Reklam

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı

İzmir Bakırçay Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alacağını Açıkladı

Reklam

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı. Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinden KPSS(B) grubu puan sıralaması
esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 18 adet sözleşmeli personel
alınacaktır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alım İçin meslek Dalları nelerdir?

1-)Büro Personeli Alımı Hakkında Aranan Nitelikler 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı

*Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Mezunu
olmak. MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği
Sertifikasına sahip olmak. Kariyer Planlama
Sertifikasına, Personel İletişimi Sertifikasına ve
İnsan Kaynakları Sertifikasına sahip olmak. SGK
ile belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl iş
tecrübesine sahip olmak.

*Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Mezunu
olmak. Halkla İlişkiler Eğitimi Sertifikasına sahip
olmak. Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi almış
olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 1 yıl proje
yönetimi ile ilgili iş tecrübesine sahip olmak.

*İşletme Bölümü Lisans Mezunu olmak. R ile Veri
Bilimine Giriş Sertifikasına sahip olmak. Veri
Analisti Sertifikasına sahip olmak.
Belgelendirmek kaydıyla Bütçe ve Raporlama
Uzmanı olarak en az 1 yıl iş tecrübesine sahip
olmak.

Reklam

*KPSS P3 puanı üzerinden alımlar gerçekleşecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

*Erkek/Kadın Alınacaktır.

Reklam

2-)Destek Personeli Alımı Hakkında Aranan Nitelikler 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı

*Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi
Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan
Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak.
Basit bakım, boyama ve ısıtma ile ilgili görevleri
devamlı yapmasına mâni olabilecek hastalık ve
benzeri engel durumu bulunmamak. (Atanmaya
hak kazanma durumunda istenecektir.) Alanıyla
ilgili en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak.
Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş)
yaşını bitirmemiş olmak.
Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış
mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel
durumu olmamak

*KPSS P94 puanı üzerinden alımlar gerçekleşecektir.

*Erkek Personel Alınacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

3-)Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Hakkında Aranan Nitelikler 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı

*Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
Temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir
devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporunu
belgelemek. (Atanmaya hak kazanma durumunda
istenecektir.) Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35
(otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış
mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel
durumu olmamak.

*KPSS P94 Puanı üzerinden alımlar gerçekleşecektir.

*Erkek Personel Alınacaktır.

4-)Destek Personeli (Bahçıvan) Hakkında Aranan Nitelikler

*Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
Bahçıvanlık Sertifikasına sahip olmak.
Bahçıvanlık ile ilgili en az 1 yıl iş tecrübesine
sahip olmak.
Bahçıvan ve temizlik görevlisi olarak
çalışabileceğini gösterir devlet hastanelerinden
sağlık kurulu raporunu belgelemek. (Atanmaya
hak kazanma durumunda istenecektir.)
Alınacak personel bahçe bakım ve temizlik
hizmetlerinde çalıştırılacaktır. Başvuru bitimi
tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş
olmak.
Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış
mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel
durumu olmamak.

*KPSS P94 puanı üzerinden alımlar gerçekleşecektir.

*Erkek Personel Alınacaktır.

5-)Destek Personeli (Bahçıvan) Hakkında Aranan Nitelikler

*Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
Bahçıvanlık Sertifikasına sahip olmak.
Bahçıvanlık ile ilgili en az 1 yıl iş tecrübesine
sahip olmak.
Bahçıvan ve temizlik görevlisi olarak
çalışabileceğini gösterir devlet hastanelerinden
sağlık kurulu raporunu belgelemek. (Atanmaya
hak kazanma durumunda istenecektir.)
Alınacak personel bahçe bakım ve temizlik
hizmetlerinde çalıştırılacaktır. Başvuru bitimi
tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş
olmak.
Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış
mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel
durumu olmamak.

*KPSS P94 puanı üzerinden alımlar gerçekleşecektir.

*Erkek Personel Alınacaktır.

