümlerine göre “Devlet Memuru Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak,
j. 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve Tablo-1’deki
unvanların karşısında belirtilen puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,
k. Yabancı dil sınavı (YDS) puanı istenilen mütercim unvanına başvuran adaylar için, son beş yıl
içerisinde YDS’den (Rusça) 80 puan ve üzeri almış olmak.

 

III. Başvuru ve Sınavla İlgili Bilgiler

a. Başvurular 28 Ocak 2022 tarihinde başlayarak, 13 Şubat 2022 tarihinde saat:23.59’da sona  http://www.jsga.edu.tr/2022-yili-jgnkligi-aciktan-sozlesmeli-personel-temini-basvuru-ve-secme-sinavlari
serecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma ve
Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla
yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
b. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına
olacaktır. İlan metnini okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.
c. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C.
kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
ç. Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapabilecektir.
d. Birden fazla il bulunan unvanlar için uygulamalı meslek bilgisi ve/veya mülakat sınavına
çağrılan adaylara, sınav öncesinde “Tercih Öncelikleri Çizelgesi” dağıtılacak ve il tercihleri alınacaktır.
e. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş
yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;
(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir),
(2) Fotoğraf yüklenmesi (Fotoğraf vesikalık olacaktır),
(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (Adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek veya elle
girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi
zorunludur. Girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlanana kadar aktif olması gerekmektedir.),
(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [Eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde
girilecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini, YÖK
onaylı denklik belgesi olan adayların ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme
yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; hangi bölüme denklikleri varsa eğitim
bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır.],
(5) KPSS sınav bilgilerinin “ÖSYM’den Sorgula” ile yüklenmesi,
(6) Erkek adaylar için askerlik durumunun girilmesi,
(7) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,
(8) Yaş düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan ‘‘Yaş
Düzeltme Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,
(9) Yabancı Dil Bilgilerim kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı“ olarak varsa
aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir. [Belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi
durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi zorunludur.],
(10) Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba veya çocuğu olan adayların “Diğer
Bilgi/Belgelerim” kısmında yer alan ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim
olarak) yüklenmesi (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge),
(11) Tablo-1’deki niteliklere ilişkin belgelerin “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından yüklenmesi
işlemlerinin yapılması zorunludur.
f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’
kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı
Açıktan Sözleşmeli Personel Temini” sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak başvuru süreci
başlatılacaktır.
g. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve
adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan
‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılacaktır. ‘‘Okudum
ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav
şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.
ğ. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra tercih seçimi ekranı gelecektir. Adaylar tarafından
‘‘2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Açıktan Sözleşmeli Personel Temini” başvurusunda
tercih yapılabilecektir. Daha sonra ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak başvuru
tamamlanacaktır. İnternet üzerinden başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez.

Reklam

63046 – 1643291328793
63046 – 1643291328793
63046 – 1643291328793

h. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir.
Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve iki nüsha çıktısı
alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı iki nüsha olarak
sınava getirilecektir.
ı. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından
saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak
değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya
güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut başvurunun silinerek
başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri
değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın
başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.
i. Başvuru bilgileri (ı) bendinde belirtilen şekilde sadece başvuru süresi içerisinde
değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden
değerlendirmesi yapılacaktır.
j. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları
karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple
adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında
ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları ile talimatlara uymaları önem arz
etmektedir.
k. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan, okunur/okunaklı durumda olmasından ve
sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin ilan
metninde yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin
hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın
işlemleri iptal edilecektir.

 

IV- Başvuruların Açıklanması – Değerlendirilmesi Belirlenmesi

a. Temin edilecek açıktan devlet memur adaylarına ait tüm unvanlar için başvuruya esas
alınarak yapılacak (İstenilen öğrenim durumuna göre 2020 KPSS sınav puanı) sıralamaya göre en yüksek
puandan başlayarak kontenjanın 10 katı kadar adaya “Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat
Sınavına Çağrılma” duyurusu  internet adresinden yapılacaktır. Duyuru tebliğ
niteliğinde olup, ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
b. Başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir.
5. DİĞER HUSUSLAR:
a. Adaylar, başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.
b. İnternet ortamında başvuru yapmadan önce yukarıda belirtilen hususları titizlikle okumanız,
başvurunuzun daha kolay yapılması ve ilerde mağdur olmamanız için faydalı olacaktır.
c. Başvuru sırasında, internete girilen her türlü bilgi mülakat öncesinde kontrol edilecektir.
Yanlış/eksik bilgi verenlerin başvuruları sonlandırılacak, düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır. İlan
edilen şartları taşımadığı hangi aşamada tespit edilirse edilsin, adayların başvuru/alım/atama
işlemi iptal edilecektir.
ç. Başarı sıralaması onayı müteakip adaylara www.jandarma.gov.tr internet üzerinden ilan
edilecektir. Adaylara posta yoluyla duyuru veya sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten
yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Başvuru sonuçları veya sınav sonuçlarının
açıklanması gecikse bile adayların internette yer alan duyuruları takip etmesi gerekmektedir.
d. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletişim aracı, fotoğraf makinesi vb.
araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır.
e. Bu ilan metninde yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere,
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.
f. İlgili yasal mevzuat ile bu ilan metninde belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak
sorumluluk adayın kendisine aittir.
g. İşlemleri sonuçlanan adayların adresine, göreve başlama tebligatı yapılacaktır.

 

İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ 

a. İletişim Bilgileri
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi
JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı
Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 48 36
b. Resmi İnternet Adresleri: http://www.jsga.edu.tr/2022-yili-jgnkligi-aciktan-sozlesmeli-personel-temini-basvuru-ve-secme-sinavlari

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: https://www.jandarma.gov.tr/    veya    http://www.jsga.edu.tr/2022-yili-jgnkligi-aciktan-sozlesmeli-personel-temini-basvuru-ve-secme-sinavlari

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr
c. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir.
Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı,
Etlik kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya yolu, Or-An kavşağı, İncek
bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı yerleşkesi önünden
geçmektedir.
ç. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmeleri (AŞTİ) : İl dışından sınavlara katılmak
üzere Ankara’ya gelen adaylar AŞTİ’de indikten sonra, Konya yolu üzerindeki minibüs duraklarından
geçen Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelebilir. Minibüsler buradan hareketle, Konya yolu
üzerinden, Or-An kavşağı, Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı yerleşkesi önünden geçmektedir.
d. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı
otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

104 PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*