Reklam

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 8 (sekiz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonu için ilan metni hazırlanmıştır.

Reklam

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Kamu Üniversitesine Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, 8 kişilik Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Açıklandı. Başvurular 18/04/2022 tarihinde başlayacak ve 05/05/2022 tarihi mesai bitimine kadar  https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

BAŞVURU ŞARTLARI;
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş̧ yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine
eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu
maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek
pozisyonlar için başvuru yapabilirler)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık,
diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde;
bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B)
bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel
kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak
geçtiği belgelenen hizmet süreleri) hizmet sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki
hizmetler dikkate alınacaktır.
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları
kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript
belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı,
çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim
kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,
h) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları
kabul etmek,
i) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme
yeteneklerine sahip olmak,
k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.
m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, ÖZEL ŞARTLAR 

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) ( 4 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 3 Katına Kadar )
● Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine
sahip olmak.
● Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
● CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
● Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
● .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli
● Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
● Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM
(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
● Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
● Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi
olmak,
● Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.
● İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
● Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak
● En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde
çalışmış olmak.
Tercihen;
● Yüksek lisans mezunu olmak.
● .Net Core platformunda yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) ( 4 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katına Kadar )
● .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.
● Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
● CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
● .NET Framework 4.5, ASP, .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli
● Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
● Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM
(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
● Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

● Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi
olmak,
● Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.
● PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak
● Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak,
● En az 3 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde
çalışmış olmak.
Tercihen :
● .Net Core platformunda yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.
● Mobil Uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi 

Başvurular 18/04/2022 tarihinde başlayacak ve 05/05/2022 tarihi mesai bitimine kadar
https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.
b) İstenilen Belgeler
a. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
b. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
c. Adli sicil belgesi (Kamu kurumuna verilmek üzere seçilerek e-devlet üzerinden alınabilir.)
d. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge
(Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
e. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini
bildiğini gösterir belge (transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)
f. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren
belgeler.
g. Özgeçmiş
h. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan
yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin
aslı veya onaylı sureti.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i
(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı
dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan
başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının on (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu
sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların
tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yeri
www.istanbul.edu.tr sitesinde 10/05/2022 tarihinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu
ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununu Gereğince E-imzaladır. Doğrulamak için : https://www.turkiye.gov.tr/istanbul-universitesi-ebys?eD=BSNS6T7JA2&eS=844207  Tarih ve Sayı: 08.04.2022-844207

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında
belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır.
Yazılı sınav 17/05/2022 tarihinde saat 10:00 – 12:30 saatleri arasında yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve
yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr internet
adresinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, DEĞERLENDİRME 

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan
üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri
tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı
kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını
taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı
beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Reklam

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı SINAV SONUÇLARININ İLANI 

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden
itibaren on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve e-posta yolu ile
adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır.
Sözlü sınav sonuçları da yine istanbul üniversitesi  internet adresinde ilan edilecek ve e-posta yolu ile
adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca, yazılı ve sözlü sınav sonucu başarılı olarak atanmaya hak
kazananlara posta yolu ile bildirim yapılacak olup, istenen belgeler ile birlikte tebligatın yapıldığı
tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere kuruma müracaat
edeceklerdir.

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı SÖZLEŞME ÜCRETİ 

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam
edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit
edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile
çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye
ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte
belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında,
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum
ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Reklam

Başvurular 18/04/2022 tarihinde başlayacak ve 05/05/2022 tarihi mesai bitimine kadar  https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.   

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*