6-)Üniversite Rektörlüğüne Farklı Birimlerden Personel Alımı İçin Teknisyen Alımı için Aranan Nitelikler Nelerdir?

*Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun
olmak.
Alanıyla ilgili en az iki yıl iş tecrübesine sahip
olmak. Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz
beş) yaşını bitirmemiş olmak. Üniversitemiz tüm
yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

*KPSS P94 puanı üzerinden alımlar gerçekleşecektir.

*Erkek Personel Alınacaktır.

7-)Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı için Aranan Nitelikler

*Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına
sahip olmak.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara
haiz olmak.
Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu
bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla
belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma
durumunda istenecektir.)
-170 cm’den kısa boylu olmamak, boy
uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı
ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az
olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda olan bir
adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-
13=57’ten az olmaması gerekmektedir.) (Sağlık
kuruluşlarından alacağı rapor ile
belgelendirmek.) Başvuru bitimi tarihi itibarıyla
35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
Vücutta görünecek şekilde dövmesi
bulunmamak.
Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde 24 saat
esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda
çalışmasına engel durumu olmamak.

*KPSS P94 puanı üzerinden alımlar gerçekleşecektir.

*Erkek Personel Alınacaktır.

Reklam

8-)Başvuracak Adaylar için Genel ve Özel Şartlar

Başvuru yapacak adaylarda yukarıdaki tabloda belirtilen özel şartlarla birlikte aşağıda
belirtilen genel ve özel şartlar aranır.
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor
olmak.
2- Başvuracak adayların 2020 yılı KPSS(B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az
60 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili
puan türünde 60 puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak
istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1
(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu
durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
5- Haklarında yaptırılacak olan arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
7- Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların kamu veya özel
sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.

9-)İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı için Başvuru Şekli ve Yeri ve Zamanı 

*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek https://bakircay.edu.tr/Duyurular/1861/11012022-tarihli-sozlesmeli-personel-alim-ilani olup, başvuruda
bulunduğu kadronun sıra numarası belirteceklerdir. Birden fazla kadroya başvuran adayların
başvuruları ile kadronun sıra numarası belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
(son gün mesai saati bitimine kadar) İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİR
adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi
içerisinde yapılmayan yada eksik belge ile yapılan başvurular, nitelikleri uygun olmayan
adayların başvuruları ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

10-)İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı için Başvuruda İstenilen Belgeler Nelerdir?

1- Başvuru Formu Üniversitemiz  https://bakircay.edu.tr/Duyurular/1861/11012022-tarihli-sozlesmeli-personel-alim-ilani  internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve
imzalı), (İlan numarası ve unvanı belirtilmek zorundadır),
2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)
3- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup,
sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi , (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
5- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul
edilecektir.)
6- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)
7- Boy/Kilo Gösterir Belge Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır (Koruma ve
Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan istenecektir)
8- Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir,
çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.)
9- Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge
oluştur seçeneği kullanılmalı)

11-)Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

*Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için
gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman Üniversitemizin http:// www.bakırcay.edu.tr
adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla
önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
Her unvanın iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat
eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim
etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz
sonuçlanan vb. adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.
İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler
ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı
sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem
yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

12-)Üniversite Rektörlüğüne Farklı Birimlerden Personel Alımı içinTemizlik Görevlisi Genel Görevleri Nedir?

• Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin açık ve kapalı mekanları, binaların ana girişi
dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas
yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri
nemli bezle silmek.
• Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana
taşımak.
• Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kâğıt havlu
ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
aynaları ve muslukları silmek.
• Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya
taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj
bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.
• Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak.
• Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek.
• Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri
tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
• Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal
ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun
yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
• Temizlik olmak üzere bu alanda verilecek diğer işleri yapmak.

*NOT*:Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmesi personelin
başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. İzmir Bakırçay Üniversitesinin İzmir ili dışında
teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez kampüs veya görevlendirilecekleri bağlı
birimlerinin olduğu ilçede ikamet edecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Tel: 0232 493 00 00 (11373)

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*