Reklam

İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı

İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı Olacağı İlan Üzerinden Açıklandı. Detaylar Yazdığımız İlgili Haberde.

Reklam

İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Yapılacaktır.

İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 6 ıncı maddesine uyarınca 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim
Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 11 (onbir) adet sözleşmeli
bilişim personeli alınacaktır.

İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı sınav ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde;
anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince 2022 KPSS P3 puan türündeki puanının yüzde yetmişi ile
yabancı dil puanının (YDS) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek
puandan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı
olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz
etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır. (Sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı
alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı,

I-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

a) İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak, İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı,
b) İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş̧yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun
olmak, İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı,
c) İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu
maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek
pozisyonlar için başvuru yapabilirler) İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı,
d) İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel
kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak
geçtiği belgelenen hizmet süreleri) hizmet sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki
hizmetler dikkate alınacaktır. İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı,
e) İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript
belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı,
çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim
kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,
h) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları
kabul etmek,
i) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.
j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme
yeteneklerine sahip olmak,
k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.
m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) ( 4 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3
Katına Kadar )
● Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.
● Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
● CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
● Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
● .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli
● Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
● Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity
framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
● Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
● Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
● Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.
● İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
● Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS, GIT, SVN vb. ) kullanmış olmak
● En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış
olmak.
Tercihen :
● Yüksek lisans mezunu olmak.
● .Net Core platformunda yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.

 YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) ( 4 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2
Katına Kadar )
● .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.
● Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
● CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
● .NET Framework 4.5, ASP, .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli
● Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
● Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity
framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
● Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
● Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
● Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.
● PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak
● Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS, GIT, SVN vb. ) kullanmış olmak,
● En az 3 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış
olmak.
Tercihen :
● .Net Core platformunda yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.
● Mobil Uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
 Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında veri tabanı yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve
belgelemek,
 Microsoft SQL veri tabanı yönetimi konusunda en az 8 (sekiz) yıl tecrübe sahibi olmak,
SQL Server ürün ailesi(SQL 2008 R2,SQL 2012,SQL 2014,SQL 2016) konusunda deneyimli
olmak,
 SQL veri tabanı performans izleme ve iyileştirme konularında deneyimli, ileri düzey Query
Performance Tuning / Best Practice bilgilerine sahip olmak,
 Oracle veri tabanı yönetimin konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,
 Oracle 11g ve 12c (RAC) veritabanı tasarım, kurulum, optimizasyon,normalizasyon,izleme ve
yönetiminde bilgili ve deneyimli olmak,
 Veri tabanı Audit/Monitoring araçlarını kullanmış olmak,
 İş sürekliliği, yedekleme, geri kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi, Disaster
Recovery, Differential Backup, High Availability (DR, HA) sistemlerini kurmuş/yönetmiş,
(AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping, Upgrade, Downgrade vb)
 Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir tutumda
olmak,
 Sonuç odaklı, takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi olmak,
 Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
 Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
Tercihen :
 İyi seviyede T-SQL, PL/SQL bilgisine sahip,
 MSSQL Server, OCP, OCA sertifikasyonuna sahip,
 Büyük veri yapıları ile çalışmış, yönetmiş, kurgulamış,
 Stored Procedure, Trigger, SQL functions, SQL Jobs bilgisine sahip,
 Oracle ve MSSQL Server veri tabanı kurulum, konfigürasyon, sürüm yükseltme ve yama
geçişi konularında tecrübe sahibi,
 Oracle veri tabanı performans yönetimi, değişiklik yönetimi, güvenlik yönetimi ve izleme
konularında bilgi sahibi,
 İşletim Sistemi ve yazılım bağlantılı veri tabanı sunucusu problemlerini çözebilecek,
 Sanallaştırma teknolojilerine hâkim olmak.

Reklam

İŞ ANALİSTİ (2 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
 İş analizi, süreç modelleme ve kurumsal iş akışları konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak.
 Program Destek, Analist ve Yazılım Ekipleri arasında koordinasyon tecrübesi olmak.
 Kalite Yönetimi, Dokümantasyon ve ISO standartları konusunda bilgili olmak.
 İş süreçleri geliştirme, tasarım ve simülasyon araçları (QPR, Visio) konusunda bilgili olmak.
 Nesneye yönelik analiz, tasarım, yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında deneyimli
olmak.
 Projelerinin analizi, tasarımı ve test aşamalarının her birinde tecrübe sahibi olmak.
 Veri tabanı modelleme bilgisine sahip olmak.
 UML diyagramları ile modelleme bilgisine sahip olmak.
Tercihen :
 Yüksek lisans mezunu olmak,
 Büyük ölçekli bilişim projelerinde, yazılım analizi ve fizibilite süreçlerinde görev yapmış
olmak,
 5 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak,

Reklam

II- BAŞVURU ŞEKLİ, İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

a) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular 15/11/2022 tarihinde başlayacak ve 29/11/2022 tarihi mesai bitimine kadar
https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

b) İstenilen Belgeler

a. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
b. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
c. Adli sicil belgesi (Kamu kurumuna verilmek üzere seçilerek e-devlet üzerinden alınabilir.)
d. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge
(Özel sektörde çalışanlar için e-Devlet Kapısı’ndan alınacak barkodlu “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü /
İşyeri Unvan Listesi” ,
Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
e. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini
bildiğini gösterir belge (transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)
f. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren
belgeler.
g. Özgeçmiş
h. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan
yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin
aslı veya onaylı sureti.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i
(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı
dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan
başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının on (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu
sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların
tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yeri
www.istanbul.edu.tr sitesinde 07/12/2022 tarihinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu
ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı,

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında
belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır.
Yazılı sınav 15/12/2022 tarihinde saat 10:00 – 12:30 saatleri arasında yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve
yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr internet
adresinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı,

V-DEĞERLENDİRME

İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan
üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri
tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı
kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını
taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı
beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı,

VI – SINAV SONUÇLARININ İLANI

İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden
itibaren on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve e-posta yolu ile
adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır.
Sözlü sınav sonuçları da yine www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve e-posta yolu ile
adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca, yazılı ve sözlü sınav sonucu başarılı olarak atanmaya hak
kazananlara posta yolu ile bildirim yapılacak olup, istenen belgeler ile birlikte tebligatın yapıldığı
tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere kuruma müracaat
edeceklerdir İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı,

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

VII-SÖZLEŞME ÜCRETİ

İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı, Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam
edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit
edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile
çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye
ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte
belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında,
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum
ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir. İstanbul Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı,

 

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*