Reklam

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personeli Alımı

İstanbul Üniversitesi istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personeli Alımı, 299 Sözleşmeli Personel Alımı, Duyuruldu  İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel Alımı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS
(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel
alınacaktır. 

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personeli Alımı, Meslek Dalları Nelerdir?  

 1-DESTEK PERSONELİ  (Temizlik Hizmetleri)  

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personeli Alımı, BAŞVURU ŞARTLARI   

1) Temizlik hizmetlerini yerine getirmek
üzere ortaöğretim kurumlarından mezun
olmak.
2) 2020 KPSS P94 puan türünden en az
60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.

2-DESTEK PERSONELİ (Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri) 

BAŞVURU ŞARTLARI     

1) Hasta Bakımı ve Temizliği
Hizmetlerini yerine getirmek üzere
ortaöğretim kurumlarından mezun olmak
2) 2020 KPSS P94 puan türünden en az
60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

3-KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı  

 

Reklam

BAŞVURU ŞARTLARI   

Advertisement. Scroll to continue reading.

1) Güncel Özel Güvenlik Görevlisi
kimlik kartına sahip olmak.
2) Ortaöğretim mezunu olmak.
3) Cinsiyeti erkek olmak.
4) Son başvuru tarihi itibariyle
(03.02.1992 ve sonrası doğumlu olanlar)
30 yaşını doldurmamış olmak.
5) 2020 KPSS P94 puan türünden en az
50 (elli) ve üzeri puan almış olmak

4- BÜRO PERSONELİ   

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, BAŞVURU ŞARTLARI   

Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma
ve benzeri büro hizmetlerini yerine
getirmek üzere;
1) Yükseköğretim Kurumlarının Siyasal
Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakülteleri ile İletişim
Fakülteleri bölümlerinin herhangi
birinden mezun olmak.
2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az
70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma
ve benzeri büro hizmetlerini yerine
getirmek üzere;
1) Yükseköğretim kurumlarının lisans
düzeyinde eğitim veren İstatistik,
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim
Sistemleri, Matematik, Fizik
bölümlerinin herhangi birinden mezun
olmak.
2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az
70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak

1) Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Bankacılık ve
Sigortacılık, Sosyal Güvenlik, Bilgi
Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi,
İşletme Yönetimi, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Maliye, Medya ve İletişim ile
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az
70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

1) Adalet önlisans programından mezun
olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az
70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

5- BİYOLOG  

BAŞVURU ŞARTLARI   

1) Biyoloji lisans programından mezun
olmak.
2) 2020 KPSS P3 Puan Türünden 70 ve
üzeri puan almış olmak

6- DİYETİSYEN 

1) Beslenme ve Diyetetik lisans
programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az
70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak

7-FİZYOTERAPİST 

1) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans
programından mezun olmak.
2) Egzersiz Fizyolojisi programında
Yüksek Lisans (Tezli) yapmış olmak.
3) Aqua Terapi eğitimi almış olmak.
4) 2020 KPSS P3 puan türünden en az
70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak

Reklam

8- PSİKOLOG 

1) Psikoloji lisans programından mezun
olmak.
2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az
70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak

9-LABORANT 

1) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans
programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az
60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.

10-RÖNTGEN TEKNİSYENİ 

1) Radyoloji önlisans programından
mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az
70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak

11-SAĞLIK TEKNİKERİ (Patoloji Teknikeri)     

1) Pataloji Laboratuvar Teknikleri
önlisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az
70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak

12-SAĞLIK TEKNİKERİ (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri ) 

1) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
önlisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az
70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak

Reklam

1) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans
programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az
60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.

13-SAĞLIK TEKNİKERİ (Eczane Teknikeri) 

1) Eczane Teknikerliği, Eczane
Hizmetleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az
60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

14-SAĞLIK TEKNİKERİ (Elektronörofizyoloji Teknikeri) 

1) Elektronörofizyoloji önlisans
programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az
60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak

15-SAĞLIK TEKNİKERİ (Diyaliz Teknikeri)  

1) Diyaliz önlisans programından mezun
olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az
60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personeli Alımı, İçin Aranılan Şartlar Nelerdir? 

– Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
4- Başvuracak adayların 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları
gerekmekte olup Lisans için 2020 KPSS-P3; Önlisans için 2020 KPSS-P93 ve Ortaöğretim için
2020 KPSS-P94 puan türü esas alınacaktır.
5- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesi’nin 5. fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli
personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
6- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Son başvuru tarihi
itibariyle (03.02.1992 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 (otuz) yaşını doldurmamış olması,
10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde
yer alan şartları taşıması ve güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personeli Alımı, İçin Başvuru Şekli 

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden  itibaren 15 gün içinde Yani 04.02.2022 (mesai 
saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru  adresinden online olarak yapılacaktır.
Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM
Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan
adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren,
online başvurusunu tamamlamayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına
işlem yapılamayacaktır

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personeli Alımı, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü
içinde  https://www.istanbul.edu.tr/    adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısının 5 katı kadar yedek
belirlenecektir. Asil kazananlar göreve başlatılmak için evrak teslimi yapmadığı takdirde ilan
edilen yedek kazananlar puan sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe
başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr
adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.
* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi
fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

 BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*